Nieuws over coronagevolgen, armoede, JeugdzorgPlus en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
5 november 2020, nummer 39
Informatie over coronamaatregelen
Waarom-vragen van jongeren
Waarom komen jongeren steeds zo negatief in het nieuws? Waarom werken maatregelen niet meteen? En waarom zorgen we niet voor groepsimmuniteit onder jongeren? Het NJi geeft antwoord op acht veelgestelde waarom-vragen van jongeren.
Nieuwe manieren van vieren
Een drukbezochte Sinterklaasintocht is in 2020 ondenkbaar. Ook de Sint Maarten-tradities zijn in 2020 anders. En hoe ziet een verjaardag eruit in coronatijd? Lees de tips op de pagina over nieuwe manieren van vieren.
 
Nieuws uit het jeugdveld
'Basisschoolleerling boekte weinig vooruitgang'
Nederlandse basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 boekten weinig tot geen vooruitgang tijdens de periode dat de scholen gesloten waren vanwege coronamaatregelen. Dit concluderen onderzoekers van Oxford University na een analyse van toetsresultaten van circa 15 procent van de basisscholen.
UNICEF: 'Houd scholen open'
Het sluiten van scholen is een uiterste maatregel tegen corona die in het belang van kinderen zolang mogelijk moet worden uitgesteld. Het recht op onderwijs en het belang van contact met leeftijdgenoten moeten in het coronabeleid voorrang krijgen, stelt UNICEF-directeur Suzanne Laszlo.
Twaalf jeugdhulpaanbieders financieel ongezond
Bij twaalf aanbieders van specialistische jeugdhulp kan binnen een jaar de continuïteit van zorg in gevaar komen door geldproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Jeugdautoriteit.
Nibud: Verhoog minimumjeugdloon en bijstand
De meeste gemeenten in Nederland lukt het niet om alle inwoners financieel voldoende te ondersteunen. Dat blijkt uit onderzoek door het Nibud naar vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Het instituut roept het kabinet op om de bijstand en het minimumjeugdloon te verhogen.
Meeste kinderen bezorgd over corona
Ruim 80 procent van de kinderen tussen 9 en 12 jaar maakt zich zorgen over het coronavirus. De meeste kinderen hopen dat de scholen niet dicht hoeven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Jeugdjournaal.
Lichte daling jeugdzorggebruik in eerste helft 2020
In de eerste helft van 2020 kreeg een op de twaalf kinderen en jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De cijfers laten een daling van 6 procent zien ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De daling zal in de definitieve cijfers waarschijnlijk minder sterk zijn.
Aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus flink gedaald
Het aantal jongeren dat is geplaatst in een JeugdzorgPlus-instelling is in de eerste helft van 2020 met 20 procent gedaald ten opzichte van die periode in 2019. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens die Jeugdzorg Nederland heeft gepubliceerd.
Meer suïcidepreventie in onderwijs en jeugdhulp
In onderwijs en jeugdhulp zijn nieuwe vormen van suïcidepreventie nodig. Dat staat in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
Nieuws van het NJi
Opgroeien en opvoeden in armoede
Kinderen die opgroeien in armoede, krijgen niet altijd alle kansen om zich te ontplooien. Het is belangrijk dat professionals en beleidmakers kennis hebben over de situatie van deze kinderen. Lees hoe u deze kinderen en hun ouders kunt ondersteunen in het dossier Armoede en test uw kennis in de quiz over opgroeien en opvoeden in armoede.
Week tegen Kindermishandeling
In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling, van 16 tot en met 22 november 2020, wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem. Daarnaast staat centraal wat er gedaan kan worden om de aanpak van kindermishandeling te versterken.
Podcast: Leven en werken bij Sterk Huis
Sterk Huis vangt vrouwen, mannen en kinderen op die veelal te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Toen de kinderen tijdens de lockdown niet naar school konden en in het weekeinde niet naar huis, liepen de emoties hoog op. Sterk Huis zette snel een dagbestedingsprogramma op met huiswerkbegeleiding en allerlei vormen van ontspanning. Aflevering tien van de podcastserie Leven en werken met het coronavirus.
 
Barometer Jeugd en Zorg
Oproep
MEE laat via een enquête onder professionals in de jeugdzorg onderzoeken welke invloed het coronavirus en de maatregelen hebben op hun werk en op cliënten.
 
Naar de enquête
 
 
 
Pas verschenen
Waarom bleef je niet voor mij?
In deze documentaire vertellen kinderen over de zelfmoord van hun ouder en over hun rouwproces. De documentaire laat zien dat de kinderen niet simpelweg slachtoffers zijn, maar veel veerkracht hebben.
Het kan wél!
In dit boek staan verhalen van mensen die zich met een complexe zorgvraag hebben gemeld bij het ministerie van VWS. Er is aandacht voor de zorgvraag, de gevonden oplossing en de lessen die het ministerie heeft geleerd.
 
Agenda
13
nov
SWPBS
School Wide Positive Behavior Support in Nederland
17
nov
Pleegzorg en Gezinshuis 2020
Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien
18
nov
Huiselijk geweld
Inzichten door de coronatijd
18
nov
Vroegsignalering bij baby's
Over de ondersteuning van ouders
18
nov
Focus op Burgerschap 2020
De rol van burgerschap in het onderwijs
19
nov
Autisme
Over het geluksgevoel van mensen met autisme
19
nov
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2020
Lessen uit de coronaperiode
19
nov
Contact als basis
Alternatieven voor repressie in gesloten jeugdzorg
23
nov
Matchen doe je samen!
Symposium over matchen voor pleegzorg en gezinshuizen
26
nov
ACEs: nadelige jeugdervaringen
Over hulp bij meerdere nadelige jeugdervaringen
26
nov
Lachgas
Het effect van lachgas en de rol van voorlichting en preventie
26
nov
TOS, een onzichtbare handicap
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
26
nov
Wetenschappelijke inzichten rond kernelementen in de jeugdsector
Kernelementen behandelingen van psychosociale problemen
26
nov
Lerende organisaties
Hoe krijgen we transformerend leren in ons DNA?
1
dec
De kracht van gemeenschappen
Online themasessie
2
dec
Congres Seksueel geweld
Seksueel geweld achter de voordeur
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...