Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
6 april 2020
Testbeleid per 6 april 
De GGD heeft per heden nieuw beleid uitgezet voor zorgmedewerkers en patienten. Graag verduidelijken wij hierbij de consequenties van dit beleid.

Huisartsen en medewerkers werkzaam voor Hadoks
Meldt u bij Hadoks via corona@hadoks.nl. In overleg met het COVID huisartsenteam kan in voorkomende gevallen een test worden afgenomen.

Medewerkers van huisartspraktijken (doksterassistenten, POHs ed)
De indicerend arts voor deze medewerkers is de bedrijfsarts van uw huisartsenpraktijk. U kunt zich met deze vragen dus melden bij de bedrijfsarts en zij kunnen via de testlocatie GGD Haaglanden getest worden.

Overige zorgmedewerkers (oa van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundigen, kraamzorg, ambulancezorg)
De indicerend arts voor deze medewerkers is de bedrijfsarts van de instellingen waar ze werkzaam zijn. Huisartsen hebben daar geen rol in. Dit geldt ook voor ZZPers die werken in deze instellingen.

Patiënten testen
Op dit moment is er nog zeer beperkte mogelijkheid om patiënten te testen. In uitzonderlijke gevallen en als het invloed heeft op het beleid voor verzorging of behandeling, kan in overleg met het Hadoks COVID huisartsenteam een test worden afgenomen. Neem daarvoor contact met ons op via corona@hadoks.nl.

Ter info: klik hier voor het stroomschema met betrekking tot testen
Quickstart Advanced Care Planning
Vanuit het interdisciplinair centrum ouderengeneeskunde van HaaglandenMC in samenwerking met dr. Nienke Boogaard, senior onderzoeker LUMC, is er een handvat voor het voeren van het ACP gesprek, klik hier.  
U kunt alle nieuwsberichten teruglezen op deze webpagina
 
...