Nieuws over  jeugdbescherming, regionale samenwerking en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
26 maart 2020, nummer 12
Informatie over gevolgen Coronavirus
Leven en werken tijdens de coronacrisis
Wat kun je als jongere doen als het thuis niet goed gaat nu het hele gezin moet thuisblijven? Waar kun je als ouder terecht met je zorgen en spanningen? En hoe houd je als wijkteammedewerker contact met gezinnen waar je je zorgen over maakt? Het Nederlands Jeugdinstituut geeft antwoord op vragen van kinderen, ouders en professionals over leven en werken tijdens de coronacrisis.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Duidelijkheid nodig over vrijwillige hulpverlening
Het is belangrijk dat professionals altijd duidelijk maken of de hulp die zij bieden vrijwillig is en welke rechten ouders en kinderen hebben. Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in zijn reactie op een advies over jeugdbescherming.
Extra hulp voor kwetsbare leerling vanwege corona
Er wordt extra geld vrijgemaakt voor hulp aan kwetsbare leerlingen die door het coronavirus niet naar school of de opvang kunnen. Dat schijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.
Toename aantal minderjarige verdachten in 2019
In 2019 registreerde de politie 18 duizend minderjarige verdachten, duizend meer dan in 2018. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd. 2019 is het eerste jaar waarin het aantal weer toenam. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
'Gemeenten, organiseer regionale samenwerking'
Gemeenten moeten een regionaal samenwerkingsverband opzetten waarin ze een gezamenlijke agenda afspreken voor de zorg voor de jeugd. Doen ze dat niet, dan spreken de bewindslieden van VWS hen aan op hun wettelijke verantwoordelijkheden, schrijven ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer in hun brief Perspectief voor de jeugd.
'Jeugdbescherming wordt eenvoudiger en effectiever'
De jeugdbescherming moet slimmer en effectiever georganiseerd worden. Dat schrijven de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer in hun brief Perspectief voor de jeugd, waarin zij maatregelen aankondigen om het jeugdstelsel beter te laten werken.
'Opbouw van reële tarieven wettelijk vastgelegd'
Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaan de elementen van een redelijk tarief voor jeugdzorg vastleggen in een Algemene Maatregel van Bestuur. Ook willen ze daarin eisen vastleggen voor een zorgvuldige inkoop, schrijven ze aan de Tweede Kamer in hun brief Perspectief voor de jeugd.
 
Pas verschenen
De schermwijzer
Dit boek geeft antwoord op vragen van ouders en andere opvoeders over digitale opvoeding, op basis van wetenschappelijk inzichten. Het boek biedt tips en adviezen over onderwerpen variërend van schermtijd en bijziendheid tot sexting en verslaving.
Centrum Seksueel Geweld - vlogs voor kinderen
Wat is seksueel misbruik? Waarom voel ik me schuldig? Dat zijn vragen die het Centrum Seksueel Geweld beantwoordt in een serie korte vlogs voor kinderen over seksueel misbruik.
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...