Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen,
POH en ketenpartners
April 2020
Dagelijkse nieuwsupdate Acute zorg
Om u zo snel en goed mogelijk te informeren over belangrijke ontwikkelingen tijdens de coronacrisis sturen wij (bijna) dagelijks een nieuwsbericht via e-mail. Vaak ook met aankondiging naar de HaROP coördinatoren die in contact staan met alle HAGRO's. U vindt alle nieuwsberichten ook op https://www.hadoks.nl/overzicht-nieuwsberichten-corona-covid-19/
Maatregelen op kantoor Hadoks
Het coronavirus zorgt ervoor dat ook de kantoormedewerkers hun werkzaamheden zoveel mogelijk vanuit huis doen. Maar juist in crisistijd waarin we elkaar hard nodig hebben, blijven we met elkaar verbonden en zoeken elkaar op via de telefoon, mail, Zoom en Microsoft Teams.
Door de inzet van de backoffice en staffunctionarissen en in het bijzonder de medewerkers van de Acute Zorg BV, is Hadoks bijzonder goed voorbereid op de te verwachten vloedgolf aan corona patiënten. De ruim 250 zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en anderen) die zich vrijwillig hebben aangeboden om te komen werken als dat nodig is, vinden wij hartverwarmend.

Bedankt voor uw complimenten!
Hierbij bedanken wij de huisartsen en andere zorgverleners waarvan wij complimenten en positieve reacties ontvingen. Het doet ons goed om te horen dat u onze ondersteuning en organisatie in deze crisistijd zo waardeert. Samen kunnen we de strijd tegen corona aan!
Schouwen van patiënt in zorginstelling
Sinds de veranderde wetgeving op de privacy (AVG) gaan verschillende organisaties over op handhaving daarvan. Zo zijn er bij diverse zorginstellingen géén kopieën van ID-bewijzen meer.

Als u een patiënt in een zorginstelling moet schouwen, kunt u buiten kantooruren (v.a. 16.30 uur) en ook in het weekend de gemeente Den Haag bereiken via 14070. U vraagt dan naar Piket Dienst overlijden. U kunt dan op basis van het BSN-nummer van de overledene, via dit nummer, de geboorteplaats van de overledene opvragen, zodat u de schouwformulieren volledig kunt invullen.

Identificatie van de overledene mag conform de wet door bevestiging van familie (aanwezigen) en/of de verzorging.
Voorkom uitlevering van dubbele recepten
Als u een recept per fax stuurt naar één van de spoedapotheken, wilt u dan controleren of het recept niet ook elektronisch is verstuurd naar een andere apotheek? Dit om te voorkomen dat een patiënt het recept dubbel krijgt.
Als het in de dienst noodzakelijk is dat u opiaten of benzodiazepines voorschrijft aan een patiënt, doe dit dat alleen voor heel korte termijn. Met de apotheek is afgesproken dat ze maximaal voor 5 dagen mogen afleveren!
Herziene handleiding uitvoeringsverzoeken voor verpleegkundigen
Er is een herziene handleiding voor verpleegkundigen met betrekking tot uitvoeringsverzoeken.
Deze zijn alleen nodig voor voorbehouden handelingen, niet voor risicovolle handelingen.
De zorg wil vaak nog een schriftelijk uitvoeringsverzoek bij voorbehouden handelingen, zoals het plaatsen van een katheter.
Volgens de nieuwe richtlijnen is ook een mondeling uitvoeringsverzoek, telefonische  opdracht voldoende zie ook: https://www.nursing.nl/liever-geen-uitvoeringsverzoek-bij-risicovolle-handelingen/
Alle mondelinge uitvoeringsverzoeken zijn achteraf terug te luisteren en het is belangrijk dat u ook een notitie in het dossier van de patiënt maakt met daarin de gegeven opdracht.
Dienst acute zorg: Verkeerd verstuurde contactverslagen
Helaas komt het nog te vaak voor dat het contactverslag van een patiënt naar een verkeerde of geen huisarts wordt gestuurd. Lees hier wat u moet doen als u een contactverslag van een patiënt ontvangt die geen patiënt van u is.
Spiegelinformatie tweede halfjaar 2019:
In welke mate maken uw patiënten gebruik van Hadoks Acute zorg?
Met behulp van de halfjaarlijkse spiegelinformatie kunt u zien in welke mate uw patiënten gebruik maken van Hadoks Acute zorg. Dit blijkt sterk te verschillen per praktijk. Ook zijn de verschillen per wijk erg groot.

