Nieuws over samengestelde gezinnen, kinderen die thuiszitten en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
8 oktober 2020, nummer 35
Informatie over coronamaatregelen
Vragen van jongeren
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus veranderen regelmatig en roepen daardoor bij jongeren veel vragen op. Wat mag wel en wat niet, en waarom? Het NJi helpt de vragen van jongeren te beantwoorden.
Afspreken met vrienden
Veel nieuwe besmettingen vinden plaats onder vrienden en familie die samenkomen. Waar kunnen jongeren op letten als ze willen afspreken met vrienden of familie?
Praten met kinderen en jongeren
Sommige kinderen en jongeren raken gefrustreerd door de beperkingen van de coronamaatregelen. Anderen worden er angstig van. Door vragen te stellen en te luisteren kunnen professionals gefrustreerde en angstige kinderen en jongeren helpen.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Jongeren zonder diploma vaker zonder werk
Jongeren die zonder startkwalificatie het mbo verlieten, hebben tien jaar later minder vaak betaald werk. Als zij wel werk hebben, is dit vaker in een flexibel dienstverband. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
Jongeren: 'Investeer in voorkomen seksueel geweld'
74 procent van de Nederlandse jongeren vindt dat een nieuwe regering meer moet investeren in het voorkomen van seksueel geweld. Dat blijkt uit een peiling van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers.
Grote aanbieders jeugdhulp maken te weinig winst
Grote jeugdhulpaanbieders maken gemiddeld minder dan 1,5 procent winst. Volgens de Jeugdautoriteit is dat percentage vereist om te investeren en financiële tegenvallers op te vangen. Kleine aanbieders maken gemiddeld 35 procent winst. Dat blijkt uit een analyse van de financiële verantwoording over 2018 door Jeugdzorg Nederland.
Half miljoen kinderen leeft in samengesteld gezin
527 duizend kinderen jonger dan 18 jaar hadden in 2017 minstens één stiefouder, -broer of –zus of halfbroer of -zus. Dat is 16 procent van alle minderjarigen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
'Niet 4.000 maar 15.000 kinderen zitten thuis'
Er zijn in Nederland niet vierduizend maar vijftienduizend kinderen die niet naar school gaan. Dat staat in het rapport 'Thuiszitters tellen' van Oudervereniging Balans.
'Hoe ouders ruziemaken van invloed op gedrag kind'
De manier waarop ouders omgaan met meningsverschillen en ruzies kan het gedrag van hun kinderen sterk beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek waarop Willemijn van Eldik op 30 september promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Nieuws van het NJi
Jongeren en gedragsbeïnvloeding
Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief en benoem ook dat wat wel kan. Dat is de belangrijkste boodschap van een verkennend onderzoek van het NJi naar hoe ouders, professionals en beleidsmakers gewenst gedrag onder jongeren kunnen bevorderen.
Podcast: Niet verbieden maar afspreken
Bij specialistisch behandelcentrum Pinq worden meiden opgevangen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Hoofdbehandelaar Anne-Marije Hanekamp en pedagogisch medewerker Inge Wilhelmus vertellen over de impact van het coronavirus op hun werk. Aflevering vijf van de podcastserie Leven en werken met het coronavirus.
NJi en diversiteit
Diversiteit is al jaren onderwerp van gesprek binnen het NJi. Het NJi wil structureel meer aandacht schenken aan een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn. En waar ieders talenten optimaal tot hun recht komen, ongeacht geslacht, achtergrond, seksuele voorkeur of beperking. Op Diversity Day, 6 oktober, begon voor het NJi een maand in het teken diversiteit en inclusiviteit.
Leren van casuïstiek
Passende antwoorden vinden op hulpvragen van kinderen en gezinnen in complexe situaties is niet eenvoudig. Leren van casuïstiek en de kennis die dit oplevert, kan hierbij helpen. Er zijn diverse methoden om dit te doen. In alle gevallen is de visie om van casussen te leren belangrijker dan een specifieke methode. Lees meer in de publicatie 'Leren van casuïstiek. Waarom, wat en hoe?'
Samen opvoeden?!
Ouders zijn verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, maar in deze verantwoordelijkheid staan zij niet alleen. Het rapport Samen opvoeden?! gaat over de gezamenlijke verantwoordelijkheden van medeopvoeders in de opvoeding. Het beschrijft onder meer wie deze medeopvoeders zijn en welke vormen van steun zij kunnen bieden. De visuele samenvatting van het rapport is apart downloadbaar.
 
Pas verschenen
Handreiking Maatwerk Participatiewet dak- en thuisloze jongeren
Deze handreiking geeft een overzicht van de wettelijke mogelijkheden tot maatwerk bij de ondersteuning van dak- en thuisloze jongeren. De handreiking is gebaseerd op de ervaringen in veertien gemeenten.
In gesprek over vrijwillige zorg
In deze podcastserie vertellen professionals over de kracht van vrijwilligers voor jongeren en ouders met meer problemen dan ze zelf kunnen oplossen.
 
Agenda
21
okt
Eergerelateerd geweld
Webinar over herkennen en aanpak
27
okt
Samen Toekomst Maken
Anders innoveren in het jeugdveld
29
okt
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
29
okt
Anorexia
Over de complexe zorg rondom anorexia
29
okt
Kind naar Gezonder Gewicht
Lokale jeugdgezondheid verbeteren
29
okt
Samenwerken binnen een persoonsgerichte aanpak
Eerste van vier startbaansessies
29
okt
Lerende organisaties
Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?
2
nov
Voor de Jeugd Dag 2020
Verruim uw blik op het jeugdveld
4
nov
Zorg bij (v)echtscheiding
Omgaan met knelpunten bij complexe scheidingen
5
nov
Suïcidepreventie
Hulp bij suïcididaal gedrag
10
nov
Geweld achter de voordeur
Over behandeling en zorg voor slachtoffers
11
nov
Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden?
13
nov
SWPBS
School Wide Positive Behavior Support in Nederland
17
nov
Pleegzorg en Gezinshuis 2020
Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien
18
nov
Huiselijk geweld
Inzichten door de coronatijd
18
nov
Focus op Burgerschap 2020
De rol van burgerschap in het onderwijs
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...