Hogeschool Rotterdam
Het belang van pedagogische professionaliteit |  afmelden
 |  online versie
 
Uitnodiging
UITNODIGING LIVESTREAM
OPENBARE LES CARLOS VAN KAN 
Het belang van pedagogische professionaliteit    
Dinsdag 20 april van 15.00 - 16.00 uur
 
Hogeschool Rotterdam
Op dinsdag 20 april vindt mijn openbare les plaats. Tijdens deze online bijeenkomst belicht ik het belang van pedagogische professionaliteit. Ik nodig u van harte uit om de openbare les via een livestream bij te wonen.

Ga naar de eventpagina
>
Een leerling vraagt de leraar om hulp bij een opdracht. De leraar twijfelt: wat zal ik doen? Aan de ene kant denkt de leraar dat het goed zou zijn om deze leerling even aan de hand mee te nemen en alles nog eens stap voor stap uit te leggen. Aan de andere kant zou het ook wel eens goed voor de leerling kunnen zijn om op zichzelf teruggeworpen te worden en het zelf uit te zoeken. De leraar denkt er heel kort over na en neemt een beslissing: deze keer doe ik dít. 
De dagelijkse onderwijspraktijk van leraren zit vol met afwegingen waarin er geen eenduidig goed of fout is. Afhankelijk van de leerling en de context zouden beide kanten van de afweging in het voorbeeld verdedigbaar kunnen zijn. Leraren nemen voortdurend beslissingen waarbij ze zich moeten baseren op hun kunde en praktische wijsheid. Het gaat dan niet zozeer om het wel of niet toepassen van regels, maar veeleer om de vraag: 'Wat vind ik op dit moment voor deze leerlingen in deze situatie het meest in hun belang, en waarom vind ik dat?'  
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben leraren pedagogische professionaliteit nodig. In deze openbare les wordt het belang van pedagogische professionaliteit belicht aan de hand van de waarde van de school, de waarden van de leraar en het waarderen van de leerling. Het lectoraat ‘Pedagogiek’ wil samen met de lerarenopleidingen (weer) werk maken van onderwijspedagogiek.  
Programma
De digitale openbare les bevat een gevarieerd programma. In de uitzending licht lector Carlos van Kan met korte films zijn lectoraat toe. In rondetafelgesprekken nodig hij schoolleiders, opleiders, leerkrachten en studenten uit hun perspectief op pedagogiek te belichten. Tot slot een korte inkijk in het onderzoeksprogramma van het lectoraat.
Details
Datum Dinsdag 20 april 2021
Tijd 15:00 - 16:00 uur
De openbare les is via een livestream te volgen op de volgende pagina: www.hr.nl/OpenbareLesCarlosvanKan
Sharing is caring
Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerden in jouw netwerk!
Meer over de openbare les en de lector

Met vriendelijke groet,

Kenniscentrum Talentontwikkeling
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
010 - 794 70 11
Kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl
Volg ons:
 
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: rrijst@iclon.leidenuniv.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2021 Hogeschool Rotterdam.