KienhuisHoving advocaten en notarissen online lezen
  |  afmelden
Kienhuis Hoving
Special Gezondheidsrecht maart 2021
Gegevensuitwisseling in de zorg, een update!
Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk, dat zorgverleners beschikken over complete en actuele zorggegevens van patiënten. Dit kan alleen bereikt worden als er een goede en veilige overdracht van gegevens is tussen verschillende zorgverleners binnen de eigen praktijk / instelling en daar buiten. Zorginstellingen hebben op basis van wet- en regelgeving zelf een verantwoordelijkheid en rol in het zorgen voor een goede overdracht van zorginhoudelijke gegevens, ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. De snelheid waarmee gegevensuitwisseling digitaal mogelijk is biedt veel kansen, maar er moet worden gewaakt voor voldoende veiligheid en bescherming van de privacy van de patiënt.
Lees meer
 
 
Kienhuis Hoving
Pantheon 25
7521 PR Enschede
t +31(0)53 480 42 00
e info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
Aanmelden  |  Reageren  |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden