Eqavet Online lezen  |  Afmelden
NCP EQAVET
Update | Januari 2021
Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) EQAVET zet zich in voor kwaliteitsontwikkeling en -borging in het Nederlandse mbo. In deze update zetten we het belangrijkste nieuws en de ontwikkelingen in Nederland en Europa op een rij. Meer weten over het NCP EQAVET en onze activiteiten? Bezoek onze website.
Lees meer
Nederland
Rondetafelbijeenkomst
Vergroot de betrokkenheid van studenten bij kwaliteit
Ben jij een kwaliteitszorgmedewerker? En ben jij benieuwd hoe andere scholen studenten betrekken bij de kwaliteitszorg? Kom dan samen met minimaal 1 lid van de studentenraad naar de online rondetafelbijeenkomst op 10 februari 2021 (van 14.00u tot 16.30u). Aan het einde van de bijeenkomst hebben jullie concrete actiepunten om samen de studentenbetrokkenheid in de eigen school te versterken.
Meld je hier aan
Artikel Expertmeeting Veranderkracht
Onderwijsteams in het mbo opereren in een complexe omgeving. Wat is nodig om in te spelen op alle veranderingen? Wat kun je doen om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven? Lees het artikel en zie welke inzichten de deelnemers van de expertmeeting veranderkracht opdeden. Met als bonus onderaan het artikel ter inspiratie een overzicht van relevante publicaties.
Lees meer
Kort overzicht van onze EQAVET plannen voor 2021
Ambities als het gaat om het versterken van de kwaliteitsborging in het mbo in 2021 zijn niet mals. Om scholen daarin te ondersteunen heeft het NCP EQAVET ook in 2021 weer mooie plannen. Twee grote onderwerpen die het NCP in 2021 gaat oppakken in nauwe samenwerking met de leden van haar Adviesgroep EQAVET zijn peer review op teamniveau en studentbetrokkenheid bij kwaliteitsborging.
Lees meer
Een kijkje in internationalisering in het mbo
In hoeverre zijn (loopbaan)professionals op de hoogte van scholings- en arbeidsmogelijkheden voor scholieren en werkenden in het buitenland? Euroguidance - in Nederland uitgevoerd door CINOP - wil de bewustwording rondom internationalisering in het mbo vergroten en onderzocht o.a. de kenmerken en verantwoordelijkheden van aanspreekpunten, mobiliteit en de kennis van professionals.
Lees meer
Terugblik EQAVET Annual Network Meeting
De Annual Network Meeting 2020 van EQAVET vond dit jaar i.v.m. corona online plaats. Het hoofddoel van de jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk is: hoe kan EQAVET verder ontwikkeld worden ter ondersteuning van de toekomstige Europese samenwerking in de kwaliteitsborging binnen het beroepsonderwijs.
Het officiële verslag kunt u via onderstaande link vinden.
Lees meer
Europa
Online PLA
Over het verbeteren van de toegankelijkheid van het mbo - 25 en 26 februari
Wil jij de toegankelijkheid van het mbo vergroten en ben je benieuwd wat je daarin van andere landen kunt leren? Sluit dan aan bij de online PLA on promoting better access to VET op 25-26 February 2021.
Lees meer
Contact
E-mail opties
 
European Commission Rijksoverheid EQAVET ECVET NLQF
Erasmus Plus CEDEFOP
CINOP © European Quality Assurance in Vocational Education and Training.
...