Nieuws over coronamaatregelen, participatie, ondertoezichtstelling en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
28 mei 2020, nummer 20
Informatie over coronamaatregelen
Jeugd praat mee over samenleven in coronatijd
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meepraten over hoe we in Nederland in de coronatijd kunnen samenleven. Het gaat immers ook om hun leven en hun toekomst. Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt kinderen en jongeren om mee te denken.
Hulpverlening na 1 juni
Kan ik als professional vanaf 1 juni weer face-to-face contact hebben met alle kinderen en jongeren? Mijn collega's zijn bang, waardoor we het werk niet goed kunnen oppakken. Wat kan ik doen? Het Nederlands Jeugdinstituut beantwoordt deze en andere vragen van professionals over veranderingen in het coronabeleid die premier Mark Rutte op 19 mei heeft aangekondigd.
Continuering van zorg
Continuering van zorg is in de coronaperiode een belangrijke taak van de gemeente. De jeugdhulp gaat gebukt onder de coronamaatregelen en het zicht op de veiligheid van kinderen is verminderd. Vanaf 1 juni moet alle zorg weer zijn opgestart. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor gemeenten.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Kinderen ondanks corona positief over leven
Ondanks de spanningen die de coronacrisis oplevert, zijn kinderen nog steeds positief over hun kwaliteit van leven. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na een quickscan van de eerste 556 ingevulde reacties op de tweejaarlijkse vragenlijst voor kinderen en jongeren.
Kwetsbare kinderen hardst geraakt door coronacrisis
Kwetsbare kinderen en jongeren worden het hardst geraakt door de coronamaatregelen. Dat is een van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact. De werkgroep, onder voorzitterschap van Femke Halsema, maakte de afgelopen weken een analyse van de sociale gevolgen van de coronacrisis.
Meer kinderen met spoed onder toezicht
Het aantal voorlopige ondertoezichtstellingen is sinds de decentralisatie van de jeugdzorg flink toegenomen. Meestal lukt het om kinderen bij acute onveiligheid binnen 24 uur voorlopig onder toezicht te stellen en indien nodig uit huis te plaatsen. Vervolgens krijgen ze echter lang niet altijd snel de hulp die ze nodig hebben. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek 2019 van de Algemene Rekenkamer.
Minder jongeren actief als vrijwilliger in 2019
In 2019 waren er minder Nederlandse jongeren actief als vrijwilliger dan in de jaren ervoor. Jongeren zetten zich het vaakst in als vrijwilliger voor sportverenigingen, scholen en jeugdorganisaties. Dit meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor.
'Verminder druk op kinderen en jongeren'
De mentale druk op kinderen en jongeren neemt toe, onder meer door de prestatiedruk in het onderwijs en de maatschappij. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn maatregelen nodig om deze druk te verkleinen en hun mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Dat is een van de vier gezondheidsvraagstukken in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.
'Ongelijkheid neemt toe door coronamaatregelen'
Door de coronamaatregelen kan de ongelijkheid in welvaart en welzijn rap toenemen. Beleid gericht op de arbeidsmarkt, het onderwijs en het sociaal domein moet daar rekening mee houden, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn rapport Zicht op de samenleving in coronatijd.
Nederlandse jongeren zijn kampioen in welzijn
Nederlandse scholieren zijn positief over hun sociale relaties, worden weinig gepest en hebben weinig psychosomatische klachten in vergelijking met andere Europese scholieren. Wel neemt de druk door schoolwerk toe, blijkt uit het internationale vergelijkende onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).
Leerlingen minder leertijd door afstandsonderwijs
In de eerste periode van afstandsonderwijs konden scholen maar deels aan de kerntaken van het onderwijs voldoen, waardoor leerlingen minder leertijd hadden. Hoewel scholen er misschien in slagen het verlies aan onderwijs later goed te maken, is er reden tot zorg. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs na een onderzoek in april onder besturen en management van 865 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden.
 
Pas verschenen
Suïcidepreventie in het onderwijs
113 Zelfmoordpreventie bundelde informatie die scholen kunnen gebruiken in hun suïcidepreventiebeleid, waaronder een handreiking, een stappenplan voor scholieren en studenten en een signaleringskaart.
Bramtool
De Bramtool biedt hulpverleners digitale ondersteuning bij het gezamenlijk met kinderen, jongeren en ouders beslissen over hulp. De Bramtool sluit aan bij de Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp.
Handreikingen voor wijkteamprofessionals
De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam ontwikkelde drie handreikingen voor de Ouder- en Kindteams Amsterdam, die ook voor andere wijkteams interessant zijn: Samenwerken met gezinnen en ketenpartners, Versterken van eigen kracht, en Werken met culturele diversiteit.
 
Agenda
10
jun
Meertaligheid, diversiteit en culturele verschillen thuis en op school
Hoe om te gaan met meertaligheid
11
jun
Motiveren van uithuisgeplaatste jeugdigen
Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs
17
jun
Met talent samenwerken!
Jongeren met talent maar zonder startkwalificatie
17
jun
In verbinding blijven met ouders
Webinar over de relatie tussen ouders en hulpverlener
18
jun
Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
Webinar over prestatiedruk
25
jun
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
2
jul
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
(Psycho)Trauma
Over effecten van trauma en traumaverwerking
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...