Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
7 december 2020

Agentschap NL


Green Deal Nieuws: voor en door de lezers
Nieuwe Green Deal zet in op hergebruik en recycling van denim

Op 29 oktober hebben 30 partijen de 'Denim Deal' getekend. Met deze nieuwe Green Deal willen deze koplopers de kringloop van de denim-textielketen sluiten. Textielafvalverwerkers, vervezelaars, weverijen, producenten, merkeigenaren, detailhandelaren en overheden zullen de toepassing van hoogwaardig gerecyclede katoenvezels in nieuwe jeans en andere denim kledingstukken bevorderen.

Meer weten?
 
Verduurzaming van de zorg ontspringt ook op de werkvloer
Terwijl de zorg zijn handen vol heeft aan de coronapandemie voert de sector ondertussen ook een strijd met een andere maar gerelateerde crisis. Onder de vlag van de tweede Green Deal wordt er een frontlinie gevormd tegen vervuiling en voor een gezonde leefomgeving. Niet alleen een groeiend aantal instanties, maar ook steeds meer professionals doen mee. Hoe verloopt deze groene revolutie top down en bottom up?
Lees meer
 
 
 
Green Deal ‘Circulair Inkopen 2.0’ levert schat aan kennis en ervaringen op
Dit jaar eindigt de Green Deal ‘Circulair Inkopen 2.0’. Steeds meer organisaties gaan structureel circulair inkopen. Als inkopende partij jaag je daarmee een circulaire economie aan bij producenten en verwerkende partijen.
Lees meer
 
Green Deal Participatie rondt af: “Met gedragscodes en handleidingen delen we onze inzichten”
Dit jaar eindigt de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’. De wind zat mee: sinds het startjaar 2018 is de overtuiging gegroeid dat je bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vroegtijdig moet betrekken om projectplannen voor elkaar te krijgen. De Green Deal levert gedragscodes en handreikingen om deze participatie procesmatig te organiseren.
Lees meer
 
 
 
Green Deal ‘Autodelen II’ bereikt nu al beoogd aantal gebruikers
Het gaat goed met het autodelen in Nederland. Volgens het jaarlijkse dashboard van de Green Deal ‘Autodelen II’ delen steeds meer mensen een auto. In één jaar tijd is het aantal autodelers gestegen van 515.000 naar 730.000, een stijging van maar liefst 42%. Dat is meer dan het beoogde aantal van 700.000 gebruikers eind 2021.
Lees meer
 
Voorlopig is deze Green Deals nieuwsbrief de laatste. Informatie en nieuws over de Green Deals blijft u vinden op www.greendeals.nl.
 
Colofon
Green Deal Nieuws is er voor de deelnemers aan de Green Deals en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Green Deals staat onder redactie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zie meer informatie: www.greendeals.nl

Aanmelden nieuwe Green Deal
www.rijksoverheid.nl/greendeal


Overzicht deals Green Deal
www.greendeals.nl

Helpdesk Green Deal
Telefoon: 088 042 42 42 Of gebruik het contactformulier op www.rvo.nl

|     Reageer     |     Aanmelden      |     Afmelden      |
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
...