Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 54, november 2018
In 2019 moeten meer mensen profiteren van de arbeidsmarkt
Het lijkt erop dat 2019 het voorlopig hoogtepunt wordt van krapte op de arbeidsmarkt. Dit beeld zien we ook op de regionale arbeidsmarkt. De personeelstekorten die ontstaan lossen niet vanzelf op. Ze vragen een inspanning van werkzoekenden, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen.
2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren van de gunstige arbeidsmarkt. Tijdens de diverse stakeholdersbijeenkomsten die wij naar aanleiding van Regio in Beeld organiseerden  werd duidelijk dat overheid, onderwijs en ondernemers heel goed in de gaten hebben dat zij samen de knelpunten op de arbeidsmarkt het hoofd moeten bieden. Er zijn veel vacatures en werkgevers twijfelen hardop of zij bepaalde orders nog wel moeten aannemen omdat zij onvoldoende mensen hebben. Aan de andere kant zoeken nog veel mensen naar een baan, omdat hun opleiding, kennis en/of vaardigheden niet goed matchen.

Samenwerking tussen werkgevers, onderwijsorganisaties en organisaties als gemeenten en UWV kan doorslaggevend zijn voor het maken van een match tussen werkzoekenden en werkgevers. Gelukkig staan werkgevers steeds meer open voor creatieve oplossingen. Zij zijn bereid om hun eisenpakket aan te passen en naar scholingsmogelijkheden te kijken. Dit biedt mogelijkheden voor werkzoekenden die nu nog moeite hebben een baan te vinden.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>

 
Rob Witjes
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes
 
  
 
 
 
Verschenen 
UKV-artikel Volume-
ontwikkelingen
2018-II
Dit artikel gaat nader in op ontwikkelingen bij de WW, de WIA en het vangnet-Ziektewet.
 
Het aantal WW-uitkeringen blijft naar verwachting in snel tempo afnemen tot circa 250.000 eind 2018.
De toename van de instroom in de WIA zit inmiddels alleen nog maar bij de mensen met een vast contract (zieke werknemers) en niet meer bij de vangnetgroepen (met name zieke WW’ers).
Het beroep op het vangnet-Ziektewet stijgt in 2018 sneller dan verwacht. Een van de oorzaken is dat door de gunstige economische ontwikkeling het aantal flexwerkers sterker stijgt dan eerder geraamd.
  
Lees het UKV-artikel >> 
 
  
 
 
Verschenen
Regio in Beeld 
 
 
Regio in Beeld geeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s inzicht in de toegenomen spanning op de arbeidsmarkt. Personeelstekorten verdwijnen niet vanzelf. Dat vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen.
 
Het aantal banen en vacatures groeit in 2019.
Werkgevers hebben in toenemende mate moeite om aan geschikt personeel te komen. De meeste personeelstekorten doen zich voor in een breed spectrum van techniek tot zorg.
De kwaliteiten van beschikbare werkzoekenden sluiten niet altijd een-op-een aan op de vraag van werkgevers.
 
   
Ga naar Regio in beeld >>  
 
  
 
 
Verschenen
Basiscijfers Jeugd
 
 
Met het interactieve dashboard Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt.
 
Het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvroeg, daalde in de eerste 8 maanden van 2018 met 21% ten opzichte van 2017.
Vooral vanuit onderwijs en detailhandel doen minder jongeren een beroep op een WW-uitkering.
Van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 mbo-vacatures. Dit is een toename van 8% ten opzichte van een jaar eerder.
De meeste mbo-vacatures ontstonden in gastvrijheid, retail en zorg.
  
Bekijk de Basiscijfers Jeugd >>
 
 
 
Verschenen
Regionale trendrapportage banenafspraak – tweede kwartaal 2018
Met deze publicatie informeert UWV gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen over de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Deze editie geeft de stand weer per eind juni 2018:
 
Sinds december 2012 zijn 32.782 extra banen gecreëerd via een regulier dienstverband (31.489 door marktsector en 1.292 door overheid) en 10.880 via een uitzendcontract of detachering.
Dit zijn 12.835 meer banen via een regulier dienstverband en 1.571 meer via een uitzendcontract of detachering dan eind juni 2017.
Er stonden eind juni 2018 208.788 arbeidsbeperkten in het doelgroepregister.
 
Lees de Regionale trendrapportage banenafspraak >>

 
 
Verschenen
Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2017
 
 
UWV publiceert jaarlijks kwantitatieve informatie over het beroep op de sociale verzekeringen per sector en de uitvoering van de bijbehorende wetgeving in het afgelopen jaar. De nadruk ligt vooral op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. Er is aandacht voor:
 
het aantal actieve werkgevers per sector;
het aantal verzekerden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
het aantal dienstverbanden, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht;
per wet de aantallen nieuwe, lopende en beëindigde uitkeringen, op diverse manieren uitgesplitst.
 
Lees de Informatie sociale verzekeringen naar sectoren in 2017 >>
 
 
 
Verschenen
Regionale overzichten met moeilijk vervulbare vacatures
 
Benieuwd naar moeilijk vervulbare vacatures in uw regio?  De notitie ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Regionaal overzicht van beroepen’ brengt de belangrijkste hiervan in beeld. Naast deze beroepen kent iedere regio andere beroepen met moeilijk vervulbare vacatures.
 
Voor sommige beroepen zijn vacatures in alle regio’s moeilijk vervulbaar. Bijvoorbeeld voor hoveniers, koks, ICT programmeurs, vrachtwagenchauffeurs, elektriciens en verpleegkundigen.  
Andere beroepen komen in specifieke regio’s voor, zoals boomkwekers in Holland Rijnland of manager R&D in Zuidoost Brabant.
 
Bekijk Moeilijk vervulbare vacatures. Regionaal overzicht van beroepen >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.  
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Eind september verstrekte UWV 273.500 WW-uitkeringen, een daling van 4.600 (-1,6%) ten opzichte van de vorige maand.
In vergelijking met september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen 77.300 lager (-22%).
De procentuele daling in lopende WW-uitkeringen is het grootst bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar.
De gebruikelijke toename in de zomer van mensen in een pedagogisch beroep in de WW is afgelopen jaren veel kleiner geworden.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid daalt naar 3,7%
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In september waren er 343.000 werklozen, ofwel 3,7% van de beroepsbevolking.
Het aantal werklozen daalde in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 4.000 per maand.
In de afgelopen 3 maanden nam het aantal werkenden toe met gemiddeld 22.000 per maand.
Vooral het aantal vrouwen met betaald werk nam de afgelopen maanden toe.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl