Nieuwsbrief 8 | juli 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk de online versie
Nieuwsbrief
Ga mee op Leerexpeditie - Utrechts model - Podcasttips - Ontregel de zorg
Zorg voor de Jeugd
 
 
Ontregel de zorg: Format voor het declareren van meerkosten ivm corona-maatregelen
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ketenbureau i-Sociaal Domein en Brancheorganisaties Zorg werkten samen aan dit format om ook in deze crisistijd administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken
Lees verder  
Twitter LinkedIn
 
Twente en Hart van Brabant onderzoeken kansen van collectieve financiering voor zorg voor leerlingen onder schooltijd
In schooljaar 2020/2021 starten de regio’s Twente en Hart van Brabant een pilot met collectieve financiering voor zorg in onderwijstijd. De pilotregio’s gaan op initiatief van de ministeries van OCW en VWS de collectieve financiering in de praktijk uitproberen.
Lees verder  
Twitter LinkedIn
 
Twitter   Linkedin
Zorg voor de Jeugd
...