Nieuws over arbeidsmarkt, inspraak, rellen en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
27 augustus 2020, nummer 29
Informatie over coronamaatregelen
Terug naar school of opvang
Wat doen scholen en opvang om te ventileren? Moet ik een mondkapje dragen op school? Het Nederlands Jeugdinstituut beantwoordt vijf veelgestelde vragen over teruggaan naar school of opvang.
Leven en werken met het coronavirus
Het coronavirus blijft voorlopig ieders leven en werk beïnvloeden. Wat betekent dat voor kinderen en jongeren, hun ouders en professionals? Daarover vindt u betrouwbare informatie op onze pagina's over leven en werken met het coronavirus.
 
Nieuws uit het jeugdveld
'Tekort aan praktijklessen in mbo is zorgwekkend'
Komend schooljaar zal door de coronacrisis nog veel online les worden gegeven op het middelbaar beroepsonderwijs. Dat er daardoor op het mbo veel minder praktijklessen zullen zijn, vindt de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) zorgwekkend.
'Scherm kwetsbaren af en geef jeugd de ruimte'
Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten beter worden afgeschermd, zodat jongeren de ruimte krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Daarvoor pleiten experts die hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van het Outbreak Management Team (OMT) in het AD en Het Parool.
Jongeren zijn grote verliezers op de arbeidsmarkt
De arbeidsparticipatie is in het tweede kwartaal van 2020 het meest gedaald onder 15- tot 25-jarigen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 hebben bijna 100 duizend minder jongeren werk: 43 duizend minder thuiswonende jongeren en 55 duizend minder zelfstandig wonende jongeren. De afname in het aantal werkenden is onder 15- tot 25-jarigen veel groter dan in andere leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
'Geef jeugd meer inspraak tijdens en na coronatijd'
Ga het gesprek aan met kinderen en jongeren, maak samen plannen en voer deze uit. Jongerenorganisaties roepen ministers, burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, leerkrachten, schoolleiders, sportcoaches, jeugdhulpprofessionals en ouders daartoe op.
Jongeren gaan de straat op voor rellen
In Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Utrecht veroorzaakten jongeren de afgelopen anderhalve week 's avonds en 's nachts problemen op straat. De ongeregeldheden worden gecoördineerd via sociale media als Snapchat en Instagram en lijken ook deelnemers te trekken uit andere steden.
 
Nieuws van het NJi
'Betrek jeugd bij coronabeleid'
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn slecht vertegenwoordigd bij het formuleren van de maatregelen tegen het coronavirus. De eerste maanden van de coronacrisis leren ons echter dat hun inbreng cruciaal is. Betrek hen bij het bedenken van nieuwe maatregelen, zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling, zeggen Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut en Arne Popma van Amsterdam UMC en de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie.
Animatie over Integrale Vroeghulp
Het NJi is partner van Integrale Vroeghulp, een effectieve werkwijze om meervoudige ontwikkelings- of gedragsvragen vroegtijdig te signaleren bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Een nieuwe animatie legt deze aanpak uit en helpt professionals het gesprek te voeren met partners en gemeenten over het bieden van een passende ondersteuning aan deze doelgroep.
NJi verhuist per 1 september
Vanaf 1 september is het NJi gehuisvest in een ander pand in Utrecht. Samen met andere kennisinstituten verhuist het NJi naar een nieuwe thuisbasis aan de Churchilllaan. In dat pand zijn al diverse organisaties uit het sociale domein gevestigd.
 
Pas verschenen
Tips voor succesvolle inclusie in jeugdonderzoek
Het werven van deelnemers aan jeugdonderzoek valt soms tegen. Deze publicatie geeft vijf tips om deelname aan een studie te verbeteren.
 
Agenda
9
sep
Eetproblemen bij jonge kinderen
Congres over uiteenlopende eetproblemen
10
sep
Eenzaamheid
Aanpak van eenzaamheid bij diverse doelgroepen
10
sep
Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
Psychotrauma in het onderwijs en de jeugdhulp
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
17
sep
ZRM Congres 2020
Toepassing nieuwe onderdelen Zelfredzaamheid-Matrix
22
sep
LVB
Lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
24
sep
Hij en zij of... het?
Genderneutrale opvoeding en educatie van het jonge kind
28
sep
Hechtingsproblematiek bij kinderen
Praktische handvatten en bewezen interventies
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
Hechtingsproblematiek
Hechtingsproblematiek, gedragsproblemen en ouderschap
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...