Een bericht van gemeente Haarlemmermeer Lees online  |  Afmelden
Gemeente Haarlemmermeer
Badhoevedorp
Nieuwsbrief
 
27 februari 2020
 
 
Actualisatie 2020 verkeersstructuurplan Badhoevedorp
Op onze website kunt u nu de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan (VSP), de verkeerskaart en de meest gestelde vragen bekijken. De veranderingen voor het verkeer in Badhoevedorp staan in deze aanvulling op het VSP en op de verkeerskaart. Deze kaart hebben we eind 2019 aan het dorp laten zien. Het college van B&W legt het plan ter goedkeuring voor aan de raad.
Lees meer
 
Informatiemarkt op zaterdagmiddag 4 april 
Op zaterdag 4 april is in het dorpshuis een informatiemarkt over Badhoevedorp. Kom langs, bekijk de plannen en vertel ons wat u belangrijk vindt. Het projectteam van de gebiedsontwikkeling, ontwikkelaar AM, Handhaving, Beheer en onderhoud, gebiedsmanagement, Meer voor Elkaar en de Dorpsraad staan klaar om alle vragen te beantwoorden. De kinderen kunnen knutselen en een leuk potje met voorjaarsbolletjes versieren. 
Lees meer
 
Het speeltuintje in de Silenestraat is bijna klaar!
Sinds half februari staan de nieuwe speeltoestellen in de Silenestraat. Deze week heeft de aannemer het kunstgras gelegd. Zodra het warmer weer is kan de aannemer het groen eromheen planten. Kinderen kunnen hier in Quatrebras binnenkort lekker buiten spelen. Dit is het eerste speeltuintje in de nieuwe wijk. Spelen kan natuurlijk ook op het voetbalveld in het park, op het Franse pleintje en bij de kinderboerderij.
 
Er komt een parkeerverbod op de Keizersweg
Veel mensen willen dat er snel een parkeerverbod bij De Schuilhoeve komt. Dit zorgt voor meer veiligheid op dit deel van de Keizersweg. Door de geparkeerde auto's is in de straat te weinig ruimte voor het verkeer.  Het parkeerverbod komt er zo snel mogelijk, we denken in april of mei. Omgevingsmanager Bart van Eijk legt in een korte video uit waarom het parkeerverbod nodig is. Het verkeersbesluit kunt u nalezen op officiëlebekendmakingen.nl
Bekijk de video
 
We maken een wandelpad en water naast de tennis
Binnenkort graven we het water van Het Lint naast de tennisvereniging. We maken daar ook een schelpenpad en we planten nieuwe bomen. Om ruimte te maken moeten we zo'n 25 bomen weghalen. Ook knappen we het rommelige bosje naast de tennis op. Dit wordt een parkachtig stukje groen. Het kappen doen we voor de lente omdat dan het broedseizoen van de vogels begint.  
Lees meer
 
Help je op 13 en 14 maart mee met NLdoet ?
Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020 weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. In Badhoevedorp kun je nog helpen bij kinderboerderij de Hoeve, de korfbal en Petanque, het Rietland,  Baddies en scouting Leegwatergroep! 
Lees meer
 
Colofon

Dit is een nieuwsbrief van gemeente Haarlemmermeer. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Telefoonnummer: 0900 1852
Contact
Facebook   Facebook
Twitter   Twitter
Website
 
...