Nieuws over meidenwerk, jeugdhulpcontracten, schulden en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
29 oktober 2020, nummer 38
Informatie over coronamaatregelen
Zo activeren gemeenten jongeren in coronatijd
Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat jongeren de coronamaatregelen belangrijk vinden en naleven? Ga met ze in gesprek over de maatregelen en betrek ze erbij. Op de NJi-pagina over gedragsbeïnvloeding bij jongeren staan tips en voorbeelden uit de praktijk.
Jongerenwerk gaat zoveel mogelijk door
Jongerenwerkers hebben een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van jongeren. Daarbij is thuiswerken of drukte vermijden niet altijd mogelijk. Juist nu is het belangrijk om in contact te blijven met jongeren op straat en op school, en activiteiten te blijven organiseren. Daarom gelden voor het jongerenwerk uitzonderingen op de algemene coronamaatregelen.
 
Nieuws uit het jeugdveld
'Extra geld nodig voor perspectief mbo-student'
Door de coronamaatregelen vinden mbo-scholen het steeds moeilijker om kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs te blijven geven, meldt de MBO Raad. De raad wil dat de overheid extra geld vrijmaakt om mbo-studenten voldoende toekomstperspectief te kunnen bieden.
69 procent van uitgestroomde vso-leerlingen heeft uitkering
69 procent van de leerlingen die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) heeft na twee jaar een uitkering, al dan niet in combinatie met werk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
'Meidenwerk' helpt meisjes in kwetsbare situatie
'Meidenwerk' helpt kwetsbare meisjes van 10 tot 23 jaar bij het nadenken over hun toekomst en het stellen van doelen. Dat blijkt uit onderzoek naar deze specifieke methodiek in het jongerenwerk, waarop Cynthia Boomkens op 23 oktober promoveerde aan Tilburg University.
Langere looptijd jeugdhulpcontracten
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders sluiten contracten af met een langere looptijd dan voorheen. In 2018 had 20 procent van de contracten een maximale looptijd van meer dan zes jaar. Voor 2020 was dat 62 procent. Dat blijkt uit de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020, die minister Hugo de Jonge van VWS op 21 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit
De afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren met betalingsproblemen bijna verdubbeld. Dat heeft vaak te maken met onzekere inkomsten, waardoor ze geen financiële buffer kunnen opbouwen. Dit blijkt uit de Schulden Monitor van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).
'Structuurelementen' vergroten succes interventies
Elementen die betrekking hebben op de structuur van een interventie, zoals regelmatig contact met de cliënt, kunnen het succes van interventies vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek naar acht veelgebruikte jeugdinterventies, uitgevoerd door het onderzoeksconsortium Multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblemen.
 
Nieuws van het NJi
Podcast: De jongerenwerker
Het werk van jongerenwerker Anna de Waard veranderde ingrijpend door de lockdown. Locaties sloten en bijeenkomsten konden niet doorgaan. Het kostte veel tijd om contact te houden. Ook na de lockdown kan het jongerenwerk niet als vanouds opereren. De Waard: 'Omdat er maar een beperkt aantal jongeren naar binnen mag, moet het nu op afspraak en dat spreekt jongeren minder aan.' Aflevering negen van de podcastserie Leven en werken met het coronavirus.
Interventiematrix helpt bij samenstellen aanbod
De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat voor sommige vragen en problemen een ruime hoeveelheid interventies en voor andere een beperkt aantal. Dat blijkt uit een analyse van de interventies in de databank. Gemeenten en partners in het jeugdveld kunnen deze analyse gebruiken bij het maken van keuzes in hun eigen interventieaanbod.
Test uw kennis: Week van de Pleegzorg 2020
28 oktober tot en met 4 november is het de Week van de Pleegzorg 2020. Het thema is 'Open je wereld'. Bent u niet dagelijks met pleegzorg bezig, maar is het wel onderdeel van uw werk? Test wat u al weet met drie vragen, en open uw wereld met meer kennis van pleegzorg.
Podcast over veilig opgroeien
Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut geeft in de podcast van StroomOP haar visie op 'veilig opgroeien' en wat professionals daaraan bijdragen. Realiseer je dat je als hulpverlener een passant bent, zegt ze. 'Een gezin heeft altijd een netwerk. Soms is dat klein, maar er is altijd wel iets.' Misschien schuiven we dat netwerk te veel aan de kant, denkt Kraak. 'Daar zit de duurzaamheid, daar zit het effect op de lange termijn.'
 
Nog plek op Voor de Jeugd Dag online
Oproep
Op 2 november kunt u de Voor de Jeugd Dag online bijwonen. De keuze is ook nu weer divers: van een theatersessie door jongeren over stigmatisering in de jeugdhulpverlening tot een 'vraag-maar-raak' aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Er zijn maar liefst veertig interactieve workshops. Ook kunt u luisteren naar populaire Voor de Jeugd Talks, bijvoorbeeld over jongerenwerk. Er is nog plek, dus schrijf u snel in.
 
Inschrijven
 
 
 
Erkende interventies
Kinderen uit de Knel
Goed onderbouwd
Kinderen uit de Knel is een groepstherapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun gescheiden ouders, voor situaties waarin er voortdurend strijd is tussen de ouders.
Kopstoring
Goed onderbouwd
Kopstoring is een preventieve online groepscursus voor jongeren met een ouder die psychische of verslavingsproblemen heeft, om te voorkomen dat zij zelf ernstige problemen ontwikkelen.
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Pas verschenen
Durf te weten
In dit boek over huiselijk geweld vertellen professionals de verhalen die hen zijn bijgebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Ze spreken over hun twijfels en dilemma's, hun verantwoordelijkheidsgevoel en onvermogen, hun bevlogenheid en inzet om geweld te stoppen.
Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering
Dit rapport beschrijft hoe medezeggenschap en inspraak is geregeld binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het opzetten en inrichten van cliëntenraden is moeilijk, zo blijkt. Het rapport geeft tips voor een betere ondersteuning van cliëntenraden.
 
Agenda
9
nov
OplossingenLab 5
Verbinding onderwijs-zorg
10
nov
School Als Werkplaats
Webinar ter gelegenheid van tien jaar School Als Werkplaats
10
nov
Geweld achter de voordeur
Over behandeling en zorg voor slachtoffers
11
nov
Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden?
13
nov
SWPBS
School Wide Positive Behavior Support in Nederland
17
nov
Pleegzorg en Gezinshuis 2020
Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien
18
nov
Vroegsignalering bij baby's
Over de ondersteuning van ouders
18
nov
Huiselijk geweld
Inzichten door de coronatijd
18
nov
Focus op Burgerschap 2020
De rol van burgerschap in het onderwijs
19
nov
Autisme
Over het geluksgevoel van mensen met autisme
19
nov
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2020
Lessen uit de coronaperiode
19
nov
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
23
nov
Matchen doe je samen!
Symposium over matchen voor pleegzorg en gezinshuizen
26
nov
Wetenschappelijke inzichten rond kernelementen in de jeugdsector
Kernelementen behandelingen van psychosociale problemen
26
nov
ACEs: nadelige jeugdervaringen
Over hulp bij meerdere nadelige jeugdervaringen
26
nov
Lachgas
Het effect van lachgas en de rol van voorlichting en preventie
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...