Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #13
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

2e ronde proeftuinen: 71 aanvragen
 
 
Gemeenten konden tot 1 mei 2020 een aanvraag indienen. Voor de tweede ronde is een rijksbijdrage van gemiddeld 4 miljoen euro per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken. De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt alle plannen. De minister van BZK maakt de selectie rond 1 oktober 2020 bekend. In 2021 volgt naar verwachting een derde ronde proeftuinen.
 
Uitgelicht: videobellen met drie
proeftuinen in coronatijd
 
Hoe gaat het met de proeftuinen, en wat betekent de coronacrisis voor hun contact met de wijk? Vanuit het Programma Aardasvrije Wijken is contact opgenomen met de 23 proeftuinen om deze en andere vragen te stellen. Uit deze rondvraag bleek dat 15 proeftuinen als gevolg van de (inter)nationale maatregelen vertraging vrezen. Wij nodigden drie proeftuinen uit voor een digitale kop koffie om het te hebben over communicatie en participatie.
Lees meer
 
Lees meer
 
 

Jongeren uit krachtwijk op pad als energiecoach
                  
 
Hoe kun je draagvlak krijgen voor de energietransitie in wijken met een sociaaleconomische achterstand? In Arnhem lukte het groepen jongeren met het project 10 X 10. ‘Het zijn kleine stapjes, maar mensen worden zich bewuster van hun rol in de energietransitie en wat ze zelf kunnen doen.’
 
 
Bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte?
 

 
Vanwege de coronamaatregelen kon de landelijke bijeenkomst niet doorgaan. Om gemeenten desondanks te voorzien van actuele informatie hebben wij het stappenplan Transitievisie Warmte daarom geüpdatet. In het stappenplan lees je welke stappen je kunt doorlopen en waar je aan moet denken bij het opstellen van je Transitievisie Warmte.
 
 
Wees niet bang voor het aanbestedingsrecht
      
 
Hoe verwarmen we onze woningen straks in het aardgasvrije tijdperk? Het aanbesteden van warmtenetten is onder het huidige recht een interessant instrument voor gemeenten om regie te voeren. ‘Wees niet bang voor het aanbesteden van warmtenetten’, zegt onderzoeker Jacco Karens van het Instituut voor Bouwrecht.
 
 
Lees meer  
 
Lees meer  
 
Lees meer
 

 
 
We hebben gekozen voor een warmtenet. Wat nu?
 
Veel gemeenten met dichtbebouwde gebieden en aanwezige warmtebronnen zullen kiezen voor een warmtenet als alternatief voor aardgas. De eigenaar van de bron is bereid de warmte te leveren, en een warmtenet past goed bij de gebouwen die ze aan willen sluiten. Maar het maken van die keuze is slechts de eerste stap naar het daadwerkelijk realiseren van een warmtenet. Want wie gaat dat net eigenlijk aanleggen en exploiteren?
 
 
Lees meer
 
 
WKO-bodemenergietool live
 
In een vernieuwde tool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen nu ook particulieren zien wat de mogelijkheden zijn in hun omgeving voor ondiepe bodemenergie. De tool maakt inzichtelijk of bodemenergie op de gekozen locatie mag en kan óf dat er beperkingen zijn. Een mooie kans, waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt.
 
Inkooptips voor warmte-expertise
 
Om tot een goede Transitievisie Warmte te komen, is veel specialistisch werk nodig. Niet alle gemeenten hebben die specialistische kennis en expertise in huis. Mogelijk wil ook jouw gemeente daarom expertise extern inkopen. Maar hoe doe je dit? Wij geven je graag wat inkooptips.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
Overig nieuws
Eerste resultaten VIVET beschikbaar
 

 
Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET) bundelt en maakt informatie beter vindbaar voor gemeenten, provincies, RES-regio’s, netbeheerders en adviesbureaus. VIVET is gestart in 2019. Ondertussen zijn de eerste resultaten geboekt. Benieuwd welke dat zijn?
 
Subsidieregeling Renovatieversneller geopend
 

 
Om Nederlandse woonwijken sneller en betaalbaarder te verduurzamen opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een nieuwe subsidieregeling. Binnen deze regeling is, verspreid over vier jaar, in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. De Renovatieversneller is bedoeld voor projecten waarin corporaties of andere woningeigenaren volgens een beproefde aanpak en op grote schaal renovaties op een gestandaardiseerde manier uitvoeren.
 
Digitale kaart aquathermieprojecten
                  
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren we steeds meer over het grootschalig én kleinschalig toepassen van aquathermie. Netwerk Aquathermie deelt een overzicht van de actuele aquathermiepraktijk in Nederland via een digitale kaart. Op de kaart zijn kengetallen van ruim 40 grote en kleine TEO-, TEA- en TED-projecten aquathermieprojecten verzameld.
 
Lees meer
Lees meer
Lees meer
 

Webinars
15
mei 
  SER: Webinar Monitoring Klimaatakkoord
         
25
mei
  KLP: Hoe creëer ik meer draagvlak voor aardgasvrij wonen?
            
27
mei
SER: Groene toekomst voor gas
11
juni
KLP: Online Juridische Open Tafel Sessie
25
juni
KLP: In Spagaat tussen Straat en Structuur: werken tussen leef-en systeemwereld
 
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
 
...