maart 2020 | bekijk online

 


Midden IN Delfland (MIND) is een lerend en levend innovatienetwerk waarin Midden-Delflanders en stedelingen samen werken aan een betekenisvolle toekomst voor het gebied. Periodiek delen we de laatste ontwikkeling in het netwerk in de MIND-Nieuwsflits. In deze editie:

 

 

Hoe scoren de kringloopboeren dit studieseizoen?

Al meer dan 11 jaar weten de kringloopboeren in Midden-Delfland hun duurzaamheidprestaties te verbeteren en verliezen van onder andere fosfaat en stikstof naar bodem, water en klimaat te verminderen. Ze zijn daarmee landelijk topscoorders op duurzaamheid. 

Hoe presteert deze hechte groep agrariërs dit studieseizoen 2019/2020? 
Op donderdagavond 23 april zijn alle scores bekend en reikt directeur Hans van den Heuvel van LTO Nederland samen met wethouder Sonja Smit de kringloopcertificaten uit. Alle kringloopboeren ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail.

    LEES MEER    
 
 

ANDERS DENKEN OVER RANTSOEN TIJDENS MASTERCLASS

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina organiseerde in februari twee Masterclasses Klimaat voor alle melkveehouders uit Midden-Delfland. De focus lag daarbij op het rantsoen. Met wat basiskennis over de emissie per voersoort is het mogelijk om de CO2-uitstoot op de boerderij fors te verminderen. Delian Kool van PPP-Agro Advies vertelde hoe dit werkt en gaf praktische adviezen.

Deze masterclasses zijn het resultaat van een recente samenwerking tussen gemeente Midden-Delfland, FrieslandCampina en LTO Noord afdeling Delflands Groen. In 2020 volgen nog meer studiebijeenkomsten en workshops. Houd voor data deze nieuwsbrief of de website in de gaten.

    LEES MEER    
 
 

VOEDSELBOS VLAARDINGEN DEELT ERVARINGEN

Voedselbos Vlaardingen combineert voedselproductie met educatieve en recreatieve activiteiten. Het draait volledig op vrijwilligers. Inmiddels is er al veel bereikt: de oogsten nemen toe, het voedselbos draait mee in het onderzoeksprogramma vanuit de Green Deal Voedselbossen, er zijn educatielessen voor basisscholen én Voedselbos Vlaardingen geeft van februari tot en met november iedere laatste zondag van de maand rondleidingen. Inspirerend!

    LEES MEER    
 
 

NIEUW INITIATIEF STAD-LAND:
BOOMGAARD EN PLUKTUIN IN MIDDEN-DELFLAND

Voormalig melkveehouder Jan van den Berg en frambozenkweker Ard Zwinkels van Stichting Pluktuin Midden-Delfland zijn de initiatiefnemers voor een hoogstamboomgaard met pluktuin in Midden-Delfland. Het verwilderde bosperceel naast het vrachtwagenparkeerterrein in Schipluiden krijgt straks een levendige uitstraling met fruit- en notenbomen en zacht fruit in volle grond. De schapen van Jan van den Berg nemen een groot deel van het beheer voor hun rekening. Dat doen zij samen met vrijwilligers die de kennis over het duurzaam telen van fruit en de geschiedenis van het cultuurhistorisch polderlandschap levend houden voor inwoners van Midden-Delfland, recreanten uit de omliggende steden en schoolkinderen. De herinrichting is eind dit jaar klaar.

Boer en/of producent van streekproducten in Midden-Delfland en een idee om het project verder te versterken? Neem dan contact op met Stichting Pluktuin Midden-Delfland of Jan van den Berg.

    LEES MEER    
 
 

Cijfers centraal voor het nóg slimmer benutten
van mineralen

Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 april staat de 3e serie cijferbijeenkomsten op het programma. De KringloopWijzer 2019 staat daarbij centraal. Deze wijzer levert onmisbare informatie voor elke melkveehouder. Want de basis voor een duurzame manier van melk produceren ligt in een efficiënte mineralenbenutting.

De manier van melken, voeren, gras oogsten… Het zegt allemaal iets over de manier waarop mineralen worden benut. Goede sturing levert een hogere grasopbrengst, betere mestbenutting en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop op. Ook leggen trainers Jeroen van der Meer en Coen van Bentum van DMS tijdens de bijeenkomsten de koppeling met wat dit alles betekent voor de resultaten van de kringloopcertificaten.

Alvast meer weten over de Kringloopwijzer?

    Kijk op Kringloopwijzer.nl    
 
 

BOERDERIJ VAN DE TOEKOMST

In 2018 nam gemeente Midden-Delfland het initiatief voor het project Boerderij van de Toekomst. Een nieuw te ontwikkelen melkveehouderij in de Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maassluis met daarnaast voorzieningen voor stedelingen die het bedrijf en het gebied willen bezoeken. Helaas heeft zich nog geen ondernemer bij de gemeente gemeld die deze boerderij wil ontwikkelen. Daarom stopt de gemeente na anderhalf jaar met de actieve zoektocht. Maar de wens om dit project te realiseren is er nog wel! Heeft u of iemand in uw omgeving een onderbouwd plan voor een nieuwe (melk)veehouderij met neventak in de Zuidbuurt? Dan denken wij hier graag over mee. U kunt in dat geval contact opnemen met info@middenindelfland.net.

    CONTACT OPNEMEN    
 
 
www.middenindelfland.net
privacy   contact  afmelden
   
...