Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 22-03-2021

Samen Wijzer

In deze nieuwsbrief weer een mooie mix van onderwerpen die de afgelopen weken het nieuws haalden zodat wij er samen wijzer van te worden. Ik begin dan ook met de oproep aan alle toezichthouders en handhavers de BWT-App te gaan installeren en er mee te gaan werken! Om in dit in beeldspraak uit te leggen hebben we het speelveld gemaakt, de bal klaarliggen, maar de spelers moeten zelf het veld op komen en met elkaar een team gaan vormen. De kracht van deze app zit hem niet in het speelveld, maar in het spelen zelf. Onder het motto 'Samen doen is samen Wijzer' kunnen we met deze app echt elkaar versterken in het uitvoeren van ons werk. 

Uiteraard is er ook nieuws over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, aangezien er morgen (23 maart) een hoorzitting is in de Eerste Kamer. De Senatoren zullen de deelnemers een aantal vragen stellen over het nieuwe stelsel en voorafgaand aan deze vragen zullen de insprekers kort aangeven hoe zij tegen de komst van dit nieuwe stelsel op 1 januari 2022 aankijken. Vanuit de Vereniging BWT Nederland ben ik hiervoor ook door de Senatoren gevraagd. Los hiervan zal er nog een zogeheten artikel 2 onderzoek worden uitgevoerd die vooral inzicht moet gaan geven over de financiële consequenties van de WKb voor het bevoegd gezag. Door de melding in plaats van de vergunning voor de activiteit bouwen zien veel gemeenten hun kostendekking in gevaar, en dat tegenover beperkt wegvallende taken, en nog een ongewis aandeel aan nieuwe taken. Wil je zelf ook meepraten over de Wkb dan kan dat vanaf 1 april iedere twee weken van 12:00 uur tot 13:00 uur tijdens de WKB lunch. Je kunt je gratis aanmelden voor deze gratis digitale twee-wekelijkse webinar. Hier zal uiteraard ook telkens worden ingegaan op het laatste nieuws rond de Wkb.

De Omgevingswet kunnen we ook in deze nieuwsbrief niet onbehandeld laten. Te beginnen met de nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet en de nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie. Over de NOVI is er verder ook een aanbiedingsbrief bij samenwerkingsafspraken door minister Ollongren aangeboden. Het is een brief met afspraken tussen de VNG, IPO en Unie van Waterschappen om de samenwerking tussen deze drie in de uitvoering in de fysieke leefomgeving te versterken. 
Het digitale deel van de Omgevingswet is ook een heel belangrijk onderdeel. Dit onderdeel zal vooral weer aan bod komen tijdens het ProVeRo congres dat digitaal zal plaatsvinden op 27 mei. Veel zal het tijdens dit congres gaan over het DSO waarvoor ook de eerste 6 gemeenten zijn gestart met een werkplaats DSO-keten. In het maandoverzicht van februari is te zien welke gemeenten al helemaal zijn aangesloten op het DSO, en welke nog niet. 

Over de financiële consequenties van de Omgevingswet is ook nog veel te doen. Via een Kamerbrief heeft minister Ollongren de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het financieel beeld van de stelselherziening en de onderliggende deelonderzoeken. Daarnaast is er een consulatie Integraal Financieel beeld gestart over dit onderwerp waarbij gemeenten worden gevraagd of de verwachte invoeringskosten en structurele effecten van de Omgevingswet volgens dit rapport kloppen. Het is dan ook belangrijk om hier als gemeente goed naar te kijken, en gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Over geld gaat het ook bij de beantwoording van de Kamervragen over stijgende kosten nieuwbouw door BENG-eisen. Dit is natuurlijk absolute mosterd na de maaltijd aangezien in iedere berekening de afgelopen jaren duidelijk is aangegeven dat een gemiddelde woning door de BENG-eisen qua bouwkosten fors duurder zou gaan worden. Maar dit is het te verwachten politieke pokerspel dat wij over een jaar ook zullen krijgen na invoering van de Omgevingswet en de Wkb. Achteraf verbazing alom, maar vooraf niets doen met alle waarschuwingen van diegenen die dit allang hadden voorzien zoals bijvoorbeeld te lezen in een artikel van de VBWTN uit 2015

Een ander onderwerp waarover ik mij steeds meer verbaas is de permanente bewoning van recreatieterreinen. Veel gemeenten hebben er bloed, zweet en tranen ingestoken om deze permanente bewoning te handhaven en nu de meeste parken zijn schoongeveegd wordt het Besluit Omgevingsrecht aangepast om de bewoning van recreatiewoningen weer te verruimen. Ook veel veluwse gemeenten willen niets van deze verruiming weten, waarna hier weer Kamervragen over zijn gesteld die door de Minister zijn beantwoord. Zelf heb ik al eens het voorstel gedaan om alle recreatieparken om te toveren tot Tiny-house areas. Dan is het direct heel hip, en zijn de bewoners direct ecologisch verantwoord bezig door te wonen in een minimalistische woning. Maar het is volgens de Minister aan de gemeente nu zelf om hierover een beslissing te nemen.

