Nieuws over opvoeden in coronatijd, inkoop van jeugdhulp, JeugdzorgPlus en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
2 juli 2020, nummer 25
Informatie over coronamaatregelen
Onderzoek naar invloed coronamaatregelen
Meer schermtijd, minder beweging, meer eenzaamheid, minder werk. De coronamaatregelen hebben veel veranderd. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft een overzicht van uiteenlopende onderzoeken naar de invloed van de maatregelen op opvoeden en opgroeien in Nederland.
Vrije tijd, vakantie en sport
Een zinvolle invulling van de vrije tijd verhoogt het welbevinden van kinderen en jongeren en voorkomt risicogedrag. Hoe kunnen kinderen en jongeren de komende maanden hun vrije tijd, vakantie en sport invullen en wat dragen professionals en getrainde vrijwilligers daaraan bij?
 
Nieuws uit het jeugdveld
'Sluit opvang en onderwijs beter op elkaar aan'
Om alle kinderen een goede start te geven en hun kansen te vergroten, moeten kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in de publicatie 'Investeren in mensen' van het Platform Toekomst van de Arbeid.
Helft ouders vindt opvoeden in coronatijd moeilijk
De helft van de ouders had de afgelopen maand moeite met de opvoeding van hun kinderen. Dat blijkt uit een peiling van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid onder ruim duizend ouders.
Gemeenten akkoord met norm opdrachtgeverschap
De Nederlandse gemeenten hebben ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap, waarin staat hoe ze regionaal en bovenregionaal willen samenwerken bij de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, opsteller van de norm, bekendgemaakt.
'Zet in op nazorg na JeugdzorgPlus'
Jongeren die tussen 2008 en 2013 verbleven in een JeugdzorgPlus-instelling voelden zich daar vaak niet gehoord, wisten soms niet waarom ze er geplaatst waren en voelden zich er weggestopt. Ook kregen ze na hun verblijf te weinig nazorg, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht.
 
Nieuws van het NJi
Overdracht Oog voor interactie
Het NJi heeft op 1 juli het trainingsprogramma Oog voor interactie overgedragen aan het ROC van Amsterdam. In de training leren pedagogisch medewerkers hun communicatie met kinderen te verbeteren door de inzet van interactievaardigheden.
 
Pas verschenen
Lopen op een koord
In deze bundel vertellen jongeren, ouders en begeleiders over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik, en kijken ze terug op de hulp die ze kregen.
Complexe vraagstukken eenvoudig monitoren
Dit artikel schetst eenvoudige manieren van monitoring die recht doen aan de complexiteit van de jeugdsector, leiden tot minder administratieve last en bijdragen aan het beantwoorden van de vraag: doen we de juiste dingen?
 
Agenda
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
9
sep
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over uiteenlopende eetproblemen
10
sep
Eenzaamheid
Aanpak van eenzaamheid bij diverse doelgroepen
10
sep
Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
Psychotrauma in het onderwijs en de jeugdhulp
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
22
sep
LVB
Lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
28
sep
Hechtingsproblematiek bij kinderen
Praktische handvatten en bewezen interventies
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
Hechtingsproblematiek
Hechtingsproblematiek, gedragsproblemen en ouderschap
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...