Nieuws over coronamaatregelen, toekomstperspectief, de Jeugdautoriteit en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
14 mei 2020, nummer 19
Informatie over coronamaatregelen
Herstart onderwijs en opvang
De basisscholen en de kinderopvang zijn op 11 mei weer voorzichtig van start gegaan. Hoe kunnen ouders, professionals in het onderwijs, jeugdhulp en gemeenten het dagelijks leven van kinderen weer zoveel mogelijk normaliseren?
Praten met kinderen over het coronavirus
Nu de basisscholen weer open zijn, is het belangrijk om als ouder of leraar met kinderen over het coronavirus te praten. Stel daarbij vragen en luister goed. Wees daarnaast eerlijk, blijf erover praten en let op het gedrag en de gevoelens van het kind.
Opstarten van sport- en vrijetijdsactiviteiten
Kinderen en jongeren mogen onder voorwaarden weer samen sporten in de buitenlucht en vrijetijdsactiviteiten ondernemen. Hoe komen professionals en gemeenten tot een goede strategie voor het opstarten of uitbreiden van activiteiten?
 
Nieuws uit het jeugdveld
'Toegankelijkheid hoger onderwijs niet veranderd'
De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is voor havo- en vwo-scholieren niet veranderd door de invoering van de Wet studievoorschot in 2015. Dat staat in het onderzoek Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag van het Centraal Planbureau (CPB) in samenwerking met DUO.
'Hanteer vijf principes bij begeleiding kinderen'
Hanteer als opvoeder en professional dezelfde vijf principes om kinderen tijdens de coronacrisis een gezonde ontwikkeling te blijven bieden, ook nu er meer ruimte komt voor contact. Dat staat in een oproep van de partners in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Coronacrisis raakt toekomstperspectief jeugd
Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs lopen door de coronacrisis een groter risico op sociale en leerachterstanden. Mbo-studenten zien hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt verslechteren. Door de kans op een economische recessie wordt het langtermijnperspectief van jongeren ongunstiger. Dat blijkt uit een beleidssignalement waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de eerste maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis schetst.
Jeugdautoriteit gaat zorgcontinuïteit bewaken
De Jeugdautoriteit zet een 'early warning system' op om vroegtijdig risico's te signaleren voor de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat heeft de Jeugdautoriteit bekendgemaakt.
Volgende week geen nieuwsbrief
In verband met Hemelvaart verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd volgende week niet. U ontvangt de nieuwsbrief weer op donderdag 28 mei.
 
Onderzoek: vaders en corona
Oproep
Door de coronamaatregelen is in veel gezinnen een nieuwe verdeling ontstaan van zorgtaken voor kinderen. Het Verwey-Jonker Instituut vraagt vaders en stiefvaders die samenwonen met een partner en minstens één minderjarig kind om een vragenlijst in te vullen over de nieuwe werk- en leefsituatie en het effect op hun vaderrol.
 
Naar de vragenlijst
 
 
 
Pas verschenen
Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren
Deze publicatie beschrijft voorbeelden uit binnen- en buitenland van programma's, interventies en samenwerkingsverbanden voor de preventie en aanpak van radicalisering, polarisatie en extremisme. De sleutel daarbij is het versterken van de veerkracht van jongeren.
Weer aanwezig op school
Nu het onderwijs herstart, is het niet voor elke leerling even gemakkelijk om weer naar school te gaan. Hoe kunnen schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren leerlingen stimuleren naar school te komen? De website Weeraanwezigopschool.nl geeft informatie en tips om schooluitval van kinderen en jongeren te voorkomen.
Vraag en aanbod JeugdzorgPlus
Beïnvloedbare factoren zoals de visie op JeugdzorgPlus en de beschikbaarheid van alternatieven spelen een rol bij het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus. Dat blijkt uit dit onderzoek naar de oorzaak van regionale verschillen in het aantal plaatsingen.
 
Agenda
3
jun
Slaapproblemen bij jonge kinderen
Webinar over aanpak van slaapproblemen
4
jun
Conflictscheidingen
Webinar over gezinnen in conflictscheidingen
17
jun
In verbinding blijven met ouders
Webinar over de relatie tussen ouders en hulpverlener
17
jun
Met talent samenwerken!
Jongeren met talent maar zonder startkwalificatie
18
jun
Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
Webinar over prestatiedruk
25
jun
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
2
jul
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
(Psycho)Trauma
Over effecten van trauma en traumaverwerking
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...