Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
 
Lees online  |  Afmelden
Nieuwsbrief
2 juni 2020
 
Richtlijnen in tijden van corona
 
De maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote gevolgen voor kinderen, ouders en professionals.

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vind je themapagina’s met informatie, tips en adviezen. Bruikbare informatie, aanvullend op de richtlijnen.
Naar de corona-themapagina
 
Nieuwe richtlijn Seksuele ontwikkeling gepubliceerd
De nieuwe richtlijn Seksuele Ontwikkeling is verschenen. Deze geeft informatie en concrete handvatten om een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling te bevorderen bij kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken hebben.
De richtlijn gaat ook in op specifieke groepen: jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, met een stoornis in het autismespectrum, met problematische gehechtheid of een seksueel trauma.
Naar de richtlijn
 
Interview Richtlijn Scheiding vanaf 12 juni online
Wil je meer weten over de belangrijkste aanpassingen in de herziene richtlijn Scheiding en de toepassing in de praktijk? Vanaf 12 juni kun je op de website van de richtlijnen, én van beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW, een interview bekijken met drie experts.
De experts zijn Inge van der Valk (eerste auteur van de herziene richtlijn), Gerda de Boer (lid van het platform Scheiden zonder Schade namens NIP en NVO) en Harmke Bergenhenegouwen (adviseur NJi met aandachtsgebied complexe scheidingen).

Praktijkvragensessie
Als je het interview in de eerste week van publicatie bekijkt, kun je je bovendien aanmelden voor een praktijkvragensessie met maximaal elf andere deelnemers. Houd de website in de gaten!
 
Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen bijna gereed
De herziening en publicatie van de richtlijn Multiprobleemgezinnen is bijna afgerond. De richtlijn met de nieuwe naam Gezinnen met meervoudige en complexe problemen wordt in juni opgeleverd.
 
Proefinvoer richtlijn Trauma uitgesteld
Veel hulpverleners in de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn de afgelopen periode druk geweest om hun activiteiten zo goed mogelijk, in aangepaste vorm, aan te bieden. Dat bood weinig ruimte voor ‘extra’ activiteiten zoals een proefinvoer. Daarom is de proefinvoer van de richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen uitgesteld tot na de zomervakantie.
 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
E-mail opties
Informatie
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
Mail Reageren
Je ontvangt dit bericht op:
redactie@nvgzp.nl
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van:
BPSW   NIP  
nvo
...