Nieuws over expertisecentra, vrijheidsbeperking, inclusief onderwijs en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
25 juni 2020, nummer 24
Informatie over coronamaatregelen
Buurtinitiatieven
Buren die boodschappen doen voor kwetsbare buurtgenoten of voor elkaar koken; een weggeefkast voor voedingsmiddelen, boeken of andere spullen. Op allerlei manieren helpen buurtgenoten elkaar. Lees hoe professionals deze buurtinitiatieven kunnen ondersteunen.
Corona in het buitenland
In bijna alle landen werken mensen zo veel mogelijk thuis en zijn scholen dichtgegaan. Maar er zijn ook verschillen: in Italië houden mensen één meter afstand; in Australië en Denemarken is het twee meter. In Denemarken gingen kinderen half april weer naar de opvang en de basisschool.
Jongerenparticipatie
Premier Mark Rutte riep jongeren op om mee te praten over de coronamaatregelen. Ook gemeenten hebben een rol in deze jeugdparticipatie. Hoe kunnen gemeenten kinderen en jongeren betrekken bij de lokale aanpak?
 
Nieuws uit het jeugdveld
Jongere ervaart meeste stress door school
25 procent van de Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar ervaart de meeste stress door school. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport Geluk onder Druk, waarvoor het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek heeft gedaan.
'Zet extra in op inclusiever onderwijs'
Om beter toegerust te zijn op leerlingen en studenten met een beperking, moeten scholen extra inzetten op inclusiever onderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad in zijn rapport 'Steeds inclusiever' aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, Arie Slob.
'Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind'
Investeer meer in onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt om armoede onder kinderen te verminderen. Dat adviseren het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun rapport Kansrijk armoedebeleid.
Nog steeds vrijheidsbeperking in obc en jeugd-ggz
Hoewel orthopedagogische behandelcentra (obc's) en instellingen voor jeugd-ggz minder vrijheidsbeperkende maatregelen willen gebruiken, worden die nog regelmatig ingezet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Expertisecentra complexe jeugdhulp gaan van start
Nederland krijgt acht bovenregionale expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.
Feedback helpt bij gebruik van gegevens over hulp
Een feedbacksysteem helpt jeugdhulpteams om gegevens over hun resultaten te gebruiken om de hulp te verbeteren. Ook krijgen deze teams meer respons op vragenlijsten bij hun cliënten, waardoor ze beschikken over meer informatie over de resultaten van de hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN).
'Jeugdhulp staat vaak vooraan bij aanpak problemen'
Het is opvallend hoe vaak jeugdhulp als eerste vorm van hulp wordt ingeschakeld, terwijl andere vormen van hulp zich terugtrekken. Gemeenten lossen bijvoorbeeld het gebrek aan voldoende passend onderwijs op door jeugdhulp in te zetten. Dat schrijft Expertbureau jb Lorenz in een onderzoeksrapport dat minister Hugo de Jonge op 17 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
ZOOMerschool Zorg voor de jeugd
Oproep
Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd organiseert in juli en augustus een zomerschool met elf online bijeenkomsten. Er zijn sessies over onderwerpen als wijkgericht werken, inwoners betrekken bij contractering, toekomstgericht werken, en leren van complexe casuïstiek. De aanmelding voor de bijeenkomsten is geopend.
 
Lees meer
 
 
 
Pas verschenen
Worstelen met geboeide handen
Wethouder Peter Verschuren sprak met ouders, jongeren, beleidsmedewerkers, professionals, leerkrachten en andere betrokkenen bij jeugdhulp in Midden-Groningen. Waarom krijgen zoveel jongeren jeugdhulp, waarom is er steeds zwaardere hulp nodig en waarom lukt het niet om de kosten te beperken?
Centrum Seksueel Geweld - vlogs voor ouders en verzorgers
Wat kun je als ouder doen als bekend wordt dat je kind seksueel misbruikt is? Waarom praten kinderen er niet over? Wat kan een advocaat voor je betekenen? Deze en andere vragen beantwoordt het Centrum Seksueel Geweld in een serie korte vlogs voor ouders en verzorgers.
 
Agenda
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
9
sep
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over uiteenlopende eetproblemen
10
sep
Eenzaamheid
Aanpak van eenzaamheid bij diverse doelgroepen
10
sep
Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
Psychotrauma in het onderwijs en de jeugdhulp
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
7
okt
Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd
Online bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen
27
okt
Samen Toekomst Maken
Anders innoveren in het jeugdveld
29
okt
Anorexia
Congres over anorexia en autisme, groepsdynamiek, begeleiding
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...