Nieuws over coronavirus, gecertificeerde instellingen, burgerschapsonderwijs en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
Nieuwsbrief Jeugd, 19 maart 2020, nummer 11
Informatie over gevolgen coronavirus
Leven en werken tijdens de coronacrisis
Wat kun je als jongere doen als het thuis niet goed gaat nu het hele gezin moet thuisblijven? Waar kun je als ouder terecht met je zorgen en spanningen? En hoe houd je als wijkteammedewerker contact met gezinnen waar je je zorgen over maakt? Het Nederlands Jeugdinstituut geeft antwoord op vragen van kinderen, ouders en professionals over leven en werken tijdens de coronacrisis.
NJi informeert over gevolgen coronacrisis
Ouders, kinderen en professionals hebben veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. Het ministerie van VWS heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd deze drie doelgroepen te voorzien van betrouwbare antwoorden op hun vragen. Daarbij werkt het Nederlands Jeugdinstituut samen met andere organisaties in het jeugdveld.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Werkdruk gecertificeerde instelling moet omlaag
18-3-2020
De werkdruk in gecertificeerde instellingen moet nog meer worden verlaagd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het rapport Gecertificeerde instellingen in beeld. 
Meer aandacht basiswaarden school nodig
18-3-2020
Scholen kunnen meer actieve aandacht besteden aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Niet alle scholen blijken genoeg te doen aan het bevorderen van deze basiswaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs, die onderzoek deed naar de rol van burgerschap binnen het basis- en voortgezet onderwijs.
 
Nieuws van het NJi
Samen Toekomst Maken uitgesteld
In lijn met de kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus is besloten om het event Samen Toekomst Maken te verplaatsen van 16 april naar 27 oktober 2020. Ook de regionale hackathons worden verplaatst.
Visitatiecommissie: rapportage na tien trajecten
De eerste tien visitaties Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein laten goed zien voor welke uitdagingen gemeenten staan. Dit blijkt uit de rapportage van de visitatiecommissie. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Divosa waren betrokken bij alle visitaties en onderschrijven de conclusies van het rapport.
 
Erkende interventies
Dappere Dino's
Effectief volgens goede aanwijzingen
Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, gericht op het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen nadat ouders gescheiden zijn.
KIKI
Goed onderbouwd
KIKI is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen tot 4 jaar in de gastouderopvang, gericht op een soepele overgang naar de basisschool en het voorkomen of minimaliseren van onderwijsachterstanden.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...