Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
12 februari 2019
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Co Verdaas: “In tijden van klimaatverandering en verduurzaming heeft de deltanatuur van Nederland iets te bieden”
In april 2019 begint LIFE IP Deltanatuur stuurgroep-voorzitter Co Verdaas aan een nieuwe uitdaging: dijkgraaf bij het waterschap Rivierenland. Voor ons een goed moment om terug en vooruit te kijken.
 > Lees meer
 
De Landelijke Natuurthermometer, een tool met potentie
Een methodiek ontwikkelen die de natuurkwaliteit van de wetlands in Nederland kan monitoren. Dat is het beoogde resultaat van de LIFE IP Deltanatuur monitoringsactie ‘Landelijke Natuurthermometer’. Bas van Gennip, bioloog en werkzaam bij Rijkswaterstaat, is de actiehouder van dit project. We vroegen Bas naar de achtergrond, ontwikkelingen en voortgang van de Natuurthermometer.
 > Lees meer
 
Verbindingen tussen Integraal Riviermanagement Programma en LIFE IP Deltanatuur
Om op een klein oppervlakte als Nederland zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte, is een integrale benadering die rekening houdt met de verschillende belangen een must. In dit kader is het onlangs gestarte Integraal Riviermanagement Programma (het IRM) een interessante ontwikkeling.
 > Lees meer
 
LIFE IP Deltanatuur maakt start met laten stromen van kennis
Hoe zorg je ervoor dat met de verschillende kennisagenda’s in Nederland op het raakvlak van natuurontwikkeling en waterbeheer je op de juiste plek je kennisbehoefte inbrengt? Daarvoor organiseerde LIFE IP Deltanatuur op 6 december een workshop.
 > Lees meer
 
Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips
Op 12 december vond de LIFE IP Deltanatuur Masterclass Politiek bestuurlijke beïnvloeding in het veld plaats. De Masterclass werd begeleid door Sybilla Dekker (minister van Staat en voormalig minister van VROM).
 > Lees meer
 
16 april LIFE IP Deltanatuur Programmabijeenkomst
De jaarlijkse LIFE IP Deltanatuur Programmabijeenkomst komt eraan. Hét moment om met verschillende partijen je ideeën, plannen, ervaringen en contacten te delen. Het belooft een interessante dag te worden! Met een ochtendprogramma speciaal voor de actiehouders en partners van het programma. En een minisymposium in de middag waar iedere geïnteresseerde kan aanhaken. Locatie is het LEF Future Center in Utrecht. Geef alvast je interesse aan met een mailtje naar LifeIPDeltanatuur@rvo.nl, tip de bijeenkomst ook bij je achterban en we sturen jullie zo snel mogelijk een uitnodiging.
 > Interesse
 
Agenda
 
            

VVM Café 'Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie'            
                
> Lees meer
 
     

Jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta
  
             
        
> Lees meer
 
          

Nationaal Kennis- en innovatie-
programma Water en Klimaat Conferentie 2019

       
> Lees meer
 


Building with Nature Congres


      
       
> Lees meer
Colofon
Contactgegevens
Het programma LIFE IP Deltanatuur is een samenwerking met diverse partners. Vragen over het programma of over een project? Mail dan naar LifeIpDeltanatuur@rvo.nl
Toestemming
Deze nieuwsbrief sturen
we, omdat je gerelateerd
bent aan het LIFE IP Deltanatuur programma.
Heb je geen interesse in de nieuwsbrief, dan kan je je afmelden.
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
Disclaimer

@LifeIpDelta
LIFE IP Deltanatuur
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.