Nieuws over lvb, leerplicht, wapenbezit en coronatests Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
3 september 2020, nummer 30
Nieuws uit het jeugdveld
Welzijn Nederlandse kinderen wederom hoog
Nederlandse kinderen scoren wederom hoog op welbevinden in vergelijking met andere kinderen in westerse landen. Dat blijkt uit een rapport van UNICEF dat op 3 september is gepubliceerd. Het is de derde keer dat UNICEF grootschalig onderzoek doet naar het welbevinden van kinderen. De eerste twee keer, in 2007 en 2013, voerde Nederland ook de lijst aan.
Helft jeugd met lvb heeft extra steun nodig
Ruim de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (lvb) kan niet zonder extra ondersteuning meekomen in het onderwijs. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Meer meedoen.
Internetconsultatie voor wijziging leerplichtwet
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een internetconsultatie geopend over een wijziging van de leerplichtwet. De wijziging betreft vrijstelling van onderwijs voor kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen. Reageren kan tot 1 oktober.
'Geef leraren voorrang bij coronatest'
Schoolleiders hebben moeite om voldoende personeel voor de klas te krijgen, doordat leraren met milde klachten vaak langer dan 48 uur moeten wachten op de uitslag van een coronatest, voordat ze weer aan de slag kunnen. Dat blijkt uit een peiling onder zeshonderd schooldirecteuren door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De AVS wil dat het onderwijs voorrang krijgt bij het testen.
Jongerenwerkers in actie tegen wapenbezit
Jongerenwerkers uit tientallen gemeenten sluiten zich aan bij de socialemediacampagne #NoShank. Jongerenwerker Dimitri van den Berg lanceerde de campagne op 26 augustus via de NOS.
Instroom jeugdzorgpersoneel met 30% verminderd
De instroom van werknemers in de jeugdzorg is in het eerste kwartaal van 2020 met 30 procent verminderd ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
 
Nieuws van het NJi
Podcastserie Leven en werken met het coronavirus
Praktijkondersteuner jeugd Jennifer Cirpici vertelt hoe haar werk veranderde door het coronavirus. Door het beeldbellen zag ze meer van de leefomgeving van kinderen, jongeren en ouders. Dit is de eerste aflevering van een podcastserie waarin professionals vertellen over hun ervaringen en nieuwe inzichten.
 
Erkende interventies
Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen (ARopMaat-JoVo) is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblemen. Er is een residentiële en een ambulante variant.
Cogmed Werkgeheugentraining
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Cogmed is een online training voor kinderen met werkgeheugenproblemen, gericht op het verbeteren van concentratie en aandacht.
Diamant
Goed onderbouwd
Diamant is een interventie gericht op weerbaarheid tegen radicalisering bij islamitische migrantenjeugd.
KopOpOuders
Goed onderbouwd
KopOpOuders bestaat uit een anonieme online groepscursus en een individuele online zelfhulpinterventie voor opvoedingsondersteuning aan ouders met psychische of verslavingsproblemen.
Training Sport en Gedrag I
Goed onderbouwd
Sport en Gedrag I is een individuele training voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die licht agressief gedrag hebben vertoond op of rond het voetbalveld.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Professionele oordeelsvorming
Dit nummer van het online magazine JEPzine gaat over de rol van professionele oordeelsvorming bij de aanpak van radicalisering. Zo vertellen Anita Kraak van het NJi en Layla van het LSE over werken aan heftige casuïstiek rondom radicalisering en kindermishandeling.
Circulaire zorg
Dit boek beschrijft hoe de JIM-aanpak kan bijdragen aan circulaire zorg, waarbij een wederkerige samenwerking ontstaat tussen professional, ouder, jongere en JIM.
 
Agenda
15
sep
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
Hulp bij omgaan met boosheid en frustratie
16
sep
Wijkteams
Integraal werken in de wijk
17
sep
ZRM Congres 2020
Toepassing nieuwe onderdelen Zelfredzaamheid-Matrix
22
sep
Multiprobleemgezinnen
Congres over het werken met multiprobleemgezinnen
22
sep
LVB
Lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek
22
sep
Eenzaamheid bij kinderen en jongeren
Over depressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en meer
23
sep
Ouder-kind interacties
Congres over verstoorde ouder-kindrelaties
24
sep
Veerkracht
Congres over de veerkracht van kinderen en ouders
24
sep
Hij en zij of... het?
Genderneutrale opvoeding en educatie van het jonge kind
28
sep
Hechtingsproblematiek bij kinderen
Praktische handvatten en bewezen interventies
29
sep
Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind
Over passend onderwijs en passende opvang
1
okt
Hechtingsproblematiek
Hechtingsproblematiek, gedragsproblemen en ouderschap
7
okt
Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd
Online bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen
7
okt
Armoede en Schulden
Over preventief werken
7
okt
Seksueel geweld
Werken met jonge en volwassen slachtoffers en plegers
21
okt
Eergerelateerd geweld
Webinar over herkennen en aanpak
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...