Laatste nieuws eHerkenning en eIDAS

Online versie
EHerkenning
Nieuwsbrief >>
april 2019
 
 
Stand van zaken
 
 
 
In deze nieuwsbrief
 
SVB aangesloten op eIDAS
Notificatie eHerkenning
UWV Werkgeversportaal
>   Douane webinar terugkijken
> eLoket van RVO
 
Inloggen bij SVB over de Europese grenzen heen
 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is als eerste aangesloten op een nieuwe Nederlandse voorziening die ervoor zorgt dat de eIDAS-gegevens uit Europa worden verrijkt met een BSN. Online dienstverlening met erkende Europese inlogmiddelen kan door de komst van eIDAS natuurlijk al langer en werd de identificatie uitsluitend verricht op basis van de zogenaamde Europese attributen. Logius, de RVO en de RvIG hebben gezamenlijk een voorziening gemaakt waarmee het BSN op een zeer privacy-vriendelijke manier wordt verstrekt door middel van polymorfe cryptografie. “Met de aansluiting van de SVB op de eIDAS-infrastructuur is een grote stap gezet in het veiliger delen van BSN's in Nederland. Niet alleen de SVB, maar ook andere overheidsdienstverleners gaan hier de komende jaren profijt van hebben.”
Lees het nieuwsbericht van de SVB >>
Notificatie eHerkenning
 
Eind 2018 informeerde staatssecretaris Raymond Knops de Europese Commissie over de start van de pre-notificatie van eHerkenning. De notificatie is nodig om eHerkenning ook Europees te kunnen gebruiken. Op 20 en 21 maart vond de peer review plaats met 16 deelnemers van diverse EU-lidstaten. Er zijn vier vragenrondes waarin deelnemers vragen kunnen stellen en waarin die vragen worden beantwoord. Op 5 juni wordt het rapport over de pre-notificatie bekendgemaakt.
Testimonial: eHerkenning en het UWV Werkgeversportaal
 
In het Logius jaarverslag 2018 staat een testimonial van Robidus over het inloggen met eHerkenning op het UWV Werkgeversportaal. “Een voorbeeld: Maria heeft een handicap en daarom afstand tot de arbeidsmarkt. Robidus vindt een geïnteresseerde werkgever en vraagt subsidie voor Maria aan via het UWV werkgeversportaal. Om haar persoonlijke gegevens nog beter te beschermen, kunnen bedrijven nu op het werkgeversportaal inloggen met eHerkenning.”
Lees de volledige testimonial >>
Douane webinar
Op 1 mei 2019 neemt de Douane het EU Trader Portal in gebruik, een portaal waarin men grensoverschrijdende vergunningen kan regelen. Voor toegang tot dit portaal is eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Op 7 mei was er een webinar waarin het portal en inloggen met eHerkenning werd uitgelegd.
Bekijk webinar >>
 
 
eLoket RVO
Via het eLoket de RVO kan een inrichting digitaal zijn genomen energiebesparende maatregelen doorgeven. Om in te loggen is eHerkenning nodig. Ga naar hun website voor meer informatie en voor het bekijken van de instructievideo.
Meer informatie over eLoket >>
 
 
Contact
Twitter   Youtube   Facebook   LinkedIN