Nieuws over passend onderwijs, ouderbetrokkenheid en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
1 oktober 2020, nummer 34
Informatie over coronamaatregelen
Basisinformatie voor professionals
Samen met alle betrokkenen het leven en de contacten van kinderen en jongeren zo normaal mogelijk laten doorgaan, dat is het uitgangpunt van de basisinformatie over coronamaatregelen waar alle professionals in hun werk rekening mee dienen te houden.
Afwegingen bij face-to-face contact
Ook onder de aangescherpte landelijke maatregelen is face-to-face contact een van de mogelijkheden bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders. Het is belangrijk dat professionals blijven afwegen welke vorm van contact past bij de specifieke situatie.
Zoeken naar balans
Het gedwongen thuiszitten en het verbod op fysieke sociale contacten buitenshuis tijdens de eerste coronagolf botste met de natuurlijke ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren. Bij de invoering van nieuwe maatregelen is het belangrijk de balans te zoeken tussen fysieke veiligheid op de korte termijn en een gezonde ontwikkeling op de lange termijn. Ouders, kinderen en jongeren, professionals en gemeenten kunnen daaraan bijdragen.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Verschil in ouderbetrokkenheid tussen po en vo
Ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs (po) werkt anders dan in het voortgezet onderwijs (vo). Dat blijkt uit het onderzoek waarop Inge van der Heul op 1 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Persoonlijke benadering essentieel in hulpverlening
Voor een succesvolle hulpverlening is het nodig dat jeugdprofessionals de ruimte krijgen voor een persoonlijke benadering van cliënten en hun problemen. Dat concludeert Marion Herben uit onderzoek waarop zij op 28 september promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek.
'Strijd tegen coronavirus treft jeugd hard'
Niet het virus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen en jongeren hard. Dat blijkt uit een analyse van de effecten van de maatregelen door vier kinderartsen. Een deel van de schade is te voorkomen door meer rekening te houden met de belangen van kinderen, stellen zij.
Kinderen zijn niet tevreden over passend onderwijs
Kinderen die meerdere of bijzondere vormen van hulp nodig hebben, zijn niet tevreden over passend onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van de Kinderombudsman onder 184 kinderen met een zorgbehoefte.
De Jonge draagt jeugdportefeuille over aan Blokhuis
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de jeugdportefeuille voor de rest van de kabinetsperiode overgedragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Zo heeft De Jonge meer tijd om zich te richten op de bestrijding van het coronavirus.
Nieuw online platform voor jeugdprofessionals
Op het online platform Hartvoordejeugd.online kunnen jeugdprofessionals en andere betrokkenen elkaar ontmoeten, helpen en inspireren. Ze kunnen er ervaringen delen en van elkaar leren. Het platform is een initiatief van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).
 
Nieuws van het NJi
Week van de Opvoeding 2020
De tiende editie van de Week van de Opvoeding, van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober, is een speciale. Juist in deze periode is aandacht voor opvoeding belangrijk. Tijdens de week zijn er honderden activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Veel van die activiteiten zijn online.
Grip op het sociaal domein
Het kennisnetwerk 'Grip op het sociaal domein' helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Zo bieden ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners. In het kennisnetwerk kunnen raadsleden, bestuurders en ambtenaren deelnemen aan 'communities of practice' en leergangen. Het kennisnetwerk is een initiatief van de VNG, samen met Divosa, Movisie, NDSD, het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Altijd op een richeltje lopen
In dit rapport vertellen 22 werkende ouders met een inkomen onder de armoedegrens hoe zij worstelen om rond te komen. Ook het beschikbare ondersteuningsaanbod komt aan bod.
Kinderen en seksueel geweld
Dit online tijdschrift gaat over het herkennen, voorkomen en aanpakken van uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen. Het is uitgebracht ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
 
Agenda
21
okt
Eergerelateerd geweld
Webinar over herkennen en aanpak
26
okt
Opleiden en leren in organisaties
De leercultuur binnen jeugdzorg en jeugd-ggz
27
okt
Samen Toekomst Maken
Anders innoveren in het jeugdveld
29
okt
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
29
okt
Anorexia
Over de complexe zorg rondom anorexia
29
okt
Kind naar Gezonder Gewicht
Lokale jeugdgezondheid verbeteren
2
nov
Voor de Jeugd Dag 2020
Verruim uw blik op het jeugdveld
4
nov
Zorg bij (v)echtscheiding
Omgaan met knelpunten bij complexe scheidingen
5
nov
Suïcidepreventie
Hulp bij suïcididaal gedrag
10
nov
Geweld achter de voordeur
Over behandeling en zorg voor slachtoffers
11
nov
Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden?
13
nov
SWPBS
School Wide Positive Behavior Support in Nederland
17
nov
Pleegzorg en Gezinshuis 2020
Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien
18
nov
Huiselijk geweld
Inzichten door de coronatijd
18
nov
Focus op Burgerschap 2020
De rol van burgerschap in het onderwijs
18
nov
Vroegsignalering bij baby's
Over de ondersteuning van ouders
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...