Saxion Hogeschool Klik hier voor de online versie
 
Uitnodiging inspiratiemiddag
'Vakmanschap is Meesterschap'
16 april 2019 | 14.00 uur | Saxion Enschede
 
U ontvangt deze uitnodiging opnieuw, omdat in de vorige versie de informatie niet compleet was. Bij deze de volledige en correcte informatie.
Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente organiseert de inspiratiemiddag "Vakmanschap is Meesterschap"! Tijdens de inspiratiemiddag kun je informatie krijgen, met andere collega’s casuïstiek ter discussie stellen en interessante workshops volgen. 
Deze inspiratiemiddag is de plek voor uitvoerende professionals in de gezondheidszorg en jeugdzorg, docenten en studenten van opleidingen en andere geïnteresseerden om inspiratie op te doen, mee te denken, te discussiëren en collega’s te ontmoeten.
Het specifieke doel is om je als professional te versterken in je legitimeren van handelen in doen en laten, kennis en kunde.

Laat je inspireren door de verschillende thema’s die worden verzorgd door professionals vanuit Jarabee, IntermetzoAmbiqSaxion, Wijkracht en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Je ontvangt informatie, je kunt met andere collega’s casuïstiek ter discussie te stellen en interessante workshops volgen.

Aanmelden
Deelname aan de inspiratiemiddag is gratis. 
Meld je aan via de button.

Voor wie?
De inspiratiemiddag is de plek voor uitvoerende professionals in de gezondheidszorg en jeugdzorg, docenten en studenten en andere geïnteresseerden om inspiratie op te doen, mee te denken, te discussiëren en collega’s te ontmoeten.

Wij zien je graag op 16 april!

Met vriendelijke groet,

EJT | Saxion Academie Mens & Maatschappij

T: 088 - 019 1586
E: t.b.loohuis@saxion.nl
 
Welke workshop kies jij?
 
Tuchtrecht binnen de jeugdhulp
Karin van der Heijden
Vraag je je af wat tuchtrecht nu precies is? Weet je het verschil tussen tuchtrecht en klachtrecht? Weet je welke verschillende uitspraken de tuchtraad kan doen en wat dit betekent voor de dagelijkse beroepspraktijk? Ben je benieuwd hoe tuchtrecht ook je werk kan ondersteunen?
Kom dan naar de workshop
“Tuchtrecht binnen de jeugdhulp”.

Hier wordt verteld wat tucht is, welke plek het heeft binnen de jeugdzorg, hoe tuchtrecht  werkt en hoe een zitting in z’n werk gaat.
Daarnaast wordt aan de hand van casuïstiek besproken welke uitspraak een tuchtcommissie kan doen en welke invloed dit kan hebben op de beroepspraktijk.
Onderzoek en de autonome professional
Beanka Meddeler

Het is heel gewoon als een arts bloedwaarden en/of andere lichaamsfuncties bij je meet voordat een behandeling gekozen of afgerond wordt. Aan de andere kant worden vragenlijsten in de jeugdzorg als ballast ervaren.

Denk jij hier ook zo over en/of heb je andere vragen over hoe onderzoek van jou een betere professional kan maken? Kom dan naar deze workshop.

 
Digitaliseren van Sociaal Werk
Judith Boonstra
7 redenen om te werken aan de digitalisering van sociaal werk:
- De context is digitaal geworden
- Blijven aansluiten als
  beroepsgroep
- Duurzaam inzetbaar blijven
- Innovatie van je dienstverlening
- Je doelgroep ondersteunen in
  participatie

- Maatschappelijke vraagstukken en
  digitale oplossingen

- Digitale kloof
In deze workshop kijken we vanuit jouw rol als professional naar de digitalisering van jouw beroep. Welke voorbeelden zijn er? Hoe werk jij aan je digitale vaardigheden? Wat is nodig voor je doelgroep?
Doel van deze workshop is kennisuitwisseling, leren van best Practice en bewustwording van je eigen ontwikkeling naar e-professional.
Zoom mij in!
Helga Oude Hendriksman, Annemarie ter Halle en Marcel Bodewes

Een workshop waar je écht aan het werk gaat. Een werkvorm die je uitdaagt en tot verrassende inzichten laat komen.
 
