december 2020 | bekijk online

 

Vlak voor het einde van 2020 geven we graag nog een Nieuwsflits uit. Het is voor ons allemaal een bewogen jaar geweest. Voor velen ook een zwaar jaar, mogelijk zelfs met ziekte of verlies van dierbaren. In 2021 zal het niet direct anders gaan. We putten hoop uit de maatregelen en nieuwe vaccins. Solidariteit. Dat is en blijft het sleutelwoord.

Ondanks de coronamaatregelen kunnen we veel oppakken binnen ons programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland. Het studieseizoen Kringlooplandbouw is weer gestart. Bij elkaar komen in studiegroepen, dát gaat helaas niet. Kennis opdoen over kringlooplandbouw en die met elkaar delen kan gelukkig wel, onder individuele begeleiding en in videobijeenkomsten.

Er lopen diverse  interessante initiatieven en experimenten. Zo leest u in deze Nieuwsflits over de leidraad bodemdaling die momenteel wordt opgesteld. We zijn aan de slag met het stimuleren van de opwekking van duurzame energie op boerenerven. En vanzelfsprekend blijven de korte ketens van streekproducten continu onze aandacht houden. 

Nieuw dit studieseizoen is ons eigen online MIND-kennisplatform. De actieve MIND-netwerker geeft het de mogelijkheid om online met elkaar in contact te komen over het programma Duurzaam Boer Blijven in het algemeen en het programma Kringlooplandbouw in het bijzonder.

Tot slot, dit studieseizoen start op een andere manier dan we met elkaar gehoopt hadden. De kracht van het programma is het persoonlijke contact. Dat moeten we nu (deels) missen. Het is lastig om voor de samenkomsten zoals we die gewend waren, een goed alternatief te vinden. Ook voor ons is het pionieren. Hebben jullie ideeën voor een iets andere aanpak? Laat ze horen! Geef ze door via info@middendelfland.net.


Hartelijke groeten,

Projectteam Duurzaam Boer Blijven
 
 


NIEUW! Winterseizoen Midden-Delfland online

Min of meer uit nood geboren vanwege corona, maar we maken er absoluut een deugd van: ons nieuwe digitale platform Winterseizoen Midden-Delfland Online

Samenkomen is een groot goed binnen ons programma Duurzaam Boer Blijven, alleen dat gaat nu even niet. Het kennisplatform biedt ons de mogelijkheid om elkaar op te zoeken én met elkaar de interactie aan te gaan over de vraag: we hebben veel bereikt met 10 jaar kringlooplandbouw, wat zouden onze volgende stappen voorwaarts moeten zijn? Hebt u interesse om mee te doen? Laat het ons weten via info@middenindelfland.net. Eerst meer weten?

    LEES MEER    
 
 
 


Boeren experimenteren met kruidenrijk grasland

Een aantal melkveehouders in Midden-Delfland experimenteert met het inzaaien van kruiden. Zo verhogen ze de biodiversiteit van hun boerenland. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op het gebied van inzaai en management komt er nogal wat bij kijken om kruiden goed te laten slagen. In de verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland vergelijken de deelnemers hun resultaten. Zo weten ze precies wat werkt. En wat niet.

Kruidenrijk gras heeft veel voordelen
Kruiden zijn natuurlijk goed voor bloemen en insecten. Maar ook weidevogels en koeien doen het lekker op kruidenrijk gras. En het grasland zelf? Dat wordt minder gevoelig voor droogte.  

    LEES MEER    
 
 
 

 

Leidraad Bodemdaling

De leidraad Bodemdaling waar LTO Noord afdeling Delflands Groen, het hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland en gemeente Midden-Delfland op dit moment aan werken, geeft boeren en overheden straks handvatten hoe ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met bodemdaling. Rekening houdend met de agrarische bedrijfsvoering én met zaken als water, cultuurhistorie, biodiversiteit, het voorkomen CO2-uitstoot en natuurlijk de bodem zelf.

    LEES MEER    
 
 
 
www.middenindelfland.net
privacy   contact  afmelden
   
...