Nieuws over Hilversum Aardgasvrij  Afmelden   |   Online weergeven
Hilversum Mediastad
Hilversum Aardgasvrij
5 juni 2019
Startnotitie RES NHZ
 
De startnotitie Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid (RES NHZ) is klaar en wordt komende maanden voorgelegd aan de verschillende college's en gemeenteraden. In Hilversum staat de notitie in augustus op de agenda van de raadscommissie.

De startnotitie beschrijft de doelstellingen, aanpak en de kaders van het proces om tot een gedragen energiestrategie 1.0 te komen.
 
Energiecoaches in de Meent
 
Sinds kort heeft de Meent energiecoaches. De energiecoaches wonen zelf allemaal in de meent en helpen buurtbewoners bij het opstellen van een persoonlijke routekaart. Met deze routekaart brengt een bewoner in beeld hoe hij zijn woning de komende jaren geschikt wil en kan maken voor het overstappen naar een andere warmtebron.

De energiecoaches hebben een energietraining gekregen van Energiecoöperatie HilverZon. De coaches maken onderdeel uit van de wijkaanpak Hilversumse Meent. Via begeleiding en aanvullende trainingsmomenten zijn ze steeds op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen binnen de wijkaanpak. Ze geven geen advies, wel informatie en ze ondersteunen buurtbewoners bij het maken van hun persoonlijke plan.

Vrijdag 21 juni zijn de energiecoaches tussen 16.00 en 20.00 uur in het winkelcentrum van de Hilversumse Meent. Wijkbewoners kunnen dan met ze kennismaken, in gesprek gaan en een afspraak maken voor een gesprek.
Interview: Energiecoach Willem Verbeek
 
Inspiratiesessie Financiering
In het kader van de wijkaanpak Hilversumse Meent Aardgasvrij organiseren we dit jaar enkele inspiratiebijeenkomsten in de wijk. Dinsdag 18 juni is de eerste bijeenkomst. Deze gaat over de veelgestelde vraag: "Hoe kan ik dat betalen?" We laten bewoners zien dat energie besparen ook geld besparen is. Daarnaast geven we inzicht in de financieringsmogelijkheden en laten we rekenmodellen zien.
meer informatie en aanmelden
 
Samenwerking HET, 035energie en gemeente
 
Voor bewoners is het een zoektocht als ze aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning. Ze moeten zich onder meer verdiepen in de technische staat van hun woning, de mogelijke maatregelen en de financieringsmogelijkheden. Ook moeten ze op zoek naar geschikte aannemers. De gemeente Hilversum, energiecoöperatie HET en Stichting 035 energie willen Hilversummers hierbij ontzorgen door samen een efficiënte aanpak voor het verduurzamen van woningen te ontwikkelen. Deze aanpak bestaat uit een sluitende keten waarbij advies, uitwerking, financiering en realisatie bij elkaar komen. Hierdoor wordt het voor Hilversummers makkelijker gemaakt om energiebesparende maatregelen aan hun woning te nemen.
Meer informatie
 
Web   Facebook   Youtube   Twitter   Instagram   Linkedin
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden projectteam Energietransitie van de gemeente Hilversum, aardgasvrij@hilversum.nl
Aanmelden    |    Uw gegevens wijzigen    |    Afmelden voor deze mailing