Videobeelden micro terugkijken in een veilige leeromgeving. 
Uitwisselen in de kring, elkaar stimuleren en activeren. Elkaar in de kracht zetten ( empowerment), samen genieten van de beelden en ervaren en ontdekken wat Video Interactiebegeleiding individueel en in teamverband kan opleveren.
 
De 'autonome jeugdprofessional'
Andre Smit en Erwino Ouwerkerk
De 'autonome jeugdprofessional', wie kent hem niet? Of misschien beter gezegd: wie kent hem wel?
Het begrip professionele autonomie heeft haar weg gevonden naar beleidsstukken, opleidingen, registratiebeleid en trainingen over beroepsethiek. Maar wat wordt er nu precies bedoeld met 'autonomie'? En hoe vul je die 'professioneel' in?

In deze workshop gaan we in op deze autonomie. Met een actieve werkvorm onderzoeken we samen hoe professionele autonomie in de context van de professional vorm krijgt. En hoe je ook zorgt dat je  die autonomie verstevigt in je eigen praktijk. Want die autonomie is essentieel voor goede zorg, maar daarmee zijn nog niet alle haken en ogen opgelost.

Deze workshop geeft alvast een aanzet in de goede richting!

Seksualiteit
Barbara Rekveldt-Oldenhof
'Seksueel gezond gedrag bevorderen is onderdeel van het vak van de jeugdhulpverlener. Het daadwerkelijk bespreekbaar maken van het thema seksualiteit blijkt echter in de praktijk best lastig te zijn. Eén van de onderwerpen waar het EJT zich op richt is seksualiteit in de jeugdzorg. Het EJT heeft in de afgelopen jaren in samenwerking met studenten Social Work en werkveld hierover gesproken met jongeren en jeugdhulpverleners. Uit deze gesprekken zijn zes leeractiviteiten ontstaan met de volgende thema's: Seksualiteit & social media? Wat vinden we ervan en hoe gaan we er mee om? Kennis over seksualiteit. Weten we voldoende? Hoe maken we seksualiteit bespreekbaar? Dilemma’s in het bieden van veiligheid en het geven van ruimte om te experimenteer? Hoe gaan we daar mee om? 
Hoe een leeractiviteit eruit ziet en hoe deze toegepast kan worden wordt met een interactieve workshop besproken.'
 
TheaterAAk
Anne-Marie Wassink en Annemiek Scholten
AA = Anne-Marie Wassink  en Annemiek Scholten, willen je RAKEN en laten erVAREN en VERVOEREN om voor jezelf Goed Goed mee te nemen.  
Deze keer met een casus waar het dilemma, wikken en wegen en de nuances scherp worden neergezet. Waarmee jij als autonome professional een beslissing neemt en herkenning ziet, woorden leert geven aan als je collega juist een andere autonome beslissing neemt..... 
Wij spelen, jij bent publiek. En het publiek deelt met elkaar.
Suïcide Preventie
Lisa Grooten

'Binnen Intermetzo is het afgelopen jaar suïcidaliteit en zelfbeschadiging een belangrijk onderwerp geweest. Alle medewerkers binnen het primair proces zijn geschoold in suïcide preventie. In deze workshop wordt besproken hoe binnen Intermetzo om wordt gegaan met suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Daarnaast wordt op interactieve wijze de basishouding en enkele gesprekstechnieken behandeld.'
 
Ervaringsdeskundigheid
Ixta Noa
Het ervaringsdeskundige beroep is zeer in opkomst en nog steeds in ontwikkeling. De complementaire werking van de hulpverlener en ervaringsdeskundige is al veelvuldig aangetoond, maar hoe gaat dit in de praktijk? In de workshop ga je hierover in gesprek met een ervaringsdeskundige van Ixta Noa en met elkaar.

 
Praktische info
Route en parkeren
Adres & parkeren
Hoofdlocatie 'Ko Wierenga'
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede

Contact
Heb je nog vragen? Bel ons:
088 - 0191586
Info parkeren
 
 
Facebook   Twitter   Instagram
saxion.nl