Nieuws over genderidentiteit, grip op sociaal domein en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
15 oktober 2020, nummer 36
Informatie over coronamaatregelen
Elke dag iets leuks in de herfst
Of het weer nu meewerkt of niet, kinderen en hun ouders kunnen leuke dingen doen in de herfstvakantie. Het NJi geeft overzichten van herfstige binnen- en buitenactiviteiten.
Algemene informatie voor ouders
Wat zijn de coronaregels waar gezinnen mee te maken hebben? Welke klachten wijzen op corona? En wanneer moet het hele gezin thuisblijven? U leest het bij de algemene informatie voor ouders.
 
Nieuws uit het jeugdveld
Uitzonderingen voor kind tot 18 jaar bij lockdown
De nieuwe, gedeeltelijke lockdown zal kinderen tot 18 jaar minder hard raken dan de eerste in het voorjaar. Premier Mark Rutte heeft de gedeeltelijke lockdown op 13 oktober aangekondigd.
Regeling op komst voor levensbeëindiging bij kind
Er komt een regeling voor levensbeëindiging bij ongeneeslijk zieke kinderen van 1 tot 12 jaar. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.
Weinig ouders praten met kind over genderidentiteit
Zeven op de tien ouders praten nooit met hun kind over genderidentiteit. Hoewel deze ouders wel openstaan voor een dergelijk gesprek, denkt ruim de helft dat hun kind er geen behoefte aan heeft. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder ruim duizend ouders in het kader van Coming Out Day op zondag 11 oktober.
Checklist LHTBI-acceptatie op scholen gelanceerd
Met de nieuwe GSA Onderwijsstandaard kunnen leerlingen, studenten, docenten en schoolleiders toetsen of hun school op een goede manier werkt aan LHBTI-acceptatie. Het COC ontwikkelde de checklist samen met LHBTI-scholieren. De checklist is geïntroduceerd op 11 oktober, Coming Out Dag.
Gemeenten worstelen met grip op sociaal domein
Veel gemeenten hebben nog steeds moeite om grip te krijgen op de financiën in het sociaal domein. Dat blijkt uit de derde tussenrapportage van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.
Jongere kiest beroep volgens traditioneel patroon
In vergelijking met andere Europese landen kiezen jongens en meisjes in Nederland hun beroep volgens traditionele patronen, wat leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Dat constateert de Onderwijsraad in de Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs.
 
Nieuws van het NJi
Casusonderzoek naar integrale hulp en samenwerking
Het NJi heeft drie casusonderzoeken gedaan naar integrale hulp en samenwerking. Er is gekeken naar complexe hulpvragen, waarbij er volgens betrokkenen succesvol integraal gewerkt is. Belangrijk blijkt de samenwerking met het gezin, en niet enkel samenwerking tussen professionals. Ook moet er oog zijn voor alle gezinsleden en hun individuele behoeften.
Podcast: Meer zicht op elkaars expertise
Het Integraal Kind en Expertise Centrum probeert de schotten tussen onderwijs en zorg te doorbreken. Dat lukte tijdens de eerste lockdown beter dan ooit tevoren, vertellen gedragswetenschapper Lianne de Roo en jeugdzorgwerker Roos Kalkhoven. Aflevering zeven van de podcastserie Leven en werken met het coronavirus.
 
Vragenlijst voor vve-professionals
Oproep
Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS onderzoeken het effect van de coronamaatregelen op activiteiten met ouders in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het doel is een praktische handreiking voor vve-professionals op te stellen over het ondersteuning van ouders op afstand.
 
Naar de vragenlijst
 
 
 
Pas verschenen
Ervaringen met het doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Amsterdam
Dit rapport beschrijft de effecten van de nieuwe inkoopstrategie voor specialistische hulp in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, op basis van interviews met 62 professionals.
Centrum Seksueel Geweld – vlogs
De serie vlogs van het Centrum Seksueel Geweld over seksueel misbruik voor kinderen, ouders en professionals is uitgebreid met vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking en zorgprofessionals die met hen werken.
 
Agenda
27
okt
Samen Toekomst Maken
Anders innoveren in het jeugdveld
29
okt
Hoogbegaafdheid
Jaarlijks congres over hoogbegaafdheid
29
okt
Anorexia
Over de complexe zorg rondom anorexia
29
okt
Kind naar Gezonder Gewicht
Lokale jeugdgezondheid verbeteren
29
okt
Samenwerken binnen een persoonsgerichte aanpak
Eerste van vier startbaansessies
29
okt
Expeditie Dichtbij
Inspiratiesessies over creëren van een 'thuis' voor elk kind
29
okt
Lerende organisaties
Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?
2
nov
Voor de Jeugd Dag 2020
Verruim uw blik op het jeugdveld
4
nov
Zorg bij (v)echtscheiding
Omgaan met knelpunten bij complexe scheidingen
5
nov
Suïcidepreventie
Hulp bij suïcididaal gedrag
10
nov
Geweld achter de voordeur
Over behandeling en zorg voor slachtoffers
11
nov
Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden?
13
nov
SWPBS
School Wide Positive Behavior Support in Nederland
17
nov
Pleegzorg en Gezinshuis 2020
Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien
18
nov
Huiselijk geweld
Inzichten door de coronatijd
18
nov
Focus op Burgerschap 2020
De rol van burgerschap in het onderwijs
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...