Nieuwsbrief WaakSaam: oktober 2019

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: oktober 2019
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 
 

Asfaltwerkzaamheden Duinweg - N502 tussen Groote Keeten en Julianadorp
De Duinweg - provinciale weg N502 tussen Groote Keeten en Julianadorp in de gemeente Schagen is aan groot onderhoud toe. WaakSaam vernieuwt vanaf aanstaande maandag (7 oktober) de deklaag van het asfalt, zodat dit gedeelte van de N502 er voor de komende 15 jaar weer netjes en veilig bij ligt.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de Duinweg afgesloten tussen de Helmweg in Groote Keeten en de Callantsogervaart in Julianadorp. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Klik hier voor de omleidingsroute.
Direct aanwonenden kunnen ook tijdens de werkzaamheden hun woning/perceel bereiken.

(Brom)fietsers en voetgangers
Het fietspad naast de Duinweg blijft open. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad ook gebruikt door bromfietsers. Wij vragen de bromfietsers hun snelheid te matigen omwille van de verkeersveiligheid.

Nood- en hulpdiensten
Verkeersregelaars zullen in geval van spoed doorgang verlenen aan nood- en hulpdiensten.

Planning
WaakSaam werkt aan de Duinweg - N502 van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober, met 12 en 13 oktober als reservedata. Onze werktijden zijn van 7.00 tot 16.00 uur. De N502 blijft met het oog op de verkeersveiligheid ook buiten werktijden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 
 
 
 

Maak kennis met Gerco de Hart, technisch manager Wegen en Groen bij WaakSaam
 

Onze technisch managers zijn onmisbare schakels binnen het team van WaakSaam. Bij ons is deze functie dubbel sterk ingevuld, we werken met twee technisch managers: Gerco de Hart en Ger Gerritsen. Elk deskundig op hun eigen vakgebied. Ger is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die WaakSaam uitvoert voor wat de natte infrastructuur betreft (onder meer vaarwegen, steigers, veerpontjes, oevers, bruggen, sluizen). Gerco is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de droge infrastructuur (onder meer de provinciale wegen, fietspaden, verkeersborden, vangrails) en voor groenonderhoud zoals het maaien van bermen, snoeien of kappen van bomen en maaikorven van sloten. In deze nieuwsbrief kunt u kennis maken met Gerco de Hart.

 
 foto: Gerco de Hart (technisch manager groen en wegen)

Een hecht team maakt het werk leuk
Gerco: "Ik ben ruim drie jaar technisch manager bij WaakSaam. Om aan alle eisen van de provincie te voldoen en de kwaliteit te waarborgen gaat het werk bij WaakSaam 24/7 door. Dat doen we met een hecht team, waarbinnen iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en een actieve houding heeft bij het oplossen van problemen. Dat maakt het werk zo leuk."

Veilig werken met zo min mogelijk hinder
"Voor WaakSaam is afstemming met de omgeving van groot belang. Ik stem - samen met onze omgevingsmanager- de wegwerkzaamheden waar het verkeer hinder van kan ondervinden van te voren af met belanghebbenden zoals de wegbeheerders van de provincie en gemeentes, het waterschap, LTO Nederland en bedrijven in de directe omgeving van het werk. De plannen voor de verkeersmaatregelen dien ik in, met als doel de uitvoering veilig en zo soepel mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker."

Verbeteringen waar mogelijk
"Door de grote diversiteit aan werkzaamheden binnen het gebiedscontract Kop van Noord-Holland, is een goede voorbereiding essentieel. Dat betekent onder meer dat we uitgebreide werkplannen maken die tijdens de uitvoering worden nageleefd en dat ik regelmatig overleg 
met de technisch manager van de provincie. Daarbij bespreken we naast de reguliere technische zaken ook regelmatig de inrichting van het gebied en waar verbeteringen mogelijk zijn."

Steeds op zoek naar innovaties
"De provincie heeft WaakSaam een onderhoudscontract voor 10 jaar gegund. We werken nauw samen met de provincie met een gezamenlijk belang: het areaal netjes op orde te houden en het onderhoud optimaliseren in de kop van Noord-Holland.
Daarom is WaakSaam steeds op zoek naar innovaties. Bijvoorbeeld door het gebruik van epoxybitumen, een nieuw soort asfalt met een langere levensduur. Daarnaast willen we met sinus maaien de biodiversiteit vergroten: we maaien in de berm langs de N245 tussen Schagen en Dirkshorn slingerende paden, waarbij in het hoge en lage gras een ideale leefomgeving voor insecten zoals vlinders en bijen ontstaat. We monitoren de aanwezigheid van insecten om de ontwikkeling van de biodiversiteit daadwerkelijk te kunnen volgen.

Omdat WaakSaam voor het onderhoud in een groot gebied verantwoordelijk is, zijn er veel bewoners en bedrijven die met onze werkzaamheden te maken hebben. Het blijft daarom een mooie uitdaging om al deze belanghebbenden tevreden te houden. Kansen zijn er nog om een groenere uitstraling te creëren met veel biodiversiteit in een veilig gebied."

 
 
 

Tevreden hoe wij u informeren?
Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening, daarom versturen wij elk jaar een tevredenheidsonderzoek. Over het algemeen zijn de “klanten” van WaakSaam dik tevreden over de manier waarop wij de omgeving informeren over de werkzaamheden in de Kop van Noord-Holland die wij - uiteraard in opdracht van de provincie Noord-Holland  - uitvoeren. Vorig jaar waardeerde u de informatievoorziening vanuit WaakSaam met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Dat is een halve punt hoger dan het jaar ervoor! Uw verbeterpunten nemen wij zoveel mogelijk ter harte.
Over enkele weken kunt u onze jaarlijkse enquête weer verwachten.

 
 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Vredenburghweg 2, 1461 GT in Zuidoostbeemster (op de eerste etage).
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet te bedenken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland