Nieuws over coronatests, discriminatie, pleeggezinnen en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
9 april 2020, nummer 14
Informatie over coronamaatregelen
Noodopvang van kinderen in kwetsbare situaties
Voor kinderen die zich nu onvoldoende kunnen ontwikkelen of voor wie de thuissituatie niet veilig genoeg is, bestaat de mogelijkheid om noodopvang, onderwijs en begeleiding te organiseren. Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft wat noodopvang precies inhoudt, voor welke kinderen de opvang is bedoeld en hoe in verschillende gemeenten de opvang georganiseerd is.
Vijf tips voor thuisonderwijs
Docenten zorgen dat het onderwijs door kan gaan nu de meeste leerlingen en ouders thuisblijven. Informatie over bijvoorbeeld het organiseren van het onderwijs, het gebruik van lesmateriaal en het bieden van extra ondersteuning is samengevat in vijf tips voor professionals in het onderwijs.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Coronatest beschikbaar voor professionals jeugdzorg
Professionals in de jeugdzorg kunnen sinds 6 april getest worden als zij klachten hebben die wijzen op besmetting met het coronavirus. Ook jongeren met een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop kunnen getest worden. Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt.
Leerling ervaart meer discriminatie in onderwijs
15 procent van de Nederlandse studenten en scholieren zegt in 2018 discriminatie te hebben ervaren in het onderwijs. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Ervaren discriminatie in Nederland.
Spanning in pleeggezinnen door coronamaatregelen
In pleeggezinnen lopen spanningen op doordat de structurerende invloed van onderwijs en kinderopvang is weggevallen en doordat veel aanvullende zorg is aangepast of stopgezet. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen (NVP), het Landelijk Overleg PleegOuderRaden (LOPOR) en de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland.
Jongeren in geldproblemen door coronacrisis
Een op de drie jongeren ziet zijn inkomsten teruglopen door de coronacrisis. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) na een peiling onder 1.050 mensen van 18 jaar en ouder.
Jeugdhulp gaat gebukt onder coronamaatregelen
Grote jeugdhulpaanbieders bieden in veel gevallen ambulante jeugdhulp op afstand. Een deel van de hulp vervalt echter. Het zicht op de veiligheid van kinderen is door de coronamaatregelen verminderd. Dat blijkt uit een quickscan die de Jeugdautoriteit eind maart hield onder 62 grote aanbieders van jeugdhulp.
Nieuwe afspraken om kwetsbare leerling te helpen
Om te zorgen dat kwetsbare leerlingen tijdens de sluiting van scholen en kinderopvang vanwege de coronacrisis goed begeleiding krijgen, heeft het ministerie van Onderwijs aanvullende afspraken gemaakt met onder andere de VNG, de VO-raad en de PO-Raad. Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.
VNG: Verwijs zorgaanbieder niet naar noodmaatregel
Gemeenten moeten zorgaanbieders niet verwijzen naar de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW), die op 6 april is ingegaan. Het is de bedoeling dat zij gecontracteerde zorg blijven financieren, ook als er minder zorg geleverd wordt. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een ledenbrief.
'Zorg voor kinderen harder nodig dan ooit'
Juist nu is het belangrijk om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen. Dat schrijft een groot aantal beroepsverenigingen in een gezamenlijk statement.
 
Nieuws van het NJi
Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start
Dit jaar gaan veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start. Deze samenwerkingsverbanden brengen kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar. Om te stimuleren dat die kennis voor iedereen beschikbaar komt, zijn de werkplaatsen verbonden aan verschillende programma's en organisaties in het jeugddomein, waaronder het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Creatieve aanpak coronavirus
Oproep
Door de coronamaatregelen zijn de komende tijd creatieve oplossingen nodig voor praktische technologische zaken in de zorg en voor zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Het ministerie van VWS stelt hiervoor geld beschikbaar. Bedrijven en organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor een financiële impuls.
 
Lees meer
 
 
 
Pas verschenen
Dicht bij huis
Hoe steun je een kind na seksueel misbruik? Op die vraag geven psycholoog Iva Bicanic en advocaat Richard Korver antwoord in dit boek. Ze gaan in op de emotionele gevolgen van misbruik en op psychisch herstel, maar ook op de juridische aspecten, zoals aangifte doen en de rechtszaak. De auteurs vertellen met name wat ouders en verzorgers, familie en vrienden kunnen doen voor een kind.
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...