Het kan helpen om nog eens kritisch naar uw telefoontekst bij afwezigheid/keuzemenu en naar uw eigen website te kijken. Krijgt uw patiënt ook duidelijke informatie wat deze moet doen in geval van spoed in ANW-uren? Staat deze informatie ook op uw website? Bent u een deel van de dag alleen via de spoedlijn bereikbaar? Dan verzoeken wij u om zorgvuldig te zijn bij het inspreken van de telefoontekst op uw telefoonbeantwoorder. Nu wordt er soms ingesproken dat de spoedlijn overdag alleen voor “levensbedreigende spoed” is, terwijl er in veel neutralere bewoordingen verwezen wordt naar Hadoks Acute zorg na 17:00 uur.
De juiste boodschap is: Bij levensbedreigende spoed belt u 112. Heeft u spoedeisende hulp nodig die niet kan wachten tot de praktijk weer open is, dan belt u Hadoks Acute zorg op 070 346 96 69.

In de maand april kunt u van ons de spiegelinformatie van het tweede halfjaar van 2019 verwachten. 

Denktank Chronische zorg: Zorg voor uw meest kwetsbare patiënten
Op het moment dat duidelijk werd dat de praktijkvoering de komende periode op een heel andere manier vormgegeven moet worden, is het team Chronische zorg aan de slag gegaan. Samen met een denktank van huisartsen, POH-ers en Hadoks-medewerkers is geïnventariseerd hoe de huisartsenpraktijken de komende tijd hun meest kwetsbare patiënten kunnen monitoren en de meest gepaste zog kunnen bieden. Ook is nagedacht over wat hiervoor nodig is.
Uit de denktank zijn vijf werkgroepen geformeerd rond de levende vragen over:
  • patiënt indelingen (wie wel, wie niet binnen kwetsbare groep) zelfmanagent ,
  • zorg voor chronische patiënt thuis (hoe en wanneer),
  • communicatie van alle goede ideeën,
  • inzet van o.a. Verpleegkundig Specialisten en kaderartsen
Binnenkort krijgt u vanuit deze werkgroepen wekelijks informatie aangereikt via onze nieuwsbrief.
 We houden u op de hoogte.
Podotherapie & COVID-19
Op 23 maart jl. heeft de overheid, op advies van het RIVM, de regels voor paramedische zorg herzien. Wij nemen deze adviezen zeer serieus en zullen daarom tot en met 28 april a.s. alleen nog medisch noodzakelijke zorg verlenen.

Podotherapeutische zorg is onder andere medisch noodzakelijk voor de voetbehandeling bij diabetespatiënten, in het geval van ulcera, pre-ulcera, drukplekken en bij ingegroeide teennagels. Deze noodzakelijkheid beperkt zich niet alleen tot mensen met diabetes mellitus, maar ook overige risicopatiënten zoals mensen met perifeer arterieel vaatlijden en reumatische aandoeningen. Als we deze zorg blijven leveren dan kunnen we complicaties bij deze patiënten voorkomen. Ook voorkomen we daarmee extra overbelasting van ziekenhuizen en huisartsen. Door de LHV is bevestigd dat de professionele autonomie van de podotherapeut leidend is bij het bepalen of noodzakelijke zorg geleverd moet worden.
Voeding, diëtetiek & COVID-19
Diëtisten in de hele regio zijn overgeschakeld op telefonische consulten of video consulten. Het is even wennen, echter patiënten reageren er heel dankbaar op. Ze vinden het fijn ondersteuning en behandeling te ontvangen. Zijn er cliënten met vragen over voeding, drinkvoeding of sondevoeding? Dan kunt u deze rechtstreeks naar de diëtist doorsturen.

