Nieuwsbrief |Open online versie
Voeg je kennismakingscursus toe
Je hebt nog t/m woensdag 30 januari de tijd om een kennismakingscursus toe te voegen voor Kies je Sport! Klik op de onderstaande knop om in te loggen. 
Geen rubbergranulaat meer in Eindhoven
In Eindhoven worden geen nieuwe velden aangelegd met het SBR-rubbergranulaat. We zoeken in overleg met andere gemeenten, KNVB en experts naar alternatieven. Bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden wordt gekozen voor een alternatief dat goede speltechnische eigenschappen heeft, duurzaam is en waarvan korrels voldoen aan de zogenoemde speelgoednorm. Op de bestaande kunstgrasvelden zijn al maatregelen genomen om te voorkomen dat de infill materialen in het milieu terecht kunnen komen. 
Gezonde sportevenementen
Op 19 december heeft gemeente Eindhoven samen met de andere grote sportsteden, NOC*NSF en JOGG het convenant gezonde sportevenementen ondertekend. Met dit convenant willen we een gezamenlijke beweging in gang zetten, met als doel om de sport te associëren met een gezonde leefstijl. Het convenant wil hieraan bijdragen door in te zetten op de beschikbaarheid van gezonde voeding bij sportevenementen voor kinderen t/m 12 jaar.
Gewijzigd: btw-stelsel 2019
Door een landelijke wijziging in het btw-stelsel, is per 1 januari 2019 de btw-sportvrijstelling verruimd. Het sportgebruik (waaronder het huren van een sportaccommodatie om te sporten) is sinds 1 januari vrijgesteld van btw. De opbouw van de factuur voor onze klanten is hierdoor gewijzigd. Wat is er verranderd? Op de factuur staat nu ‘vrijgesteld van btw’ vermeld. Het te betalen bedrag blijft echter hetzelfde.

Kleine portemonnee? Met het Jeugdfonds Sport doet iedereen mee!
1 op de 9 kinderen groeit op in armoede; dus 6.400 in Eindhoven! Om deze kinderen toch te laten bewegen, betaalt het Jeugdfonds Sport (JFS) de contributie en eventuele sporthulpmiddelen voor hen. Maar niet iedereen weet dat. Geef via jouw website, social media, posters en flyers bekendheid aan het JFS. Zo sporten meer kinderen via de vereniging mee. Bekijk de communicatiekit (scroll naar beneden en klik op Toolkit)
Stimuleringsbudget Grenzeloos Actief
Het afgelopen jaar hebben diverse aanbieders in Eindhoven, i.s.m. Eindhoven Sport, een aanvraag ingediend voor het Stimuleringsbudget van Grenzeloos Actief. Hierdoor kunnen materialen worden aangeschaft, accommodatie en trainers gefinancierd worden, promotiematerialen gemaakt, etc op gebied van aangepast sporten. Dit allemaal om nieuw aanbod te starten of bestaand aanbod uit te breiden. De volgende aanbieders hebben de subsidie ontvangen: 
  • Eindhoven Atletiek: racerunners
  • PSV Schermen: rolstoelschermen
  • TTV Flash: tafeltennis voor mensen met een beperking
  • BC Eindhoven: badminton voor mensen met een beperking
  • TML Dommelstreek (Geldrop): handbikers
  • Stichting Amputatievoetbal Nederland: amputatievoetballers.
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek
Afgelopen maanden hebben diverse huurders meegeholpen aan ons klanttevredenheidsonderzoek over het proces reserveren en factureren. Bedankt! We geven je een eerste terugkoppeling van de resultaten en de daaruitvolgende acties. 
U kunt zich hier uitschrijven