‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Afmelden   |   Online weergeven
Hilversum Mediastad
1221
Nieuwsbrief, 19 december 2019
 
Vijf panden in 1221 krijgen status van gemeentelijk monument.
 
De voormalige sigarenfabriek aan de Lijsterweg 20A  
Het college van B en W heeft op 17 december vijf panden in het postcodegebied 1221 aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om twee loodsen van de voormalige tramremise (Larenseweg 1-1, 1-2), de voormalige sigarenfabriek (Lijsterweg 20A), het magazijn/expeditiegebouw van de voormalige Wybertjesfabriek
(Larenseweg 123) en het hoofdgebouw van de Koninklijke drukinktfabieken Van Son (Kleine Drift 41).

De aanwijzing van de vijf panden tot monument sluit aan op de Gebiedsagenda 1221, waarin het versterken van de identiteit van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt een belangrijke opgave is. Met het aanwijzen van deze monumenten wordt voortgebouwd op de ontwikkelgeschiedenis van de wijk. De monumenten krijgen een plek in de verdere ontwikkeling van 1221.
1221 onderdeel van nieuw sleutelgebied Metropoolregio Amsterdam
 
  De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband
van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoersregio
Amsterdam en 32 gemeenten, waaronder Hilversum. Prioriteit van de
MRA is het aanjagen van de economie, het verbeteren van de
bereikbaarheid en het bouwen van woningen.
10.000 nieuwe woningen tot 2040, meer werkgelegenheid, betere mobiliteit. Beoogde locatie: de gehele Spoorzone van Hilversum, van het Arenapark in het zuiden via het centrum (waaronder 1221) tot en met het Media Park en omgeving in het noorden. Om deze ambitie te realiseren heeft het college van B en W in november de Spoorzone in Hilversum aangemeld als potentieel sleutelgebied bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op 4 december 2019 heeft de MRA besloten dit gebied officieel de status van sleutelgebied te geven. Voor 1221 blijft de vastgestelde Gebiedsagenda 1221 leidend. Het aanwijzen van het sleutelgebied biedt 1221 voordelen doordat meer capaciteit, geld en kennis en kunde via de MRA beschikbaar komt voor het realiseren van de gezamenlijke ambities in de gebiedsagenda.
Kennismaken met Wim Voogt, stedenbouwkundig supervisor
 
Supervisor Wim Voogt: "Ik zie een groot draagvlak als het gaat om de
keuze om nu met elkaar fors te gaan investeren in 1221"
 
Wim Voogt (1977) is sinds september 2019 stedenbouwkundig supervisor voor de Gebiedsagenda 1221 en het Stationsgebied. In die rol is hij verantwoordelijk voor (het bewaken van) de samenhang tussen de vele locatie- en gebiedsontwikkelingen aan beide kanten van het spoor in Hilversum. Op de website van 1221 stelt hij zich zelf voor en gaat dieper in op zijn opdracht als supervisor. Kortom: Tijd voor een nadere kennismaking.
Lees hier verder 
 
Nieuwe gebiedstafel 1221: wie denkt er mee?
Samen geven we het gebied 1221 vorm. Vanuit die gedachte buigen bewoners, ontwikkelende partijen, (maatschappelijke) organisaties en overheden zich gezamenlijk over de uitdagingen van het gebied. In aanloop naar de Gebiedsagenda 1221 gebeurde dat onder meer in de vorm van een tweetal bijeenkomsten, zogenoemde gebiedstafels, waar over opgaven en ambities voor 1221 werd gesproken.

In april 2020 willen we weer een gebiedstafel organiseren. Deze bijeenkomst heeft twee doelen: informeren en brainstormen. Gemeente, ontwikkelende partijen en bewonersorganisaties willen geïnteresseerden graag informeren over de voortgang van sleutelprojecten, zoals Bruisend Hart en de Groene Loper en over ontwikkellocaties in 1221. Daarnaast willen we wensen, ideeën en meningen ophalen over bijvoorbeeld de toekomstige ontwikkeling van het Bruisend Hart en De Groene Loper. De gemeente organiseert in de tweede helft van januari 2020 een sessie om opzet en invulling van deze gebiedstafel te bespreken. Heb je ideeën over opzet en inhoud? En wil je meedenken om van deze bijeenkomst een succes te maken? Stuur ons dan uiterlijk 15 januari een mailtje (1221@hilversum.nl). We nemen dan we contact met je op. Alvast hartelijk dank!
Werkgroep Bruisend Hart op website 1221
 

De werkgroep Bruisend Hart gebruikt sinds kort de website 1221 als platform om geïnteresseerden te informeren over de activiteiten van de werkgroep. De werkgroep Bruisend Hart, opgericht in maart 2019, heeft als doel een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Oosterspoorplein op de korte, middellange en lange termijn. Bewoners, ondernemers, de NS (eigenaar Oosterspoorplein) en gemeente komen 1 x per 4 tot 6 weken bijeen om te overleggen. De verslagen hiervan zijn nu te vinden op de website 1221.

De website 1221 is sinds enige maanden in de lucht. Via deze website worden inwoners van Hilversum, ontwikkelende partijen en andere betrokkenen bij 1221 op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 1221. De informatie is afkomstig van zowel de gemeente als van bewonersorganisaties en ontwikkelende partijen.
Website 1221
 
Op de hoogte blijven?
Informatie over de ontwikkelingen in het postcodegebied 1221 vindt u op de website 1221, onderdeel van de website van de gemeente Hilversum. U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief 1221. Klik dan hier.
Web   Facebook   Youtube   Twitter   Instagram   Linkedin
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door gemeente Hilversum
Aanmelden    |    Uw gegevens wijzigen    |    Afmelden voor deze mailing