Nieuws over coronamaatregelen, buurtteams, deelgezag en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
30 april 2020, nummer 17
Informatie over coronamaatregelen
Kinderen in kwetsbare posities
Scholen en gemeenten dragen samen zorg voor een passende aanpak voor kinderen in kwetsbare posities. Als zij bekend zijn met elkaars wereld, kunnen ze snel en efficiënt handelen. Drie filmpjes laten zien hoe een goede samenwerking is geregeld in de regio's Noord-Kennemerland, Lekstroom en Eemland.
Noodopvang in en na de meivakantie
De noodopvang is in de meivakantie beschikbaar voor alle kinderen die dit nodig hebben. Na de meivakantie komen opvang en onderwijs weer deels op gang voor alle kinderen tot en met 12 jaar, ook voor kinderen in kwetsbare situaties. Het is goed om vóór 11 mei met kinderen en ouders die noodopvang gebruiken te bespreken welke reguliere opvang en onderwijs voor hen beschikbaar is.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Gebruik jeugdzorg is weer toegenomen
Het aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar dat jeugdzorg krijgt, is gestegen van 398 duizend in 2018 naar 411 duizend in 2019. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Kabinet maakt deelgezag mogelijk
Er komt een regeling voor deelgezag voor personen die een belangrijke rol spelen in de verzorging en opvoeding van een kind, zoals pleegouders, stiefouders, grootouders en andere familieleden. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, dat op internet is opengesteld voor commentaar.
Meer samenwerking buurtteam en huisarts in Utrecht
De gemeente Utrecht stelt extra capaciteit beschikbaar aan de buurtteams om te investeren in de samenwerking met huisartsen. Dat is de uitkomst van een pilot in zes Utrechtse huisartsenpraktijken.
School heeft geen zicht op ondersteuningsbehoefte
Sinds de invoering van passend onderwijs ontbreekt het zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat zegt de Onderwijsinspectie in haar rapport De Staat van het Onderwijs.
 
Nieuws van het NJi
'Gezinnen veerkrachtiger dan verwacht'
Gezinnen vertonen veerkracht onder de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het zicht op problemen, kansenongelijkheid tussen kinderen, druk op hulpverleners en de financiële positie van organisaties. Dat blijkt uit een online enquête die Garage2020 uitvoerde met medewerking van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Erkende interventies
Ken je grens
Goed onderbouwd
Ken je grens is een individuele training voor jongens van 12 tot en met 18 jaar om herhaling van off- en online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Scheidingen 2019
Deze factsheet biedt informatie over onder andere het aantal scheidingen en de hoeveelheid gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming in 2019.
 
Agenda
3
jun
Slaapproblemen bij jonge kinderen
Webinar over aanpak van slaapproblemen
4
jun
Conflictscheidingen
Webinar over gezinnen in conflictscheidingen
11
jun
Wetenschappelijke inzichten rond kernelementen in de jeugdsector
Kernelementen behandelingen van psychosociale problemen
17
jun
In verbinding blijven met ouders
Webinar over de relatie tussen ouders en hulpverlener
18
jun
Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
Webinar over prestatiedruk
25
jun
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
2
jul
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
(Psycho)Trauma
Over effecten van trauma en traumaverwerking
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...