Nieuws over socialevaardigheidstraining, schoolverlaters, jeugdhulp en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
12 maart 2020, nummer 10
Nieuws uit het jeugdveld
Recidive jeugdcrimineel niet minder na training
Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat concludeert Trudy van der Stouwe uit onderzoek waarop zij 12 maart promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
Vijf kwetsbare jongeren krijgen basisinkomen
Vijf kwetsbare jongeren krijgen een jaar lang een basisinkomen van ruim duizend euro per maand, om hen de ruimte te geven te bouwen aan hun toekomst. Dit 'Bouwdepot' is een initiatief van de Stichting Zwerfjongeren Nederland.
Steeds meer jongeren van school zonder diploma
Het aantal jongeren dat voortijdig school verlaat zonder een diploma is toegenomen. Dat schrijft minister van OCW Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In het schooljaar 2018–2019 waren er 1.046 meer schoolverlaters zonder diploma dan het schooljaar ervoor.
Kind arme ouders krijgt vaak lager schooladvies
Kinderen van laagopgeleide of arme ouders krijgen bij hun schooladvies niet dezelfde kansen als leerlingen van hoogopgeleide en rijke ouders. Zo krijgen ze vaker een lager schooladvies dan je op basis van de eindtoets zou verwachten. Dit concludeert de onderzoeksredactie van RTL Nieuws, die gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs analyseerde.
Yeph levert specialistische jeugdhulp in Utrecht
Zestien Utrechtse gemeenten hebben gezamenlijk een contract afgesloten met Youké, Pluryn en 's Heeren Loo. Deze drie organisaties gaan onder de naam Yeph zeer specialistische jeugdhulp verzorgen. Het contract gaat in op 1 april en heeft een maximale looptijd van negen jaar.
Gebruik jeugdhulp zonder verblijf verschilt per wijk
Er zijn grote verschillen tussen wijken in het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf. Die verschillen hangen meestal samen met specifieke kenmerken van de gezinnen. Dat blijkt uit het onderzoek Jeugdhulp in de wijk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van gegevens van 2017.
 
Nieuws van het NJi
Meedoen in de Communities of Practice Met Andere Ogen
In april starten de Communities of Practice van het programma Met Andere Ogen. Daarin wisselen deelnemers expertise en ervaring uit om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te verbeteren. Doe ook mee en leer van andere deelnemers, wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en ervaringen van ouders en jongeren.
Data over passend onderwijs en jeugdzorg
Het Nederlands Jeugdinstituut, Dashboard Passend Onderwijs en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op donderdag 23 april een informatiebijeenkomst over openbare cijfers over passend onderwijs en jeugdhulp. Centraal tijdens deze bijeenkomst staan de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp en Samenwerkingsverbanden op de kaart.
 
Voor de Jeugd Dag: bijdrage indienen
Oproep
De Voor de Jeugd Dag richt dit jaar de blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Om zo de jeugd een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. En om te voorkomen dat kinderen en jongeren onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is, moeten we natuurlijk goede, toegankelijke zorg kunnen bieden. Wat vraagt dit van ons? Daarover gaat het op 2 november. Dien een bijdrage in en versterk hiermee het thema 'Verruim je blik'.
 
Meer informatie en indienen
 
 
 
Pas verschenen
Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals
Aan de hand van praktische tips helpt deze handleiding professionals om op een laagdrempelige manier evaluatieprocessen te verbeteren. De handleiding is opgesteld in samenwerking met professionals uit jeugdteams.
Vrijwilligers centraal
Dit boek beschrijft een duurzame manier om samen te werken met vrijwilligers en om vrijwilligers uit lastige doelgroepen te vinden en te binden.
 
Agenda
20
mrt
Schoolpsychologencongres
Over leren in veiligheid
23
mrt
Down Syndroom
Multidisciplinair symposium over downsyndroom
26
mrt
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
26
mrt
Verborgen Aanwezig
Cyberpesten, hoogbegaafdheid en crisis
26
mrt
Digistart congres
Congres voor bibliotheekmedewerkers
26
mrt
Kinderarmoede
Geen kind meer de dupe van armoede
27
mrt
NVO Puur Pedagogiek
Dit congres is afgelast
30
mrt
Een kansrijke start
Innovatieve oplossingen bedenken
31
mrt
Anorexia
Congres over anorexia en autisme, groepsdynamiek, begeleiding
31
mrt
(Psycho)Trauma
Over effecten van trauma en traumaverwerking
31
mrt
Wanna Media?
Socialemediagebruik van opgroeiende jongeren
1
apr
Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden?
9
apr
Gedragsproblemen en een verstandelijke beperking
Over werken met mensen met een lvb
9
apr
Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys
Vervolgbijeenkomst over samenwerking in de zorg
9
apr
Armoede en Schulden
Over preventief werken
9
apr
Ervaringsdebat kindermishandeling
Debat in kader van de Week tegen Kindermishandeling
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...