Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
 
Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief
16 maart 2020
 
Herziene richtlijn Scheiding gepubliceerd
De richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen uit 2015 is herzien en gepubliceerd.
In de herziene richtlijn is meer aandacht voor de definitie, gevolgen en aanpak van complexe scheidingen. Ook gaat de richtlijn uitgebreider in op beschermende factoren voor kinderen en de stem van het kind zelf. Zonder dat ouders daarmee hun verantwoordelijkheid voor de besluitvorming kwijtraken.

Daarnaast komt het belang van het contact met beide ouders en de gevolgen van contactbreuk met één van de ouders aan bod. Ook zijn interventies en screeningsinstrumenten geactualiseerd en inzichtelijk gemaakt. Hiermee biedt de herziene richtlijn professionals betere handvatten en (werk)kaders. Zodat professionals ouders en kinderen eerder en beter kunnen ondersteunen in het complexe proces.
Naar de richtlijn
 
Netwerkdag 16 april ‘Samen lerend doen wat werkt’
Ben je al aanjager in het Netwerk van de richtlijnen of geïnteresseerd om aanjager te worden?
 
Op donderdagmiddag 16 april is er weer een netwerkdag voor professionals die het werken met de richtlijnen in hun organisatie vérder willen brengen. In drie workshoprondes gaan we leren van, over en met richtlijnen. We organiseren deze keer ook een speciale sessie voor en met studenten. Heb jij een stagiair(e), vraag hem of haar dan mee!
Bekijk het programma (pdf)

Coronavirus
Omdat voor april de situatie rond maatregelen vanwege het coronavirus nog onduidelijk is, hebben wij vooralsnog gekozen deze al geplande bijeenkomst door te laten gaan. Mocht deze vanwege het coronavirus toch niet doorgaan dan informeren wij je hierover zo spoedig mogelijk.
Ik meld me aan
 
Start proefinvoer Richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen afgelast
In verband met het coronavirus is besloten dat beide introductiebijeenkomsten (op 19 maart in Utrecht en 26 maart in Den Bosch) afgelast worden. Hiermee volgen we de adviezen op van het kabinet.
We zijn aan het nadenken op welke manier en op welk moment de proefinvoer van start gaat. Zodra hier meer over bekend is, zullen we de professionals die meedoen aan de proefinvoering via de mail berichten.

We zijn blij met de ruim 50 professionals die de richtlijn in hun werk gaan uitproberen! In de proefinvoer onderzoeken we vragen als: Sluit de richtlijn aan aan bij de behoeften? Zijn er knelpunten in het werken met de richtlijn? Welke kennis is bekend en wat is nieuw? Zijn de aanbevelingen duidelijk en biedt de richtlijn voldoende ondersteuning?
Te verschijnen in april
In april publiceren we de nieuwe richtlijn Seksuele ontwikkeling. In deze maand verschijnt ook de herziene versie van de richtlijn Multiprobleemgezinnen. Deze richtlijn krijgt een nieuwe titel, namelijk Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.
 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
E-mail opties
Informatie
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
Mail Reageren
Je ontvangt dit bericht op:
redactie@nvgzp.nl
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van:
BPSW   NIP  
nvo
...