Nieuws over voorschoolse educatie, vrijetijdsbesteding van jongeren en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
6 augustus 2020, nummer 28
Informatie over coronamaatregelen
Vrijetijdsbesteding van jongeren in de zomervakantie
Door de coronacrisis zijn er minder activiteiten en evenementen dan jongeren gewend zijn en veel jongeren zullen niet op vakantie gaan. Toch willen jongeren graag iets doen. Een paar voorbeelden van zomeractiviteiten op een rij.
Creatieve oplossingen voor jeugd in de coronatijd
Om de negatieve gevolgen van het coronavirus te beperken, startte ZonMw de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus. Op de website van ZonMw staan de projecten over jeugd die uit die regeling voorkomen.
Inspiratie voor activiteiten voor ouders en gezinnen
Elke dag iets leuks doen met het gezin is gezellig en helpt om verveling tegen te gaan, waardoor gezinsleden beter in hun vel zitten. Werkt u met ouders of gezinnen? Dan kan de pagina 'Elke dag iets leuks' helpen als inspiratiebron voor leuke activiteiten. 
 
Nieuws uit het jeugdveld
Minder aanmeldingen bij RvdK tijdens de lockdown
De eerste zes maanden van 2020 was de instroom van onderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019. Tijdens de lockdown vanwege het coronavirus in het tweede kwartaal nam het aantal aanmeldingen echter wel af.
Urenaanbod voor vve verhoogd
Voor- en vroegschoolse educatie kan een onderwijsachterstand bij jonge kinderen voorkomen of verminderen. Vanaf 1 augustus is het urenaanbod van peuters met een vve-indicatie daarom verhoogd van 10 naar 16 uur per week.
Armoede multiprobleemgezin niet altijd gesignaleerd
Jeugdprofessionals zien armoede bij gezinnen met meerdere problemen soms over het hoofd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht.
Gezin met meer vormen van hulp is extra kwetsbaar
De kwaliteit van leven van gezinnen die naast jeugdzorg ook een andere voorziening in het sociaal domein gebruiken is beduidend lager dan in overige gezinnen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de leefsituatie van deze 'multigebruikhuishoudens'.
 
Nieuws van het NJi
Nieuw kennisplatform over multiproblematiek
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat kan een uitdaging zijn. Daarom zijn ervaringen, kennis en werkwijzen van vier kennisinstituten nu via één plek beschikbaar: het Platform Multiproblematiek.
Nieuwsbrief Jeugd in de zomer
Tijdens de zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief Jeugd niet elke week. Het volgende nummer ontvangt u op donderdag 27 augustus.
 
Pas verschenen
Praktijkvoorbeelden op de website van Zorg voor de Jeugd
Het programma Zorg voor de jeugd deelt praktijkvoorbeelden van de zes actielijnen van het programma. Het doel is om de zorg voor de jeugd samen steeds beter te maken. 
Levensbeschouwelijke competenties in de hulpverlening
In een nieuw rapport behandelt het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) de vraag hoe professionals in de hulpverlening het gesprek met jongeren over religie kunnen aangaan.
 
Agenda
26
aug
Dag van de sociaal werker
Dag met inspiratie, zelfontwikkeling en ontspanning
9
sep
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over uiteenlopende eetproblemen
10
sep
Eenzaamheid
Aanpak van eenzaamheid bij diverse doelgroepen
10
sep
Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
Psychotrauma in het onderwijs en de jeugdhulp
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
17
sep
ZRM Congres 2020
Toepassing nieuwe onderdelen Zelfredzaamheid-Matrix
22
sep
LVB
Lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
24
sep
Hij en zij of... het?
Genderneutrale opvoeding en educatie van het jonge kind
28
sep
Hechtingsproblematiek bij kinderen
Praktische handvatten en bewezen interventies
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
Hechtingsproblematiek
Hechtingsproblematiek, gedragsproblemen en ouderschap
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...