Nieuws over wijkteams, JeugdzorgPlus, herstartend onderwijs en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
7 mei 2020, nummer 18
Informatie over coronamaatregelen
Dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling
In de coronaperiode gaat de dagbesteding voor kinderen en kinderen niet of in andere vorm door. Wat kan volgens de RIVM-richtlijnen? Wat betekent geen of andere dagbesteding voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Wat kunnen professionals doen? Lees het in de handreiking voor het werken met kinderen en jongeren in de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling.
Ondersteuning bij sport en spel
Onder voorwaarden mogen kinderen en jongeren weer samen sporten in de buitenlucht. Gemeenten kunnen stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren op een verantwoorde manier samen sporten, door sportactiviteiten onder begeleiding van buurtsportcoaches of sportaanbieders te organiseren en faciliteren.
Weer naar school
Het basisonderwijs start op 11 mei in deeltijd voor alle leerlingen. Ook het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan voor nagenoeg alle leerlingen open. Overal in het land denken scholen na over hoe ze het onderwijs weer goed en verantwoord kunnen herstarten. Daarvoor zijn handreikingen en tips beschikbaar.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Kwetsbare jongere sneller uit zicht door corona
Door de coronamaatregelen is het voor professionals moeilijker om kwetsbare jongeren te bereiken, waardoor ze sneller uit zicht raken. Dat blijkt uit een onderzoek van MEE NL onder bijna duizend professionals die werken in de jeugdzorg, het onderwijs en wijkteams.
93 procent van de leerkrachten weer voor de klas
93 procent van de basisschoolleerkrachten staat vanaf 11 mei weer voor de klas. 4 procent gaat niet lesgeven en 3 procent twijfelt nog. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1.250 leerkrachten.
'Breng meer maatwerk in coronamaatregelen'
Het is tijd om in de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verschillende prioriteiten tegen elkaar af te wegen. Anders wordt de schade aan gezondheid, economie en welzijn te groot, schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies (Samen)leven is meer dan overleven.
Aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus weer gedaald
Het aantal geplaatste jongeren in JeugdzorgPlus is in 2019 met 5 procent gedaald. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland. Ook in 2018 was er een daling ten opzichte van een jaar eerder.
Wijkteams werken nog te weinig preventief
Sociale wijkteams komen nog onvoldoende toe aan preventief werken en vroege signalering van problemen. Ook maken ze nog onvoldoende de overstap van individuele steun naar collectieve voorzieningen. Dat blijkt uit een peiling van Movisie onder 212 gemeenten.
 
Erkende interventies
Semmi-training
Goed onderbouwd
De Semmi-training is gericht op het verminderen van sociale problemen bij leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs
Dit rapport is een evaluatie van de samenwerking tussen specialistische jeugdhulp en scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam. Leerlingen worden sneller geholpen, leerkrachten komen beter toe aan onderwijs en jeugdhulpprofessionals voelen zich bevrijd uit een bureaucratisch harnas, zo blijkt.
 
Agenda
15
mei
Aanpak kinderarmoede in gemeentelijke praktijk
Online bijeenkomst over aanpak kinderarmoede
3
jun
Slaapproblemen bij jonge kinderen
Webinar over aanpak van slaapproblemen
4
jun
Conflictscheidingen
Webinar over gezinnen in conflictscheidingen
11
jun
Wetenschappelijke inzichten rond kernelementen in de jeugdsector
Kernelementen behandelingen van psychosociale problemen
17
jun
Met talent samenwerken!
Jongeren met talent maar zonder startkwalificatie
17
jun
In verbinding blijven met ouders
Webinar over de relatie tussen ouders en hulpverlener
18
jun
Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
Webinar over prestatiedruk
25
jun
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
2
jul
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...