Ook op het bouwtechnische vlak is er gelukkig weer voldoende te melden. Zo wordt op 1 juli 2021, 1 januari 2022 en op 1 juli 2022 weer het één en ander in de bouwregelgeving aangepast, en is in dit overzicht te zien wat er allemaal wordt gewijzigd. Wat in dit overzicht ontbreekt, maar ook per 1 juli 2021 wordt aangepast is de MPG. Deze gaat op 1 juli namelijk naar 0,8. Dit is weer een stap om uiteindelijk naar 0,5 te gaan. Ook is er een standaard voor woningisolatie ontwikkeld waarin kan worden gezien of een woning voldoende is geïsoleerd om van het gas af te kunnen. Onder de noemer Duurzaam Veilig. Hoe dan? is door de brandweer en het verbond van verzekeraars een position paper geschreven waar aandacht wordt gevraagd om naast de verduurzaming ook te kijken naar de brandveiligheid hiervan. Met als onderwerpen brand door zonnepanelen, en de risico's van laadpunten in garages. Dus duurzaam jazeker, maar doe het wel (brand)veilig!

Door het COBc is een duidelijke richtlijn ontwikkeld over de toetsing van padelkooien aan constructieve bouwregelgeving. Steeds meer tennisverenigingen zijn voornemens een padelbaan aan te leggen, maar over de constructie van deze padelkooien zijn veel vragen gesteld, waardoor met deze richtlijn nu eenduidig kan worden getoetst of deze voldoen aan het Bouwbesluit. In Bouwkwaliteit in de praktijk nr 1. is hier ook een mooi artikel over geschreven, mocht u denken een padelkooi, nog nooit van gehoord. 

De Woningwet blijft ook na invoering van de Omgevingswet bestaan, maar dan eigenlijk alleen voor Woningcorporaties. De aangepaste Woningwet zoals die in werking zal treden tegelijk met de Omgevingswet is nu door de Tweede Kamer aangenomen. In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over het rapport VTH-Stelsel van de commissie van Aartsen. Nu heeft de VNG hier kritische kanttekeningen bij geplaatst. 

Bouwen geeft overlast, en zeker in binnenstedelijk gebied levert dit regelmatig klachten op. De gemeente Den Haag deelt nu haar informatie om het bouwen in de buurt meer draagvlak te geven, en tijdens dit bouwen meer rekening te houden met de buren en de omgeving. 

Tot slot nog uw aandacht voor Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 2 met nog een mooi artikel over de eerste echte conclusies van de Grenfell Inquiry en natuurlijk het verenigingsnieuws waarin wordt opgeroepen de BWT-App te gaan gebruiken zodat er ook echt een lerende community ontstaat.  Ook staan er weer een paar mooie nieuwe vacatures op de vacaturepagina van de gemeente Hardenberg, de Omgevingsdienst Rivierenland en de gemeente Den Haag. 

Ik wens u weer veel leesplezier, en zoals wij het hier in Vaassen zeggen. Blief Negatief!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
19-03-21 Beantwoording Kamervragen over stijgende kosten nieuwbouw door BENG-eisen
19-03-21 Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht
19-03-21 Standaard voor woningisolatie
19-03-21 Mailing Omgevingsloket online 19 maart 2021
18-03-21 Provero Congres 2021
18-03-21 Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie maart 2021
18-03-21 Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
18-03-21 Consultatie Integraal Financieel Beeld gestart: denkt u mee?
18-03-21 Praat mee over de Wkb!
18-03-21 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2021
15-03-21 Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 18 maart
15-03-21 Kamerbrief Integraal Financieel Beeld stelselherziening Omgevingswet
15-03-21 Duurzaam veilig? Hoe dan!
12-03-21 Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt
11-03-21 Bouwen in en met de buurt
11-03-21 VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel
11-03-21 Tweede Kamer neemt aangepaste Woningwet aan
11-03-21 Aanbieding Maandoverzicht februari 2021 - Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet
11-03-21 Beantwoording Kamervragen over permanente bewoning op vakantiepark
11-03-21 Oefenomgeving niet beschikbaar op donderdag 18 maart 2021
08-03-21 Richtlijn constructieberekening padelkooien
08-03-21 Eerste 6 gemeenten starten een werkplaats DSO-keten
08-03-21 Wijzigingen Bouwregelgeving
04-03-21 Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
24-03-21 Webinar Platform Monumententoezicht ‘Toezicht en verduurzaming monumenten’
25-03-21 De Keten Draait Door: Van Idee tot Bouwwerkdossier
31-03-21 NOVI conferentie "van visie naar uitvoering"
21-04-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
27-05-21 Provero Congres 2021
16-06-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
08-03-21 Richtlijn constructieberekening padelkooien
02-03-21 Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels
05-01-21 Handreiking Energieprestatie installaties in gebouwen - Uitwerking van de EPBDIII in de praktijk
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden