Nieuws over coronamaatregelen, jeugdbescherming, migrantenjeugd en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
18 juni 2020, nummer 23
Informatie over coronamaatregelen
Snotneuzen op school en opvang
Het RIVM heeft de richtlijnen voor kinderen met verkoudheidsklachten aangepast. In de meeste gevallen kunnen kinderen met snotneuzen en hoestjes gewoon naar school en naar de opvang.
Kinderen kunnen weer gaan logeren
Logeeropvang van kinderen tot 18 jaar kan weer doorgaan. En kinderen die verblijven in een residentiële voorziening mogen weer een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen.
'Leer kinderen om te gaan met onzekerheid'
De angst voor besmetting met het coronavirus was de afgelopen weken voor ouders reden om hun kind thuis te houden en voor onderwijs en opvang reden om kinderen met een snotneus te weren. 'Angst is een slechte raadgever als die het belang van het kind overstijgt', zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'We moeten kinderen juist leren omgaan met onzekerheid.'
 
Nieuws uit het jeugdveld
'Voer landelijk tarief in voor jeugdbescherming'
Er moet een landelijk tarief komen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, omdat jeugdbeschermingsorganisaties in het hele land aan dezelfde eisen moeten voldoen. Dat schrijven twee bestuursleden op de website van Jeugdzorg Nederland.
30 procent migrantenjeugd worstelt met identiteit
Ruim 30 procent van de Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond heeft moeite met de verschillende aspecten van hun identiteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving onder 794 jongeren van 16 tot en met 25 jaar.
'Investeer 1,25 miljard in kwetsbare wijken'
Vijftien Nederlandse burgemeesters vragen het kabinet in een manifest om extra aandacht voor kwetsbare gebieden in hun gemeenten die sterk lijden onder de coronacrisis. De Volkskrant meldt dat ze een investering nodig achten van 1,25 miljard euro voor een actieplan dat nog deze zomer moet ingaan.
Schoolleiders tevreden over heropening scholen
Bijna 92 procent van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs vindt dat de eerste dagen van de heropening van hun scholen zeer goed of uitstekend zijn verlopen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 726 schooldirecteuren.
Scholen: '1,5 meter afstand is grote uitdaging'
Ruim de helft van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs vindt de handhaving van anderhalve meter afstand tussen leerlingen een grote uitdaging. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad een week na het weer verder opengaan van de scholen hield onder ruim 450 schoolleiders.
 
Nieuws van het NJi
Bovenschoolse voorzieningen
Het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een online bijeenkomst op 7 oktober voor bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Het eerste deel draait om kwaliteitsontwikkeling en het toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Het tweede deel gaat over de geleerde lessen in coronatijd, zoals de meerwaarde van stoepgesprekken en de mogelijkheden van afstandsonderwijs.
 
Pas verschenen
Driedubbel kwetsbaar
Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren hebben het extra moeilijk. Zij worstelen soms met zelfacceptatie en zijn vaak afgewezen door hun familie. Er zijn weinig veilige opvangplekken voor hen beschikbaar. Dit rapport schetst de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland.
Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop
Deze handreiking bevat een stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria kunnen opstellen voor inkoopdocumenten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
 
Agenda
29
jun
Dag van Zorg en Veiligheid
Versterking zorg, sociaal domein en veiligheid
2
jul
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
9
sep
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over uiteenlopende eetproblemen
10
sep
Eenzaamheid
Aanpak van eenzaamheid bij diverse doelgroepen
10
sep
Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
Psychotrauma in het onderwijs en de jeugdhulp
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
7
okt
Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd
Online bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...