Lees o.a. over bestaanszekerheid als fundament voor een inclusieve samenleving en aandacht voor autisme Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, april 2021
Geestelijke gezondheid

 
Talkshow Bestaanszekerheid - dit is de basis
Met het ervaringsverhaal van Sana'a, discussies over de rol van ‘het systeem’ en meer! Wat kan de overheid doen en wat voor initiatieven er worden ontplooid op het gebied van bestaanszekerheid? O.a. Paul Blokhuis, Jet Bussemaker en Erik Dannenberg zaten bij ons aan tafel.
Kijk de talkshow terug
Twitter Facebook LinkedIn
Aandacht voor autisme

2 april was het Wereldautismedag. Een dag waarop autisme wereldwijd even extra aandacht krijgt. Wij lichten enkele ZonMw-projecten uit die de kwaliteit van leven en de participatie van mensen met autisme kunnen verbeteren.

WerkWeb-Autisme | Slechts een kwart van de mensen met autisme heeft een baan, mede door problemen die met hun aandoening samenhangen. Een online zelfmanagement-tool helpt ze bij het vinden en behouden van werk dat bij ze past. Studenten, mensen met en zonder baan en werkgevers kunnen de tool gebruiken.
Lees meer over WerkWeb-Autisme
Academische Werkplaats Autisme | Iedereen heeft een unieke hersenontwikkeling en ieders eigen manier van denken heeft waarde. Toch is er nog weinig oog voor neurodiversiteit in de samenleving’. Kirstin Greaves-Lord (programmaleider) vertelt hoe onderzoekers én ervaringsdeskundigen samen werken aan een inclusieve samenleving in de Academische Werkplaats Autisme.
Lees meer over de Academische Werkplaats Autisme
Bekijk meer projecten over autisme
Beweging in kwetsbaarheid
Podcast Leefwereld Centraal
Hoe verbinden we de leefwereld met de systeemwereld? En wat is de onmisbare rol van ervaringsdeskundigheid daarbij? Een gesprek met Alie Weerman en Paola Buitelaar over ‘de leefwereld centraal’
Beluister de podcast
Twitter Facebook LinkedIn
  
Dit kun je verwachten van talkshow #4
Professionals & Onderwijs, 22 april | Een integrale aanpak van herstelgerichte zorg vraagt om de juiste kennis en een interdisciplinaire samenwerking tussen specialisten en generalisten. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te borgen, is het zinvol huidige en toekomstige professionals goed toe te rusten. Hoe dat kan worden ingevuld staat tijdens dit thema centraal.
Schrijf je nu in
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuws
Integrale samenwerking leidt tot winst voor cliënt én maatschappij
‘We kennen allemaal wel iemand bij wie de grens is bereikt of overschreden en bij wie we met de handen in het haar zitten. Op zo’n moment is het fijn om de aanpak voor passende behandeling en begeleiding met elkaar te kunnen afstemmen. Daarin zit ook de kracht van de Ketenveldnorm: het leren begrijpen van elkaars perspectieven.’
Meer over invoering Ketenveldnorm Levensloopfunctie
Twitter Facebook LinkedIn
Mensgericht beleid nodig voor verbetering leefbaarheid kwetsbare wijken
Start proeftuinen: ‘Zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid’
Projectresultaten
Balanceren tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid in de langdurige zorg
Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie? Bekijk de nieuwe methode om het gesprek over de zorgrelatie in de langdurige zorg op gang te brengen.
Lees hoe de reflectiemethode werkt
Twitter Facebook LinkedIn
Aan de slag met de JGZ-richtlijn Ouder-kindrelatie
Nivel ziet psychisch welbevinden afnemen bij naasten van iemand met een verstandelijke beperking
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Digitale tool INKT geeft jongeren zicht op vragenlijstgegevens uit de jeugd-ggz
De tool geeft jongeren die in behandeling zijn bij de jeugd-ggz toegang tot en regie over de gegevens uit de vragenlijsten die zij, hun ouders en/of de leerkracht invullen. Jongeren kunnen hierdoor de resultaten beter bespreekbaar maken en actief aan de slag gaan met de inzichten.
Meer over de tool
Twitter Facebook LinkedIn
  
‘Als vrouwen winnen, betekent dat niet dat mannen verliezen’
Op diverse gebieden is er steeds meer kennis over de invloed van sekse- en genderverschillen op gezondheid en zorg. Volgens onderzoekers Margreet de Looze en Sanne Peters is er in korte tijd veel bereikt, maar tegelijkertijd duurt het lang voordat nieuwe inzichten indalen.
Lees meer over hun bevindingen
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
  
‘Het leereffect van onderwijs door ervaringsdeskundigen is enorm’
Evenementen
Talkshows Beweging in kwetsbaarheid
Tijdens 6 talkshows nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
  1. Kennis en Inzicht – Dit weten we | Kijk deze talkshow terug!
  2. Leefwereld centraal – Om hen gaat het | Kijk deze talkshow terug!
  3. Bestaanszekerheid – Dit is de basis | Kijk deze talkshow terug!
  4. Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld | 22 april, 16.00-17.30 uur
  5. Financiering en organisatie – Slim organiseren | 27 mei, 16.00-17.30 uur
  6. Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst | 24 juni, 16.00-17.30 uur
Meer info en inschrijving
Webinar: EPA-aanpak in de wijk
12
APR
 

14.00 - 15.00, Online 

Online bijeenkomst: Transitiearena Arbeidsparticipatie en Sociaal Wijkteams
14
APR
 
10.00 - 12.30, Online 
European Implementation Event 2021
27
mEI
 
27 mei 12:00 - 17:00
28 mei 12:00 - 17:00 Online
Subsidie
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Deadline: 19 april 2021, 17.00 uur
Joint Transnational Call 2021 for research projects in synergy with the FET Flagship Human Brain Project (Note: For the Netherlands: Only Human Brain Project)
Deadline: 20 april 2021, 14.00 uur
Social Trials - Uitbreiding middels implementatie- extra rond
Deadline: 29 april 2021, 14.00 uur
Vici (nieuwe deadline)
Deadline: 11 mei 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-1
Deadline: 25 mei 2021, 12.00 uur
4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – programmalijn 1, 2 en 3
Deadline: 25 mei 2021, 14.00 uur
Innovaties in de jeugdsector
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube