Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
13 december 2019
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief december 2019    
In deze nieuwsbrief:

De nieuwe Soortenlijst gaat in op 14-12-2019
Correct labelen van kaviaar
Pootringen voor vogels
Fijne feestdagen!                
De nieuwe Soortenlijst gaat in op 14-12-2019
CITES-soorten zijn in de Europese Unie (EU) verdeeld in bijlagen bij de Basisverordening. Op welke bijlage een soort staat vindt u in de Soortenlijst. De wijzigingen door CoP18 hebben invloed op deze Soortenlijst. De Soortenlijst is hierop aangepast, deze nieuwe lijst (Verordening (EU) nr. 2019/2117) gaat in op 14-12-2019. De oude Soortenlijst (Verordening (EU) nr. 2017/160) geldt dan niet meer.

In de tabel vindt u een overzicht van de aanpassingen in de Appendices, de Bijlagen en de annotaties.

De nieuwe Soortenlijst vindt u hier. Ook op www.speciesplus.net kunt u de bescherming van een soort opzoeken.

Koningsfazant


Na het inwerking treden van de nieuwe Soortenlijst
De soort staat op Appendix I en Bijlage A
Gaat u een soort de EU invoeren en/of (weder)uitvoeren uit de EU? Daarvoor heeft u CITES-vergunningen nodig. Voor een overdracht binnen de EU heeft u een EU-certificaat nodig. En voor levende dieren van Bijlage A geldt een merkplicht. Meer informatie over de merkplicht leest u op onze website op de pagina Merkplicht voor beschermde dieren.

De soort staat op Appendix II en Bijlage B
Voor het invoeren in de EU en het (weder)uitvoeren vanuit de EU heeft u CITES-vergunningen nodig. Binnen de EU moet u de legale herkomst kunnen aantonen. U moet kunnen aantonen dat u het dier, de plant of het product al had voordat het op CITES en de Soortenlijst is opgenomen. Heeft u het later in bezit gekregen? Dan moet u aantonen dat u het volgens de geldende wetgeving heeft verkregen.

De soort staat op Appendix III en Bijlage C
U heeft voor het (weder)uitvoeren vanuit de EU van deze soorten CITES-vergunningen nodig. Gaat u een soort invoeren in de EU? Van het land van uitvoer heeft u een (weder)uitvoervergunning of een certificaat van oorsprong nodig. Ook heeft u een kennisgeving van invoer nodig. Deze vraagt u aan bij het CITES-bureau.

Vrijstelling door wijziging in annotatie #15 en #4f
Annotatie #15 is gewijzigd voor het genus Dalbergia spp. en de soorten Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana en Guibourtia tessmannii. Er geldt vanaf nu een vrijstelling voor:
  • Eindproducten met een maximaal gewicht van hout van de in de lijst opgenomen soorten tot 10 kg per zending;
  • Afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten
U heeft in deze gevallen geen CITES-vergunningen meer nodig. Let op: de vrijstelling geldt alleen voor de soorten van Appendix II/Bijlage B. Het geldt dus niet voor Dalbergia nigra. Dalbergia nigra wordt streng beschermd en staat op Appendix I en Bijlage A.

Door de wijziging van annotatie #4f geldt er ook een vrijstelling voor verpakte eindproducten van Aloe ferox.

Correct labelen van kaviaar
Alle steursoorten van de orde Acipenseriformes spp. zijn beschermd door CITES. Voor bezit, handel en overdracht in steuren en producten daarvan, zoals kaviaar, gelden regels. Zo moet de primaire verpakking van kaviaar een niet-herbruikbaar label hebben. Met de primaire verpakking bedoelen we de verpakking waar het kaviaar direct inzit, bijvoorbeeld het blikje. Dit is dus niet de verpakking die bijvoorbeeld een aantal blikjes kaviaar bij elkaar houdt.
Een niet-herbruikbaar label kan niet verwijderd of verplaatst worden zonder dat het label beschadigt. Gaat u kaviaar in- of uitvoeren? Een CITES-vergunning is alleen geldig als de primaire verpakking een geldig CITES-label heeft.

Alleen geregistreerde bedrijven mogen kaviaar verwerken, verpakken en herverpakken. U registreert uw bedrijf hiervoor bij het CITES-bureau. Ook houdt u een administratie bij van de kaviaar die wordt geoogst en/of uw bedrijf in- en uitgaat. Lees meer over kaviaar op onze informatiepagina Kaviaar.

             
         
Pootringen voor vogels
Vogels die op Bijlage A staan moeten een naadloos gesloten pootring dragen. Door de CoP18 wijzigingen is de zwarte kroonkraanvogel (Balearica pavonina)  op Appendix I en Bijlage A gekomen.
In de vorige nieuwsbrief stond waaraan de ring moet voldoen en bij welke Nederlandse vogelbonden u ze kunt bestellen. Deze informatie kunt u ook nalezen op de pagina Pootringen voor vogels. In deze nieuwsbrief geven we u meer informatie over het bestellen van pootringen.

Bestellen van pootringen
Gaat u pootringen bestellen? Houdt u dan rekening met deze punten:

Beschermde soorten
Het is belangrijk dat u doorgeeft dat u ringen voor beschermde CITES-soorten nodig heeft. De meeste bonden noemen dit ringen voor beschermde soorten of CITES-ringen.

Vogelsoort
Ook is belangrijk dat u de vogelsoort goed doorgeeft. U mag de ring van de ene soort niet voor een andere soort gebruiken.

Ringmaat
Verder geldt voor elke vogelsoort een maximale binnendiameter van de pootring. In Bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming staan de maten per vogelsoort. 
Wilt u een andere ringmaat gebruiken? Dat mag als de pootring een kleinere binnendiameter heeft. Een pootring met een grotere binnendiameter mag u niet gebruiken. Behalve als dit nodig is voor het welzijn van het dier. U heeft dan wel een dierenartsverklaring nodig.  

Op tijd bestellen
Zorg dat u op tijd uw pootringen bestelt. Pootringen moeten voor hetzelfde jaar zijn afgegeven als de jongen zijn uitgebroed. U mag dus geen ringen uit 2019 gebruiken voor nakweek van 2020. En sommige vogelbonden geven niet het hele jaar ringen uit.

Gebruik alleen ringen die u zelf besteld heeft
Meestal staat uw kwekersnummer op de ring. U mag alleen ringen gebruiken met uw eigen kwekersnummer. U mag dus ook geen ringen gebruiken van iemand anders of met iemand anders uitwisselen.

 
Fijne feestdagen!
Dit is alweer de laatste CITES Nieuwsbrief van 2019. Een bewogen jaar, waarin we veel informatie en veranderingen met u konden delen. Ook in 2020 houden we u graag op de hoogte over de ontwikkelingen in de wereldwijde bescherming van planten en dieren.
Fijne feestdagen gewenst en tot volgend jaar! 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.