Als diëtisten nog op andere manieren zorg uit handen kunnen nemen, dan horen wij dat graag. Denk bijvoorbeeld aan telefonisch contact met kwetsbare ouderen en de chronische zorg patiënten die om tips en adviezen verlegen zitten. Ook als cliënten ziek zijn geweest als gevolg van het COVID-19 virus of opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis dan is het opbouwen naar een goede voedingstoestand essentieel voor een goed herstel. Wij adviseren hier graag in.
Bel of mail de diëtist vooral bij vragen of overleg.
Fysiotherapeutische begeleiding voor ex corona patiënten 
Het is van belang om nu al in te spelen op de mogelijk lange termijn gevolgen van het Corona-virus. Patiënten die ernstig ziek zijn geweest hebben na hun ziekenhuisopname intensieve revalidatietherapie nodig. Op dit moment weten we nog niet precies wat alle mogelijke gevolgen op de lange termijn zijn van het virus. Wel weten we dat patiënten na een Intensive Care opname als gevolg van langdurige fysieke inactiviteit ademhalingsklachten kunnen hebben (Post Intensive Care Syndroom). Daarnaast zal de totale spiermassa en algemene conditie door de bedrust afgenomen zijn en kunnen zij door de longontsteking beschadiging in de longen ontwikkelen. Het herstel kan maanden tot jaren duren, waarbij goede begeleiding noodzakelijk is. De patiënten die thuis hersteld zijn van het virus zullen ook vaak gebaat zijn bij fysiotherapeutische begeleiding om hun fysieke conditie weer op te bouwen.

De longfysiotherapeuten van Luchtwerk en vaste partner van de (long)artsen en longverpleegkundigen in de Haagse regio staan klaar om de revalidatie van deze nieuwe patiëntengroep op zich te nemen. Kijk voor een Luchtwerkpraktijk bij u in de buurt op luchtwerk.net en vraag gratis een handig verwijsblok aan waar alle Luchtwerkpraktijken op vermeld staan via info@fysiogroephaaglanden.nl

Luchtwerk is een initiatief van FysioGroep Haaglanden www.fysiogroephaaglanden.nl. 

Leefstijlcoaches (GLI COOL) wijzen uw patiënt op risico's overgewicht
Ook het zorgprogramma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Cool is door de huidige corona omstandigheden stil komen te liggen. Waar mogelijk worden individuele gesprekken telefonisch gedaan of via een video-verbinding die veilig is. Zoals u begrijpt zullen er nu geen nieuwe groepen starten zolang de beperkingen vanuit de overheid gelden. 
U kunt natuurlijk wel patiënten alvast doorverwijzen naar de leefstijlcoach. Er zal dan telefonisch contact met uw patiënt worden opgenomen. De daadwerkelijk intake zal later plaatsvinden. 

Tijdens de coronacrisis wordt extra pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een gezonde leefstijl is en welke risico’s overgewicht met zich meebrengen. Afvallen op een gezonde en duurzame manier is erg belangrijk. Dit kan gelukkig via het 2-jarige Cool programma. Meer hierover leest u op onze website. 
Nationale Diabetes Challenge afgelast
De Nationale Diabetes Challenge is dit jaar afgelast.
De organisatie wil de mogelijkheid onderzoeken om in september een ‘light'versie van de challenge te starten. Meer informatie hierover staat op de website van de Nationale Diabetes Challenge. 

Nascholingen Hadoks Academie uitgesteld tot na de zomer  
Hadoks Academie startte dit jaar voortvarend met 
nascholingen in de compleet verbouwde opleidingszalen in ons souterrain. Helaas was dit door de coronacrisis van korte duur. Hoewel het in de zalen nu ernstig stil is, gaan de werkzaamheden van de academie onverminderd door. Vanuit huis zijn bureaumedewerkers en huisartsen bezig om de geplande scholingen, die nu geen doorgang kunnen vinden, te verplaatsen naar na de zomer (w.o. scholingen met ziekenhuizen, FHA, doktersassistenten scholingen, bijeenkomsten Chronische Zorg, Haagse Nieren en nascholingen Acute Zorg). 

