Nieuwsbrief WaakSaam: maart 2020

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: maart 2020
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 
 

Weekendafsluiting Stolperbasculebrug (N248) in verband met reparatie dekplanken – gemeente Schagen

Van vrijdagavond 13 maart 2020 tot maandag 16 maart 05.00 uur voert WaakSaam reparaties uit aan het brugdek van de Stolperbasculebrug, in provinciale weg N248. Planken op het brugdek worden vervangen en vastgezet, waarna een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht.

Afsluiting N248 ter hoogte van de brug
Vanwege deze werkzaamheden is de brug een weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Stolperbasculebrug.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute via de N9 en de N249. Klik hier voor meer informatie en de omleidingsroute.

 

 
 
 

Groot onderhoud Schagerweg (N248) - gemeente Hollands Kroon

De Schagerweg (N248) tussen Wieringerwerf en Middenmeer is toe aan groot onderhoud. WaakSaam werkt in april 2020 in opdracht van de provincie aan de weg. Onder andere wordt de deklaag (bovenste laag van het asfalt) van de rijbaan vervangen.

Afsluiting Schagerweg (N248)
In verband met de werkzaamheden wordt de Schagerweg (N248) tussen Wieringerwerf en Middenmeer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van dinsdag 14 april 07.00 uur tot vrijdag 24 april 17.00 uur. Indien de weersomstanden ongunstig zijn, dan zijn we genoodzaakt ook in het weekend te werken.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute. Klik hier voor meer informatie en de omleidingsroute.


 
 
 

Maaien voor meer biodiversiteit

WaakSaam maait in de Kop van Noord-Holland de bermen van de provincie. Soms gaat het om smalle bermen van minder dan 2 meter breed, vaker gaat het om 4 tot 10 meter, inclusief watergangen. Een netwerk aan bermen ligt als een spinnenweb door de regio, en verbindt zo ook natuurgebieden en verschillende leefgebieden.

Nieuwe manieren van maaien, of juist: niet maaien, dragen bij aan deze leefgebieden en de biodiversiteit. De provincie heeft hiervoor nieuw maaibeleid  gemaakt, dat WaakSaam in de Kop gaat uitvoeren.   

Minder maaien
De nieuwe provinciebrede plannen houden in dat bermen minder vaak worden gemaaid. Planten krijgen meer ruimte, uiteraard alleen als dat géén risico oplevert voor de verkeersveiligheid. De eerste meters maaien we intensiever (driemaal per jaar), en bij kruisingen wordt de vegetatie bij zichthoeken kort gehouden. Verder van de weg af kan de vegetatie groeien en bloeien. Daarbij wordt rekening gehouden met distels en jacobskruiskruid, want deze soorten zijn ongewenst in akkerbouw en veeteeltgebied.

Meer biodiversiteit
Daar waar mogelijk wordt in fases gemaaid, steeds op een andere plek, en blijft zo’n 20 tot 30 % staan. Daarmee blijft het leefgebied in stand voor insecten, zoogdieren en vogels die dekking en voedsel zoeken. Vooral in brede bermen zal sinusmaaien worden toegepast, of een variant daarop.

Vargen over provinciaal maaibeleid
Vragen over het provincieaal maaibeleid? Klik hier, of neem contact op met het Servicepunt van de provincie.


 
 
 

Natuurvriendelijke oevers langs Kanaal Omval-Kolhorn in Heerhugowaard

Op verschillende plekken langs het kanaal Omval-Kolhorn werkt WaakSaam voor de provincie aan de beschoeiing. Nieuwe stalen damwanden beschermen de oevers van het kanaal weer jarenlang tegen afbrokkelen en wegspoelen. Tegelijk wordt op meerdere plaatsen de biodiversiteit vergroot door aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Natuurvriendelijke oever
Ter hoogte van de Waarddijk in Heerhugowaard is een nieuw stuk natuurvriendelijke oever aangelegd. De damwand is verder van de oever geplaatst, met zand ertussenin. Hier ontstaat onder water een nieuw stukje natuur, met ondieper water en minder harde stroming dan het kanaal. Hierin groeit en leeft een diversiteit aan planten en dieren. Vissen kunnen er paaien of uitrusten.


De natuurvriendelijke oever in Heerhugowaard. Door ondiepte en minder waterslag ontstaat in het deel achter de damwand (links) een nieuw stukje natuur met een diversiteit aan planten en dieren.

 
 
 

Tevredenheidsonderzoek 2019

Heeft u eind vorig jaar aan het Tevredenheidsonderzoek van WaakSaam meegedaan? Dan wil ik u namens WaakSaam bedanken voor uw medewerking. Wij hebben onder de respondenten twee VVV-bonnen verloot en verzonden.

Een mooi gemiddelde
Gemiddeld heeft u ons rond het cijfer 8 gegeven op de vragen hoe u de informatievoorziening, bereikbaarheid en afhandeling van de meldingen ervaart.
Daarbij werd onder meer opgemerkt dat de er duidelijk gecommuniceerd wordt door WaakSaam. Dat de voorlichting altijd duidelijk en ruim op tijd is. “Ga zo door” en “Geen verbeterpunten, het gaat prima zo”, mochten we ook meermalen lezen.
Enkele aandachtspunten waren er ook. Zo werd er onder meer gevraagd de nieuwsberichten over werkzaamheden eerder te publiceren en te letten op de juiste datum van start en einde van de afsluiting.

 
 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Oude Blaauwweg 5, 1521 RN Wormerveer.
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt van de provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam

Oude Blaauwweg 5
1521 RN  Wormerveer

  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland


...