Nieuws over vriendschap, arbeidsparticipatie, de gevolgen van corona en meer Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief Jeugd
26 november 2020, nummer 42
Informatie over coronamaatregelen
Waarom-vragen van jongeren
Waarom mag je buiten nog maar met maximaal drie vrienden afspreken? En waarom zijn er tot en met half december extra maatregelen? Het NJi geeft antwoord op acht veelgestelde waarom-vragen van jongeren.
Professionals en het testbeleid
Wat moet u als professional doen als u klachten hebt? En wat als u geen klachten hebt, maar wel in contact bent geweest met mensen met klachten of corona? Lees er alles over op de NJi-pagina Vragen over het testbeleid.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Wanneer en hoe gebruikt u persoonlijke beschermingsmiddelen? Het NJi geeft handige vuistregels waarmee professionals en mantelzorgers snel kunnen bepalen of en welke persoonlijke beschermingsmiddelen er nodig zijn.
Nieuws uit het jeugdveld
'Houd essentiële functies van scholen overeind'
Nu de coronabesmettingscijfers minder dalen dan gehoopt, klinkt opnieuw de roep om de scholen te sluiten. Maar hoe zit het met de besmettelijkheid van kinderen en jongeren? En wat zijn de gevolgen van schoolsluiting voor hun ontwikkeling? Het Nederlands Jeugdinstituut weegt de argumenten en pleit ervoor om in ieder geval de essentiële functies van scholen overeind te houden.
Minister: Studenten hebben het zwaar
Studenten en medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn hard geraakt door de coronamaatregelen. De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven nog op niveau, maar minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven maakt zich zorgen over de toekomst. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.
Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis
Met name jongeren zijn zich de afgelopen maanden door de coronacrisis vaker eenzaam gaan voelen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder in totaal 2.290 Nederlanders van 18 jaar en ouder.
Vriendschap versterkt mentale weerbaarheid jongere
Als jongeren met nare jeugdervaringen betere vriendschappen ervaren, stijgt ook hun mentale weerbaarheid. Dit verband tussen vriendschap en veerkracht blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden onder ruim 1.200 jongeren tussen de 14 en 17 jaar.
Kind in problemen geeft leven lager cijfer
Kinderen die opgroeien met veel problemen thuis, geven hun leven tijdens corona een lager cijfer dan kinderen zonder grote problemen. Kinderen in gesloten instellingen vinden hun leven zelfs geen voldoende waard. Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman. 
Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer
Na een flinke daling afgelopen voorjaar hebben weer meer jongeren naast hun opleiding betaald werk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van een licht herstel in de arbeidsdeelname van jongeren die onderwijs volgen.
Kind belde in lente meer over kindermishandeling
De Kindertelefoon had dit voorjaar te maken met een piek in het aantal contacten over kindermishandeling. Daarnaast blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon dat een derde van de kinderen zich door mensen in hun eigen omgeving niet serieus genomen voelt.
 
Nieuws van het NJi
Kinderfoto's op sociale media
Peter Nikken, expert mediaopvoeding bij het Nederlands Jeugdinstituut, bespreekt in een korte video van Opvoedinformatie Nederland het plaatsen van foto's van kinderen op sociale media. Overleg met je kind welke foto's je op sociale media plaatst, adviseert hij ouders.
Podcast: Corona en de Raad voor de Kinderbescherming
Sanne Graat, jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming, had aan het begin van de coronapandemie het gevoel dat er weinig zicht was op hoe het ging met kinderen. De coronacrisis gaf ook een gevoel van samenhorigheid, waardoor het makkelijker was om samen met ouders te kijken naar wat het beste is voor hun kind. Aflevering twaalf van de podcastserie Leven en werken met het coronavirus.
Werkzame elementen bij integraal werken
Het programma Integraal Werken in de Wijk onderzocht wat werkzame elementen zijn van integraal werken. Waarmee zijn cliënten het meest geholpen en wat vraagt dit van hen en van de professionals? Ook zijn een aantal randvoorwaarden beschreven. Zo moeten professionals voldoende tijd en ruimte krijgen en de mogelijkheid om kennis op te doen.
Nieuwe instrumenten voor zelfredzaamheid
Er zijn twee nieuwe meetinstrumenten die de zelfredzaamheid van kwetsbare personen in kaart brengen: De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) Jongeren en het instrument ZRM-Huishoudens. De instrumenten zijn ontwikkeld door de GGD Amsterdam, Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Jongeren betrekken in coronatijd
Oproep
Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt praktijkvoorbeelden van gemeenten die jongeren in coronatijd wisten te bereiken en betrekken. Met deze goede voorbeelden kunnen gemeenten elkaar inspireren en van elkaar leren.
 
Praktijkvoorbeeld aanmelden
 
 
 
Pas verschenen
Handleiding video-hometraining in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Deze handleiding beschrijft wat video-hometraining bijdraagt aan specialistische hulp voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen.
Samen slimmer
Dit online magazine gaat over de manier waarop de samenwerking tussen het veiligheids- en het sociaal domein kan verbeteren, voor de preventie van radicalisering en polarisatie.
 
Agenda
3
dec
Emoties en emotieregulatie
Online congres over emoties en emotieregulatie
8
dec
Wijkteams - extra editie
Integraal werken in de wijk
9
dec
Samenwerken aan sterke jeugdhulp
Samenwerken aan sterke jeugdhulp
9
dec
Leren (van) ongelukkig zijn
Hoe leerlingen leren leven met ongelukkig zijn
10
dec
StroomOPloop
Best passende zorg voor kwetsbare jongeren
10
dec
Werken met jongens en mannen
Hulpverlening aan jongens en mannen
15
dec
Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren
Oorzaak en behandeling
17
dec
Levend verlies, blijvend verdriet
Congres over ouders van zorgintensieve kinderen
19
jan
Opgroeien en opvoeden in armoede
De invloed van armoede op opgroeien en opvoeden
11
mrt
Zorg bij (v)echtscheiding
Omgaan met knelpunten bij complexe scheidingen
Naar de volledige agenda
 
 
Nieuwsbrief Jeugd ook in uw postbus?
Heeft een collega deze nieuwsbrief doorgestuurd? Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Jeugd of een andere nieuwsbrief van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Inschrijven voor Nieuwsbrief Jeugd
 
 
 
Heeft u nieuws of wilt u reageren?
Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.
U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens hier wijzigen
Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
www.nji.nl
Volg het NJi
t f rss in
...