Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
3 april 2020
Advanced Care Planning
Gisteren maakten we al melding van het stroomdiagram dat u als huisarts kan gebruiken om een selectie te maken bij welke patiënten het zinvol kan zijn een ACP gesprek te plannen. Helaas was er een klein schoonheidsfoutje in dit schema geslopen. Vandaar dat wij dit hier nogmaals plaatsen. Verder vindt u hier alle meetinstrumenten die van nut kunnen zijn. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met Gerard Jan Blauw (internist ouderengeneeskunde) of Monica van Eijk (specialist ouderengeneeskunde) beiden van het HMC via 088-9795386.

Aanstaande maandag zal er vanuit het LUMC een leidraad volgen die je kan helpen als huisarts het  Advanced Care Planning-gesprek te voeren.
Reguliere zorg in de dagpraktijken
Wij ontvangen de laatste dagen veel vragen over welke zorg er wel en niet op de dagpraktijken mag worden geboden. Uiteraard staat het elke praktijk vrij om hier zelf invulling aan te geven, maar zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen is Hadoks gestart met een multidisciplinaire denktank. Deze denktanks bestaan uit onze Hadoks specialisten en huisartsen die zich n.a.v. het bericht in de nieuwsbrief hebben opgegeven. Er is naar voren gekomen dat de reguliere huisartsenzorg onder druk staat en dus zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan om, elk op hun deelgebied, met oplossingsgerichte adviezen te komen. Op zeer korte termijn komen wij hier bij u op terug. 

Voor nu willen wij u adviseren om te voorkomen dat uw wachtkamer vol komt te zitten met wachtende patiënten. Plan om die reden uw agenda niet te vol, wissel spreekuren eventueel af met collega’s en houd in uw agenda voldoende plek open voor “spoedpatiënten” die op dezelfde dag gezien moeten worden.
Inzet verwijzingen
Om meer inzicht te krijgen in het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn is het vanaf heden verplicht bij Topicus voor het afsluiten van een contact, aan te geven of een patiënt wel of niet verwezen is. Zonder hier een keuze te maken kan een contact niet langer afgesloten worden.
Testen op COVID-19
Via dit stroomschema hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt hoe u om moet gaan met vragen met betrekking tot het testen op COVID-19. 
 
Wat nieuw is, is dat er in de visiteauto's van Hadoks en op de Corona Huisartsenpost testsets beschikbaar zijn voor patiënten. Deze testen vragen wij u alleen te gebruiken indien de uitkomst van de test van invloed is op het verder te volgen behandel- of verzorgingsbeleid. Tevens worden deze testen alleen gedaan na telefonische toestemming van de 1e dienstdoende COVID-arts van het Hadoks crisisteam. De afgenomen tests, worden elke dag door het laboratorium opgehaald bij de Corona Huisartsenpost, locatie HAGA. De uitslag van de test is binnen 1 a 2 dagen bekend en gaat naar de eigen huisarts. 
 
NB in tegenstelling tot wat wij gisteren hebben gecommuniceerd zal de teststraat die vanaf as maandag in Nootdorp geopend wordt alleen testen doen bij medewerkers uit de zorg, niet bij patiënten. Verdere informatie volgt.
U kunt alle nieuwsberichten teruglezen op deze webpagina
 
...