Nieuws over coronamaatregelen, nieuwe jeugdhulpaanbieders en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
4 juni 2020, nummer 21
Informatie over coronamaatregelen
Contact en omgang op school
Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan weer naar school. In welke omstandigheden houdt u anderhalve meter afstand? Wat zijn de richtlijnen voor verzorging en medisch handelen in het speciaal onderwijs? Lees het antwoord op deze en andere vragen over het contact tussen leerlingen, ouders en personeelsleden.
Lage sociaaleconomische positie
Gezinnen in armoede of met een lage sociaaleconomische positie en gezinnen met laaggeletterde en anderstalige ouders worden onevenredig hard getroffen door corona. Wat kan de gemeente doen om deze gezinnen te bereiken, te informeren en te ondersteunen?
Jongerenwerk op straat en online
Ook in coronatijd houdt het jongerenwerk contact met jongeren, op straat en in hun online leefwereld. Hoe houd je veilig contact op straat? Welke gevaren zijn er online? En waar vinden jongerenwerkers praktische tips?
 
Nieuws uit het jeugdveld
Nieuwe richtlijn over seksuele ontwikkeling
De nieuwe richtlijn Seksuele ontwikkeling biedt jeugdprofessionals informatie en advies over het bevorderen van een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 23 jaar. De richtlijn is onderdeel van het programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.
Geen toename huiselijk geweld tijdens lockdown
Het aantal incidenten van huiselijk geweld in kwetsbare gezinnen voor en tijdens de lockdown is gelijk gebleven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Augeo Foundation onder 247 gezinnen die aangemeld zijn bij Veilig Thuis.
Te weinig aandacht voor kinderen in coronabeleid
Er wordt te weinig rekening gehouden met de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren. Daardoor kan de situatie van kinderen verslechteren en kunnen er nog meer kwetsbare kinderen bij komen. Dat staat in het UNICEF-rapport Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland.
Nieuwe jeugdhulpaanbieder faalt vaak op basiseisen
80 procent van de nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoet bij het eerste inspectiebezoek niet aan de basiseisen die voor hen gelden. Zes weken na dat bezoek voldoet twee derde er wel aan. Dat blijkt uit het Jaarbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Evaluatie passend onderwijs geeft veelzijdig beeld
De invoering van passend onderwijs heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt, maar niet allemaal waargemaakt. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dat blijkt uit een vijfjarig evaluatieonderzoek onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
 
Nieuws van het NJi
'Jeugdstelsel is nog steeds te verkokerd'
De invoering van passend onderwijs heeft de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd, maar niet alle verwachtingen van leraren en ouders waargemaakt, bleek uit de evaluatie van het passend onderwijs. In een uitzending van De Monitor vroegen onderwijsprofessionals om meer jeugdhulp op school. Zowel de evaluatie als het tv-programma laten zien dat het zorgstelsel nog steeds te verkokerd is, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Coronamaatregelen en leefstijl
Oproep
Welke invloed hebben de coronamaatregelen op de leefstijl van en overgewicht bij kinderen? Het Maastricht UMC+ zoekt ouders en kinderen die online vragenlijsten willen invullen over deze vraag.
 
Lees meer
 
 
 
Pas verschenen
Koffie? Thee? Geluidsopname?
In deze rapportage en de bijbehorende handreiking geeft de Nationale ombudsman tips voor jeugdprofessionals in gesprek met cliënten die het gesprek willen opnemen. De ombudsman adviseert daar open over te zijn en duidelijke afspraken te maken over het gebruik van opnames.
Centrum Seksueel Geweld - vlogs voor leerkrachten
Waarom is het belangrijk in de klas te praten over seksualiteit? Hoe reageer je als een leerling vertelt over seksueel misbruik? Deze en andere vragen beantwoordt het Centrum Seksueel Geweld in een serie korte vlogs voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs.
 
Agenda
17
jun
In verbinding blijven met ouders
Webinar over de relatie tussen ouders en hulpverlener
17
jun
Met talent samenwerken!
Jongeren met talent maar zonder startkwalificatie
18
jun
Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
Webinar over prestatiedruk
25
jun
Kinderen met bijzondere breinen
Omgaan met vijf groepen kinderen met bijzondere breinen
2
jul
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
27
okt
Samen Toekomst Maken
Anders innoveren in het jeugdveld
29
okt
Anorexia
Congres over anorexia en autisme, groepsdynamiek, begeleiding
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...