Wethouder Guido Rink van Emmen wil naar een proactief Regenboogbeleid Lees online  |  Doorsturen
Movisie
 
Pink Link
25 april 2019
Overzicht: onze factsheets, handreikingen, en onderzoeken
handen-op-elkaar
 
Het is belangrijk om sensitief te zijn voor de relatief kwetsbare positie van LHBTI personen. Movisie ontwikkelt en verspreidt kennis over LHBTI’s, met name bedoeld voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein, en voor gemeenten. Hier bieden we een uitgebreid overzicht van onze factsheets, handreikingen, en onderzoeken.
Lees verder
 
Regenbooggemeente uitgelicht: Emmen
vlag-Emmen
 
Komende zomer staat er een Regenboogfestival gepland in de Drentse stad, waarmee het startsein wordt gegeven voor actief LHBTI-beleid van de gemeente voor de komende jaren. In 2018 tekende wethouder Rink de intentieverklaring met de minister van Onderwijs, om actief LHBTI-beleid te gaan voeren. "Nu moeten we gestalte geven aan onze belofte een gemeente voor iedereen te willen zijn."
Lees verder
 
Ontwikkel sensitiviteit voor gendervragen bij kinderen en jongeren
e-learning-jong-en-trans
 
Vroegtijdig signaleren van gendervraagstukken bij kinderen en jongeren kan van levensbelang zijn. Een nieuwe e-learning helpt professionals in de eerste lijn bij het bespreekbaar maken van gender in hun dagelijkse praktijk. We gingen erover in gesprek met jeugdwerker Nancy Ettes en gz-psycholoog Ingrid Goossens.
Lees verder
 
Echte verandering leg je niet op; die komt van binnenuit
zelfbeschikking
 
Wil je als gemeente aan de slag met het stimuleren van zelfbeschikking en het bestrijden van huiselijk geweld in migranten- en vluchtelingengemeenschappen? Zoek dan de samenwerking met hun (zelf)organisaties. Op 12 april wisselden gemeenten, maatschappelijke organisaties, en migranten- en vluchtelingenorganisaties ervaringen en dilemma’s uit tijdens een bijeenkomst van de Alliantie Verandering van Binnenuit.
Lees verder
Agenda
26-04
Internationale conferentie Focus on LGBTIQ+ seniors
17-05
IDAHOT: International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia
13-09
SAVE THE DATE - Landelijke Conferentie Regenboogsteden
 
Online training: ondersteuning biculturele LHBT personen
biculturele-lhbt  
Movisie ontwikkelde samen met Rutgers en het COC een online module om sociaal professionals en vrijwilligers te helpen bij het effectief ondersteunen van biculturele LHBT’s.
Lees verder
Nieuws en achtergrond
Rijksvoerheid
 
coc
 
coc
 
coc, rutgers, women inc.
 
de limburger.
 
Gaysite.
 
RTL NIEUWS.
 
 
t   t   f