AED/Reanimatie trainingen voor huisartsen en VS-en
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers toch de AED/Reanimatie tijdens de Acute Hadoks avonden kunnen behalen, is naar een nieuwe opzet gezocht. In september worden daarom de normaal 4 uur durende AED/Reanimatie scholingen ingekort naar 2 uur. Hierdoor kunnen in plaats van 40 huisartsen en VS-en, 80 deelnemers getraind worden per avond.
Kijk voor data en direct inschrijven op mijn.hadoks.nl.

Vervolg voor nascholingen
Afhankelijk van (volle) agenda's en de beschikbaarheid van de zalen wordt bekeken welke scholingen dit jaar nog gegeven kunnen worden en welke doorgeschoven gaan worden naar 2021. Ook kijken we naar alternatieve scholingsvormen, zoals digitaal leren. Hadoks Academie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat een ieder aan de gestelde accreditatie punten kan komen. 
Wij hopen hierbij op uw medewerking en begrip. 
Heeft u vragen over scholingen? Mail deze dan naar academie@hadoks.nl.

OPEN komt goed op gang
Natuurlijk hebben de maatregelen rond COVID19 ook hun invloed op het OPEN programma. Toch komt het programma, zij het in afgeslankte vorm, nu goed op gang. 
Lees hier meer over o.a. de pilot die binnenkort start, de eLearning die half mei wordt aangeboden voor praktijkhouders en hun medewerkers en de ontwikkeling rond ICT ondersteuning. 
Gynaecologen HMC vragen aandacht voor vrouwelijke patiënten met obesitas 
Dr. Kim Boers vraagt namens de gynaecologen van HMC uw aandacht voor de onderstaande patiënten groep met een grotere kans op complicaties (i.e. diabetes gravidarum, macrosomie, serotiniteit en groeirestrictie). Ook brengen wij u op de hoogte van de zorg die de vakgroep Gynaecologie binnen het HMC kan bieden aan deze vrouwen met een hogere morbiditeit, zowel bij moeder, maar ook hun (toekomstige) kind.

Een op de zeven inwoners in de gemeente Den Haag (RIVM 2016: 14% obesitas) heeft obesitas. U zult ongetwijfeld vrouwen in uw praktijk zien die obesitas hebben of die behandeld zijn voor obesitas (d.m.v. Bariatrische Chirurgie) en een specifieke kinderwens hebben.  Deze vrouwen met kinderwens en (behandelde) obesitas behoeven toegepaste specialistische zorg en counseling, zowel voor anti-conceptie, als voor kinderwens of tijdens een eventuele zwangerschap. HMC- gynaecologie en obstetrie legt zich toe op preventie d.m.v. pre-conceptie adviezen en begeleiding van de zwangerschap en partus bij deze patiëntengroep. 

Graag zien wij vrouwen met obesitas, of vrouwen die bariatrische chirurgie (zullen) ondergaan, in een vroeg stadium, om een eventuele zwangerschap zo gezond mogelijk voor te bereiden. 
Ook vrouwen die anti-conceptie nodig hebben na deze chirurgie behoeven vaak aanvullende maatregelen en counseling. 

Wij willen u er graag op wijzen dat deze vrouwen van harte welkom zijn in het HMC voor verwijzing. Ook voor andere vragen uit de PIL (pre-conceptie indicatie lijst) zijn wij bereikbaar voor consultatie. 
Voor eventuele vragen en/of verwijzingen, kunt u mailen naar vrouw@haaglandenmc.nl of zorgdomein. Of u belt naar de spoedlijn huisartsen: 088-9798377 (direct contact gynaecoloog voor huisartsen).

 
...