Nieuws over coronamaatregelen, vrijwilligerswerk, voorschoolse educatie en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
16 april 2020, nummer 15
Informatie over coronamaatregelen
Betrouwbare informatie voor ouders en kinderen
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt dagelijks aan betrouwbare informatie over opvoeden en opgroeien in tijden van corona. Professionals, maar ook ouders, kinderen en jongeren vinden op onze pagina's tips over bijvoorbeeld spanningen voorkomen, thuisonderwijs en gezond blijven. Verwijs ouders, kinderen en jongeren met vragen naar onze praktische en actuele informatie.
Steun voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden
Hoe ondersteun je gezinnen die hard worden getroffen door de coronamaatregelen, zoals gezinnen in armoede of met laaggeletterde ouders? Of gezinnen van ouders met problemen of beperkingen? Het Nederlands Jeugdinstituut biedt professionals betrouwbare informatie over steun aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik je in welke situaties? Hoe trek je die beschermingsmiddelen aan en uit? En hoe lang kun je een chirurgisch mondmasker gebruiken? Lees het op de pagina over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Vragen over omgang na scheiding
Kan ik de omgangsregeling stopzetten vanwege de coronasituatie? Als mijn kinderen komen, moeten wij dan 1,5 meter afstand houden? Waar blijft mijn kind bij een volledige lockdown? Het Nederlands Jeugdinstituut geeft antwoord op vragen van ouders over de coronamaatregelen en omgang na een scheiding.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Jongere voelt zich betrokken bij maatschappij
Jongeren voelen zich tijdens de coronacrisis erg betrokken bij de maatschappij. Zo vindt 71 procent het belangrijk om iets te kunnen betekenen voor een ander. Zo'n 31 procent van de jongeren hielp een ander daadwerkelijk en 64 procent liet hun omgeving weten te willen helpen waar nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van jongerenplatform Young Impact onder duizend jongeren tussen de 12 en 19 jaar.
5.200 leerlingen hebben geen contact met school
22 procent van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs heeft nu niet alle leerlingen in beeld. Bij deze scholen ontbreekt contact met gemiddeld vier leerlingen, vaak kinderen uit hetzelfde gezin. In totaal zijn circa 5.200 Nederlandse leerlingen buiten beeld, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).
'Uitbreiding voorschoolse educatie pas in 2021'
Stel de geplande uitbreiding van het aanbod aan voorschoolse educatie uit tot 2021. Dat verzoek hebben de brancheorganisaties in de kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK en de PO-Raad neergelegd bij minister Arie Slob (OCW) en staatssecretaris Tamara van Ark (SZW).
 
Nieuws van het NJi
Vernieuwde website Kind naar Gezonder Gewicht
In het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 staat dat er voor alle kinderen met overgewicht en obesitas passende ondersteuning en zorg beschikbaar hoort te zijn. Om professionals beter te helpen bij hun werk voor deze kinderen, wordt alle beschikbare kennis en informatie vanaf nu aangeboden op een vernieuwde website.
 
Pas verschenen
Uithuisgeplaatste jeugdigen
Op basis van kennis uit wetenschap en praktijk biedt dit boek informatie over werkzame factoren in de zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, zoals bejegening, behandelrelaties, leefklimaat, interventies en samenwerking met ouders. Ook pleegzorg, gezinshuizen en kleinschalige voorzieningen komen expliciet aan bod.
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...