Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie mei 2020
Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
Wettelijke verplichting toegankelijkheid. Hoe pak je het aan?
Nieuwsbrief DigiToegankelijk - mei 2020
We zijn er wettelijk toe verplicht: vanaf 23 september moeten álle overheidswebsites in Nederland voldoen aan het (tijdelijk) Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Nog maar vier maanden dus! Wij willen dat iedereen zich op tijd aan de verplichting houdt, en dat is ook zeker mogelijk. Via deze nieuwsbrief lees je hoe jouw organisatie het voor elkaar krijgt.
In deze nieuwsbrief
Geen uitstel voor de wettelijke verplichting
  Stappenplan: iedereen kan op tijd voldoen
Virtuele roadshow over digitale toegankelijkheid
Een goede toegankelijkheidsverklaring opstellen
Tips om de hele organisatie te betrekken
  Digitoegankelijk.nl vernieuwd
  Blijf op de hoogte
 
Geen uitstel voor de wettelijke verplichting
“Kunnen we wel aan toegankelijkheid voldoen nu we allemaal thuiswerken?”, dat is de vraag die DigiToegankelijk in de afgelopen weken meerdere malen ontving. Het is waar dat thuiswerken het soms lastig maakt om samen de schouders onder digitale toegankelijkheid te zetten, maar het is juist nu dat mensen met een beperking thuis zitten zonder toegang tot jouw digitale dienstverlening. De ingangsdatum verandert daarom niet: vanaf 23 september moeten álle overheidswebsites in Nederland voldoen aan het (tijdelijk) Besluit. Tip: stel het niet uit tot het laatste moment. Hoe eerder je ermee begint, hoe sneller je weet waar je staat.
Lees het volledige nieuwsbericht. 
Stappenplan: iedereen kan op tijd voldoen
Op tijd voldoen aan digitale toegankelijkheid, dat klinkt als een enorme opgave. Maar wat betekent voldoen precies? Concreet houdt dit in dat je de toegankelijkheidsnorm toepast (De WCAG 2.1 regels, op niveau A en AA) en dat je een toegankelijkheidsverklaring toepast op elke website die valt onder jouw verantwoordelijkheid.
Het toepassen van de norm betekent niet dat op 23 september direct alle websites van jouw organisatie in hun volledigheid moeten voldoen. Je voldoet ook aan het (tijdelijk) Besluit als je in de toegankelijkheidsverklaring aangeeft dat je binnen afzienbare tijd toewerkt naar volledige conformiteit. En vervolgens de maatregelen neemt die daarvoor nodig zijn. Mocht je hier meer over willen weten, lees dan de kamerbrief over toegankelijkheid.
Doorloop ons stappenplan om op tijd te voldoen.
Virtuele roadshow over digitale toegankelijkheid
Digitale toegankelijkheid is veel meer een organisatorische dan een technische uitdaging. Logius en het ministerie van BZK organiseren in de maand juni een reeks webinars om uit te leggen hoe jouw organisatie digitale toegankelijkheid succesvol implementeert en hoe je aan de wettelijke verplichting voldoet. We staan stil bij het maken van een goede toegankelijkheidsverklaring en gastsprekers geven praktische tips over het inrichten van de organisatie of afdeling. Ook de do’s en don’ts van het testen van de toegankelijkheid van je websites en apps komen aan het bod. Wil je weten hoe je hoe je toegankelijkheid in de praktijk brengt?
Meld je aan voor de webinars.
Een goede toegankelijkheidsverklaring opstellen
De invulassistent Toegankelijkheidsverklaring.nl leidt je stapsgewijs door het proces om een goede verklaring voor je website op te stellen. Het resultaat is een document dat voldoet aan het model van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Inmiddels kun je via deze website de verklaring ook direct publiceren in het toegankelijkheidsregister.
 
Tips om de hele organisatie te betrekken
Om websites en apps toegankelijk te maken is de hele organisatie nodig. Maar hoe betrek je de juiste medewerkers? Hiervoor is een handige gids beschikbaar. Voor twaalf verschillende rollen (functies) wordt nauwkeurig uitgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe zij toegankelijkheid in het dagelijkse werk kunnen opnemen.
Download Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?
   
Digitoegankelijk.nl vernieuwd
 
Op 14 mei is de website DigiToegankelijk.nl vernieuwd. Op het eerste gezicht lijkt er niet heel veel veranderd, maar de technische basis is volledig anders. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar de informatie op onze website. Op veel plekken is informatie herschreven, uitgebreid of verwijderd.
Met het nieuwe systeem hebben we meer mogelijkheden om onze informatie te presenteren. Bovendien sluit het aan bij onze plannen om op termijn Toegankelijkheidsverklaring.nl te integreren in Digitoegankelijk.nl. De komende weken blijven we werken aan kleinere openstaande punten en verbeteringen, waarna wij onze toegankelijkheidsverklaring.nl actualiseren.
Bij vragen over de website, of vragen van algemene zin, kun je mailen naar digitoegankelijk@logius.nl
Blijf op de hoogte
Heb jij deze nieuwsbrief via een collega doorgestuurd gekregen en wil je zelf ook abonnee worden? Ga naar de aanmeldpagina om je aan te melden.
 

Over DigiToegankelijk
Logius beheert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de standaard voor digitale toegankelijkheid. Op digitoegankelijk.nl vind je alle informatie over dit onderwerp. Vragen? Neem contact op met digitoegankelijk@logius.nl.
Aanmelden      Afmelden      E-mail van Logius
 
 
...